کود درخت پسته – زمان مناسب کود دهی – نحوه مصرف – بهترین -سولوپتاس

خرید کود پسته ارزان

کود مناسب درخت پسته


کود مناسب  درخت پسته:پسته نوعی گیاه می باشد که از زمان های دور در مناطق مختلف کشور ایران کاشته می شده است و نیز در جنگل های وحشی پسته در نقاط شمال شرق کشور ایران مخصوصا مرز کشور افغانستان و کشورترکمنستان موجود می باشد و حدث زده می شود.

که درختان پسته حدود سه تا چهار هزار سال قبل در کشور ایران اهلی شده اند و مورد کشت و کار قرار گرفته شده اند. در این متن سعی کرده ایم به صورت کلی و مفید، مطالب عنوان شده کاربردی به زبانی راحت و ساده بیان کنیم.

نکته : چنانچه سوالی در زمینه کشاورزی دارید از بخش پرسیدن سوال سربرگ بالایی سایت مطرح کنید اگر سوالی در خصوص خرید کود و محصولات ما از جمله سولو پتاس و پلت مرغی با کیفیت دارید میتوانید با شماره 09120807366  تماس حاصل فرمائید.

خرید کود پسته ارزان
درختان پسته:

درختان پسته متشکل از برگ هاي مركب شانه اي می باشند و درختان پسته دو پايه می باشد و براي توليد کردن ميوه به داشتن هر دو درخت نر و ماده احتیاج می باشد. گل هاي درختان پسته دارای عدم گل برگ و غده هاي شهد ساز می باشند و زنبورهاي عسل را یه سمت خود جذب نمي كنند و گرده گل به وسیله باد پراكنده خواهد شد.
درختان پسته برگ ريز می باشند ، در فصل پائيز خزان نموده و در فصل زمستان را در خواب خواهند گذارند. ريشه زائي درختان پسته محوري و عمودي می باشد و قدرت توليد کرن ريشه فرعي در درختان پسته بسیار کم و ضعيف می باشد .

رشد سریع نهال پسته :

مرحله نونهالي کود منایسب درختان پسته بسیار زیاد و طولانی می باشد و تا قبل از پنج ساله شدن درختان ميوه بسیار کمی توليد خوتهند کرد و از ده تا دوازده سالگي باردهي نسبتا كامل و اقتصادي درخت شروع خواهد شد.

احتیاج سرمايي درختان پسته از ششصد ساعت با دماي پایین تر از هفت درجه سانتي گراد براي نوع كله قوچي تا هزار و دویست ساعت با دماي پایین تر از هفت درجه سانتي گراد براي نوع اكبري تفاوت دارد. و اندازه آن به صورت میانگین هزار ساعت پایین تر از هفت درجه سانتي گراد مد نظر قرار گرفته داده خواهد شد.
تامين نشدن سرماي مورد احتیاج درختان پسته سبب تاخير در گل دادن ،گل دادن نامنظم ، کم شدن تعداد برگچه هاي برگ ها ، توليد برگ هاي غير طبيعي و ساده و بقیه موارد خواهد شد. کاشتن و پرورش دادن پسته از عرض بیست و هفت درجه شمالي تا عرض چهل و دو درجه شمالي انجام خواهد شد .
به طور غالب درختان پسته در ارتفاع نهصد تا دو هزار متري از سطح دريا ایجاد شده اند. درختان پسته می توانند به تحمل دماي چهل و پنج درجه سانتي گراد در فصل تابستان و دماي بیست درجه سانتي گراد در فصل زمستان خواهد بود .

کود درخت پسته
براي داشتن مقدار بالای محصول اندازه نهایت رطوبت نسبي می بایست پایین تر از سی و پنج درصد باشد.
خاک و آب و تغذيه (کود دهي) درختان پسته:
با در نظر گرفتن اهميت بالا موضوع تغذيه در بهبودی عملکرد کمي و کيفي محصول مد نظر ما یعنی پسته در اين بخش تلاش کرده ایم که تا خلاصه ای از تحقیقی که از منبع ها و مرجع های متفاوت جمع آوري کرده ایم ارايه شده است تا مورد نقد و بررسي کارشناسان تغذيه گياهي قرار گرفته شود و نیز بعضی از نتیجه های عملي تيمارهاي کودي در باغ های اين مجموعه نيز بیان شده است.
1.خاک
2.خاک مناسب برای پسته
3.شیوه اصلاح خاک هاي شور
4.شیوه های اصلاح خاک هاي سديک(قلیایی)
تقریب طبيعي عنصر های موجود در خاک در باغ های پسته 5.
6.خاک مناسب و خوب برای پسته

خاک مناسب و کود مناسب درخت پسته :

کاشت پسته در رده هاي متفاوتی از زمین با موفقيت انجام خواهد شد. در منطقه هایی که در کشور ایران پسته کاشته می شود و کود مناسب درخت پسته بافت می باشد و شني لومي که يک بافت متوسط مي باشد عالی ترین محصول را توليد می کند.هم چنين در بافت هاي سنگين تر خاک مانند لوم – رسي – سيلتي و حتي لوم رسي محصول قابل قبولی توليد خواهد شد.
موجود بودن زهکش هاي طبيعي مثل يک لايه شني در عمق پایین تر از دو متر از سطح خاک این قاتبلیت را دارند سنگيني بافت را جبران کنند. موجود بودن خاک هايی با عمق پایین و يا سخت لايه سبب خواهد شد که بخش هاي هوايي و زيرزميني درختان کوتاه بماند در نتيجه باروري و عملکرد آن به صورت قابل توجهی کم می شود.
درختان پسته در شرايط ماندابي رشد ونمو مناسبي نخواهند. هم چنين در زمین هاي داراي قلياييت پی اچ بالا جذب کردن عنصر های بالا عنصر های ميکرو خیلی کم و نا چیز می باشد.

شیوه اصلاح زمین هاي شور:
تنها شیوه قابل اجرا براي خروج کردن نمک هاي حل شده شستشوي زمین می باشد. ولی بايد با احتياط انجام پذیرد زیرا اگر زمین هاي خيلي شور بدون توجه به این نکته که مواد اصلاح کننده آبشويي شوند به زمین هاي قليايي تبديل خواهند شد.
در زمین هاي شور به علت وجود نداشتن سديم روي سطح کلوييد هاي رسي و در آخر نفوذ پذيري بهتر زمین اصلاح اين مورد از خاک معمولا با استفاده از غرق اب کردن خاک انجام خواهد گرفت. عمق زمینی که با استفاده از این شیوه اصلاح می شود نسبتا برابر عمق آبي می باشد که در زمین نفوذ و از آن عبور خواهد کرد.
شیوه های اصلاح زمین هاي سديک (قليايي):
شیوه های اصلاح زمین هاي سديک (قليايي)زمین هاي قليايي سديم به شکل تبادلي روي ذرات کلوييدي می گذارد. براي درست کردن زمین مورد نظر ما باید سديم تبادلي با استفاده از کلسيم جايگزين شود.

براي اضافه کردن کلسيم به زمین منابع مختلفی از جمله نمک هاي حل شده، آهک ، گچ و يا در زمین هاي آهکي با بالا بردن اسيد يا مواد توليد کننده اسيد (گوگرد)کلسيم را داخل محلول خاک خواهند کرد.

خرید کود پسته ارزان
روش کود  مناسب درخت پسته:

درختان پسته نیاز به کود درخت پسته بسیار زیادی دارند و کود دامی(حیوانی) به تنهایی نمی‌ توانند نیاز درختان پسته را از نظر مواد غذایی برای محصول بالا ببرد. از این نظر باید علاوه بر کود دامی(حیوانی) از کود درخت پسته های شیمیایی هم استفاده شود.
کود دامی(حیوانی) را فصل پاییز به درختان خواهند داد و کود شیمیایی را در دو نوبت یکی در ماه اسفند و دیگری را در ماه خرداد با خاک مخلوط خواهند کرد.
هم چنين به شیوه محلول پاشی در انتهای فصل بهار (زمانی که ميوه در حال پر شدن می باشد ) می توان کيفيت و کميت میوه را بالا برد . استفاده کردن از کودهای ريز مغذی توصيه می شود.

گرده افشاني پسته:

گرده افشاني پسته با کمک باد انجام می شود. با توجه به اين نکته كه گل‌ها بدون گل برگ می باشند و جذابيتي خاصی براي حشرات مخصوصاً زنبور عسل ندارند ، این امکان وجود دارد که زنبور عسل براي جمع کردن گرده،گل هاي نر را لمس كند اما در گرده افشاني نقشي ایفا نکند.

نبود جريان هوا (باد) و آب و هواي باراني، شرايط نامطلوبی را براي پراكندگي دانه‌هاي گرده به وجود می آورد. هم چنين بادهاي شديد و طوفاني سبب خشك ‌شدن سطح كلاله و بارش باران و برف سبب شستشوي سطح كلاله و از بين رفتن چسبندگي آن خواهند شد.

زمان پذيرش كلاله مادگي را تقریبا سه تا پنج روز خبر داده اند كه اگر داشتن شرايط محيطي مناسب و تامين شدن گرده مناسب به اندازه كافي، دانه گره جوانه زده، لوله گرده رشد كرده داخل تخمدان خواهد شد و بعد از تركيب شدن با سلول تخم، جنين را به عمل می آورند.

اگر كه گرده افشاني انجام نشود ریختن گـــل اتفاق خواهد افتاد. ميوه‌ها پاتنوكارپ (پوك) خواهند شد. ریختن گل‌هاي گرده افشاني نشده به طور معمول طی مدت زمان سه تا چهار هفته بعد از مرحله تمام گل صورت می پذیرد.
نسبت مناسب پايه‌هاي نر و ماده در باغات مهمترين عامل تاثیر گذاردر گرده‌افشاني پسته می باشد و رعایت کردن نسبت درخت نر به ازاي هر ده تا پانزده درخت ماده مي‌تواند گرده كافي و مورد احتیاج ما را تامين کند و مشكل کاهش و نبود گرده را از بین ببرد.
كاشت يك رديف درختان نر عمود بر مسير وزیدن باد غالب و در دور و اطراف باغ مي ‌تواند به اضافه توليد شدن گرده مناسب و زیاد به عنوان باد‌ شكن هم عمل کند.
در نقاطی كه گرده كافي موجود نمی باشد يا این که شرايط محيطي مانع از عمل گرده‌افشاني طبيعي می شود گرده‌افشاني مصنوعي با اسفاده از نیروی انسان امكان ‌پذير خواهد بود كه می بایست از گرده‌هاي قابل اطمینان و سالم و تازه استفاه کرد و گرده‌افشاني را دو تا سه مرتبه تكرار شود.
کود  مناسب درخت پسته دادن به درختان پسته بسته به شرایط و علت های مختلفی می باشد. آگاهی صحیح این علت ها کمک بسیار بالایی به تغذیه بهتر درختان پسته می کند. رشد و نمو صحیح و دارای تعادل در درختان پسته به طور حتم نتیجه عملیات صحیح ودرست کوددهی می باشد.
در زمین های حاصلخیز به طور معمول احتیاجی به عملیات کوددهی نمی باشد ولی بهروری در اقلیم پسته کاری استان کرمان حاصلخیزی خاک حدودا برابر صفر می باشد.
زمینی پوک و خالی از بسیاری از عنصرهای ضروری برای رشد و نمو درختان در چنین زمینی عملیات کود دادن هر سال به طور حتمی باید برای درختان پسته صئورت گیرد.
کود ارگانیک مناسب درخت پسته به دو دسته کوددرختت پسته کود  آلی و کودهای شیمیایی گروهبندی خواهند شد. کودهای آلی به کودهایی می گویند که نشات گرفته از طبیعت باشند مثل کودهای دامی و  کمپوست ها.

کود های شیمیایی: کودهایی می باشند که توسط بشر در کارخانه ها ساخته شده اند مانند اوره یا سولفات آمونیوم. برای برنامه ریزی جهت کوددادن در قدم اول از سن درختان و اندازه یا ابعاد و نمو درختان بررسی صورت می پذیرد.

کود مناسب درخت پسته
معلوم می باشد که درختانی که سن کمی دارند نسبت به درختان با سن بالاتر اندازه کود کمتری احتیاج خواهند داشت. امتحان آنالیز پروفیل های متفاوت زمین قدم نخست در برنامه ریزی و خرید یک کود برای تغذیه درختان پسته می باشد. ما باید در کم ترین حالت تصوری نسبتا کامل از اندازه عنصرهای ماکرو میکرو در پروفیل های خاکی (رویی و تحتانی) داشته باشیم.

آنالیز خاک کود مناسب درخت پسته :

نمی توانیم بدون آنالیز زمین به توانیم کود درخت پسته  قابل قبولی برای یک باغ توصیه کنیم. برای دادن کود های دامی(حیوانی) بهترین موقع زمانی می باشد که درختان در خواب زمستانی می باشند. دادن کودهای حیوانی(دامی) اللخصوص کود های مرغی با اندازه بسیار بالا و نزدیک به زمان بیدار شدن درختان سبب آسیب زدن به ریشه های درختان پسته خواهد شد.

با توجه به این قضیه بهتر است کود های دامی(حیوانی) در ماه های نهم و دهم هر سال به خاک اضافه خواهند شد حالا این که به شکل چال کود باشند یا کاربرد روی سطح به نظر کارشناسان بستگی دارد.
تا قبل از بیدار شدن درختان ازخواب سه الی چهار سری آب یاری روی کود های دامی (حیوانی) باید انجام شود تا کود های دامی(حیوانی) کاملا پوسیده شده و قابلیت جذب برای درختان پیدا کنند.
گچ در باغ های پسته هم مثل کود مناسب درخت پسته  دامی(حیوانی) بهتر می باشد که در انتها فصل پاییز یا ابتدا فصل زمستان به درختان داده شود. به نهال ها و درختانی که سن کم و پایینی دارند اضافه کردن گچ به علت اصلاح زمین به علت خطر های متفاوت قابل توصیه نمی گردد. کودهای شیمیایی متفاوتی برای استفاده بالاتر و موثر بهتر می باشد در فصل رشد و نمو درختان به درختان پسته داده می شود.
دادن کودهای شیمیایی مناسب درخت پسته همچون اوره در زمان خواب درختان در فصل زمستان هیچ سودی نخواهد داشت. کودهای ماکرو متشکل از نیتروژن، فسفر و پتاسیم هر ساله به وسیله درختان به اندازه نسبتا بالا مورد استفاده قرار خواهند گرفت می بایست هر سال در زمان معین و به اندازه کافی در اختیار ریشه ها گذاشته شوند.
کود مناسب درخت پسته میکرو :

مثل آهن، روی، مس و منگنز چون به اندازه کمی مورد استفاده در درختان پسته می باشند به آسانی و به خوبی به شیوه محلول پاشی می توانند در اختیار درختان قرارداده شوند و احتیاجی به دادن کود های میکرو به وسیله خاک نیست. زیرا کود های میکرو قیمت زیادی دارند و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشند.
نشانه های نداشتنی که درختان در زمان فصل رشد نشان می دهند الخصوص تا مقدار بالایی از طریق برگ های درختان قابل شناسایی و رویت می باشد و ما با توجه به این نکته می توانیم برنامه کوددهی را برنامه ریزی کنیم. البته تاثیرگذار ترین شیوه و مناسب ترین و با دقت ترین شیوه شناختن کمبود ها در درختان پسته آزمایش های زمین و برگ می باشد.

کود برای درخت پسته

برخی از مواقع عناصر به اندازه کافی در زمین موجود می باشند اما قابل جذب به علل مختلف از راه ریشه ها نمی باشند. الخصوص در سال های جاری با وجود اندازه کافی کلسیم (Ca) در زمین باغ های پسته نبود این عنصر در درختان مشاهده میکنیم. برطرف شدن علت هایی که در خاک جلوگیری می کنند از جذب عناصر می شوند بسیار حائز اهمیت است. شوری آب و خاک :
کمبود اندازه مواد آلی موجود در خاک، سختی آب، وجود اندازه زیادی
ازیون های مضر مثل بور،کلر وسدیم از جمله علت هایی می باشند که در جذب شدن عنصر های غذایی به وسیله درختان دخالت می کنند. در زمین هایی که اندازه فسفرروی و آهن زیاد می باشد در جذب عنصر های میکرو اختلال ایجاد خواهند کرد.
تغییرکردن ساختمان و بافت زمین به وسیله بعضی از مواد آلی و معدنی مانند کود درخت پسته کود دامی(حیوانی) مناسب و گچ خام می تواند در بالا بردن میزان حاصلخیزی خاک و جذب عنصر های دپو شده در خاک خیلی مهم باشد.
استفاده کردن از مواد ابداعی و عجیب مثل خاک های قرمز، خاک های سبز، زغال سنگ، خاک های با شوری بسیار زیاد ن تنها کمکی به درختان نخواهند کرد بلکه با گذشت زمان سبب خرابی بافت و ساختمان زمین خواهند شد.
کشاورزان :بهتر است به جای کارهای خود سرانه از راه مشورت کردن و گرفتن اطلاعات از کارشناسان و افرادی که تخصص دارند حداقل شرایط زمین را از چیزی که می باشد خراب تر نکنند.
یکی از زمان هایی که بسیار مهم و شاید اساسی ترین زمان کوددهی در باغ های پسته و جذب عنصرها در باغ های پسته  مانند کود درخت موز  می باشد دو بازه زمانی است نخست زمان شروع کردن درختان و آغاز به رشد و نمو درختان کمی قبل از آغاز فصل بهار و دوم زمان کامل شدن مغز در ماه های پنج و شش می باشد.

در این دو بازه زمانی کافی بودن عنصر ها در دور و بر ریشه به بازدهی مناسب درختان پسته خیلی زیاد کمک میکند. شاید مهم ترین زمان کود مناسب درخت پسته زمانی می باشد که درختان در رئز های آغازین فصل بهار شروع به استارت زدن خواهد کرد.
درختان پسته ای که در فصل بهار خوب شروع بکند بی شک هم ترکه مناسبی خواهد زد و هم گره زایشی (پتک، گر) خوبی به عمل خواهد آورد. به طور حتم حفظ و نگهداری گره های زایشی در طول مدت فصل بهار باز هم بستگی به مبارزه با آفت ها مخصوصا شیره خشک یا پسیل و عملیات کود مناسب  درخت پسته دارد.

کود مناسب درخت پسته
اشتباه تعداد بسیار زیادی از کشاورزان این می باشد که فکر می کنند صرفا فقط رشد رویشی و ترکه زدن درختان و شاخه با طول زیاد می تواند عملکرد را زیاد بکند ولی بهترین فرمول های کوددهی فرمول هایی می باشند که رشد رویشی و زایشی درختان پسته را در حالت تعادل نگه دارند.

مشخصات درخت خوب پسته :

درختی می باشد که طول ترکه کوتاهی و کمی دارا باشد با تعداد بسیار بالا گره یا پتک روی همین ترکه مد نظر. همان گونه که در بحث های قبلی اشاره شد متعادل کردن رشد و نمو رویشی و زایشی در درختان پسته اضافه بر مدیریت درست و خوب زراعی (کوددهی، آب یاری و …) باید از هورمون ها هم برای رسیدن به هدف مورد نظر بهره برد.
یکی از وظایف بسیار مهم هورمون ها ایجاد تعادل برای رشد رویشی و زایشی در درختان پسته می باشد. گذاشتنذ کود درخت پسته در سایه انداز درختان نکته حائز اهمیتی می باشد که تعداد زیادی از کشاورزان کودهای شیمیایی و دامی ( حیوانی) را یا خیلی نزدیک به کنده یا طوقه درختان می ریزند.
و یا خیلی دورتر از سایه اندازمی ریزند که هر دوی این کارها بسیار کار خطا و اشتباهی می باشند کود باید صددرصد در سایه انداز درختان مورد استفاده قرار گیرد.
درختان پسته ای :که شیوه آب یاری غرقابی بهره می برند بیش از هفتاد درصد ریشه کاملا به شکل سطحی می باشد و ما ریشه های مفیدی که مواد غذایی را جذب خواهند کرد در سطح خاک قرار می گیرند لذا افرادی که چاله های عمیق برای ریختن کود می کنند دراصل کودها را از دسترس ریشه خارج خواهند کرد.
کودهای استفاده شده در باغ های پسته می بایست به شکل سطحی و در عمق پایین در اختیار درختان گذاشته شود البته این کار منافاتی با چال کود نخواهد داشت اما چال کود خیلی عمیق سبب نا کارآمدی و جذب کود ها به خصوص کودهای دامی(حیوانی) خواهد شد.
یکی دیگر از کار های اشتباهی که متاسفانه در بعضی از باغ ها شاهد آن هستیم دادن کود مناسب درخت پسته  های شیمیایی و دامی(حیوانی) بیش از حد ممکن می باشد. مخصوصا در مورد کودهای شیمیایی دادن بالاتر از میزان کود درخت پسته غیر این صورت که کمی به درختان نخوتهد کرد بلکه خیلی زیاد خطرناک می باشد.

کود مناسب درخت پسته
این عقیده اشتباه در خیلی از کشاورزان در مورد استفاده بیش از اندازه کودها و حتی سم ها موجود می باشد که اگر به طور مثال اندازه زیاد تر از مقدار توصیه شده کود یا سم تاثیرات بهتری روی درختان میگذارد که مطلبی کاملا اشتباه می باشد . کشاورزی ملانقطه ای یا خیلی پروسواس هم کاری به طور کامل زیان آور می باشد.
بعضی از کشاورزان :حتی در بعضی از افراد با تحصیلات عالی که کشاورزی و باغ داری انجام می دهند می خواهند به صورت خیلی دقیق و با کوچکترین جزییات مطالب را از درون کتاب ها و برشورها و اینترنت به دست بیاورند و عینا بر همان اساس کار را پیش ببرند. علم کاشتن پسته و پسته داری علمی به روز می باشد و در حال رشد و توسعه می باشد.

مطلبی که بیست سال پیش توسط قبل مورد استفاده بود و در برخی از مورد ها مضر باشد. علم باغ داری پسته مانند علم پزشکی می باشد به این معنا که مثلا شخص شما دور از جان امروز دچار مرض قند شدید و به دکتر مراجعه خواهید کرد برای برطرف شدن مشکل اما سال آینده امکان دارد دچار مثلا بیماری کلیه یا کبد شدید.
هدف این می باشد که باغ پسته هم شرایطی مانند بدن آدم دارا است و نمی توان توصیه ای یکسان برای همه سال ها داشت. سم اندوسولفان را مد نظر قرار دهید سال ها پیش برای مبارزه کردن با مثلا پروانه چوب خوار توصیه می شده است آیا شما امسال هم این سم را مورد استفاده قرار دهید؟
آیا اصلا اندوسولفانی در بازارموجود می باشد که تهیه کنید ؟ آیا از بین این همه اندوسولفان یا سم های دیگری که در موجود می باشند می توانید به همه اعتماد کنید و جواب درست و صحیحی از سم پاشی بگیرید؟ در مورد کودها نیز این مساله وجود خواهد داشت!

شرایط باغات پسته :

هر سال بسته به علت هایی متفاوت دست خوش تغییر کردن می باشد و ما با توجه به این نکته که ایجاد تغییر باید باغ مان را اپتیمایز و هندلینگ کنیم! سولوپتاس به طور تقریبی عالی ترین نوع کودهای پتاسه در باغ های پسته می باشد ولی متاسفانه بازار پر شده از سولوپتاس های قلابی که 0.5 درصد پتاس واقعی هم در آن ها موجود نمی باشد!!

 خرید کود درخت پسته
این کار مراجعه کردن کشاورزان به افراد دارای تخصص و کارشناسان را صددرصد ملزوم می کند. کارشناسانی که فقط تحقیق کند دردی دوا نخواهد کرد. کارشناسانی که از دید بنده کارشناس می باشد که در مارکت نهاده های کشاورزی دخل و تصرف میکند و اجناس خوب و غیر خوب را میتواند شناسایی کند.
کشور ما ایران در شرایط تحریم قرار گرفته. کود مناسب درخت پسته  زیاد با کیفیت خارجی خیلی گران قیمت شده است و حتی امکان دارد امسال وارد نشوند. بنابراین امکان دارد کودی که سال قبل شخصا جواب قابل قبولی از آن گرفتم امسال در بازار پیدا نشود به این علتمی بایست به دنبال شبیه آن با کیفیت بگردیم.
این کار هنر یک کارشناس کشاورزی و تحقیق کننده در زمینه پسته می باشد! یعنی با توجه به این نکته که شرایط روز فرمول نویسی انجام دهد و همه فرمول ها در اینترنت و کتاب ها موجود می باشد ولی داشتن دانش و تجربه چیزی می باشد که راحت به دست نمی آید!!

علل بسیاری در بالا بردن جمعیت پسیل پسته اثر می گذارند که به بعضی از علل مهم اشاره خواهیم کرد:

1.دمای زیاد محیط اطراف:
پسیل پسته حشره ای می باشد که به خشکی علاقه زیادی دارد و با بالا رفتن دمای محیط اطراف ، متابولیسم و نرخ مولد آن بسیار زیاد بالا می رود.
2.عدم تغذیه کافی و غیر اصولی درختان:
به طور حتم درختانی که از تغذیه مطلوبی بهره می جویند الخصوص با عنصر پتاسیم، حد مقاومت زیادی نسبت به حشره پسیل نشان می دهند.از سمتی هم مورد استفاده قرار دادن بیش از انتطار از کود درخت پسته که دارای منبع ازت می باشند، مثل کودهای مرغی و اوره و … زیرا سبب رقیق شدن شیره گیاهی خواهند شد، جمعیت حشره پسیل نیز رو به افزایش خواهد رفت.

خرید کود پسته ارزان

3.سمپاشی های بدون دلیل مخصوصا در مرحله تخم:
یکی دیگر از علل ناکامی های اکثر سموم در از نابود کردن تخم حشره پسیل پسته می باشد، تلاش کنید جمعیت آفت زیر بینوکولار یا ذره بین مورد بررسی قرار گیرد و اگر جمعیت آفت در مرحله پوره باشد، سمپاشی را در دستور کار قرار دهید.

4.انواع ارقام درختان:

بعضی از ارقام درختان حساسیت زیادتری به حشره پسیل پسته خواهند داشت ترجیحا میزبانی پسیل نسبت به این ارقام وجود خواهد داشت، به طور نمونه حشره پسیل پسته روی نوع اکبری جمعیت خیلی زیادتری تولید خواهد کرد، شاید بافت برگ های این نوع و یا پوشش برگی آن سبب شده است این حشره نسبت به این نوع علاقه زیاد تری داشته است.
5.اندازه محصولات درختان:
درخت پسته در سال هایی که محصول زیادی تولید می کنند ، به علت ضعف به دلیل فرآیند پر شدن مغز، بسیار زیادتر در مقابل پسیل پسته حساسیت خواهند داشت و خسارت دیدن در این درخت از این جهت بیشتر خواهد شد.
اما نکته حائز اهمیت این می باشد که درختان پسته در مرحله پر شدن مغز فشار بیار بالایی از هر سمت تحمل خواهند کرد، چنین جمعیت بالایی غیرقابل تحمل می باشد ، از این رو در نخستین زمان علیه این آفت شروع به مبارزه شود.خسارت دیدن و جمعیت بالای حشره پسیل می تواند سبب ایت شود که فرآیند پر شدن مغز انجام نشود و یا باعث نیم مغز شدن پسته شود.

آفتاب سوختگی در درخت پسته:

با بالا رفتن دمای محیط اطراف در فصل تابستان مشاهده خواهید کرد که سرسوختگی میوه های پسته انجام می شود که این مرض در بعضی شرایط محیطی و نوع های دیگر زیادتر معلوم خواهد شد:
1.در رقم ها با پوشش برگی پایین مثل فندقی به علت نبود سایه برگ ها و گذاشتن در زیر آفتاب شدید.
2.در بعضی رقم ها مثل احمد آقایی و کله قوچی نیز این مرض مشاهده می شود.
3.در زمین هایی که زیادتر در معرض خشک شدن قرار خواهند گرفت از جمله زمین های شنی و شور و در این شرایط محیطی میوه حساس تر خواهد شد.
4.در باغاتی که از مدار های طولانی تری بهره میبرند.
شاید این سوال پیش بیاید به چه علت از نوک شروع می شود؟
به علت این می باشد که نوک میوه پسته از از بقیه نقاط آن نرم تر می باشد و و علت آ ن هم به دلیل کم بودن کلسیم در این نقطه از پسته می باشد.
راه کار های پیشنهادی:
1.حتی الامکان مدار آب یاری در ماه مرداد که احتیاج آبی کود درخت پسته در بالاترین میزان خود قرار خواهد گرفت، پایین تر بیاید، مثلا اگر مدار سی روز باشد ،به بیست و پنج روز یا پاین تر کاهش پیدا کند.
2.پس از داخل شدن درخت به اوج گرما، بعد از یک سری آب دادن، از ترکیبات پتاسه و الخصوص سلیکات پتاسیم در پیشگیری کردن از مرض بالا نقش مهمی ایفا میکند.
3.استفاده کردن از کودهای کلسیمی پس از برداشت محصول و فصل پیش رو بسیار جدی مورد توجه باشد.

فروش کود پسته ارزان

سوسک سرشاخه خوار درختان پسته:

اسم علمی این سوسک به شرخ زیر است:
Hylesinus vestitus
شیوه خسارت وارد کردن: این حشرات زیان بار از نقطه جوانه های نقطه متصل شدن دمبرگ به شاخه نفوذ می کنند . و در درون شاخه ها سوراخ بسیار کوچکی حفر می کنند.
و از این رو جوانه هایی که سال آتی به شاخه یا میوه می خواهند تبدیل شوند، نابود می گردند.این آفت به مقدار زیاد در باغاتی که ول شده اند و اصلا به آن ها آب و کود نمی دهندبسیار زیاد مشاهده می شود .
اگر در کنار باغتان این چنین باغاتی قرار دارند ، صددرصد باغ شما نیز آلوده می باشد. به این نکته توجه کنید که آفت گفته شده با پروانه چوب خوار پسته متفاوت می باشد.
بیشترین خسارت ایجاد شده توسط این آفت:
در طی فصول بهار و تابستان انجام می شود و هر یک از حشرات می تواند از یک جوانه تغذیه کند و به شاخه نفوذ کند و کل شاخه را از بین ببرد.
روش خسارت زنی این حشره:
هر سوسک میتواند از نقطه جوانه زنی وارد شود و در درون شاخه تغذیهکند و به جلو برود و اضافه بر نابود کردن جوانه، شاخه را نیز خشک و نابود خواهد کرد.
تونل حفر شده به وسیله حشرات کامل سوسک ها تا آخر فصل پاییز و آغاز فصل زمستان در درون این تونل ها طی خواهند کرد و سپس بیرون می آیند.
یکی از شیوه های مقابله کردن:
گذاشتن چوب هایی که تازه هرس شده اند در چند مکان باغ در انتهای فصل پاییز و با توجه به بیرون آمدن حشرات کامل در طول این مدت و حمله به این چوب ها در آخر فصل زمستان این چوب ها و شاخه ها را آتش بزنید.
بیشترین حد آلوده شدن خسارت سوسک چوب خوار درخت پسته:
اکثرا در باغاتی نمایش داده می شود که از نظر تغذیه و آبیاری از وضه مناسبی بهره نمی برند و یا این که در کنار باغاتی می باشند که کلا ول شده اند.در بحث اللوکمیکال ها، درختی که در چنین وضعیتی قرار میگیرد، ماده ای از خود بیرون می دهد که سبب جذب شدن این حشرات چوب خوار خواهد شد.
و به این نکته توجه شود که درختی که به شیوه با نظمی آب یاری و تغذیه شود، این آفات نمی توانند آن را مورد هجوم قرار دهند، جز این مورد که درختان ول شده کنار این باغات قرار داشته باشند.

حاشیه خشکی به دلیل فعال بودن نماتد ها:
نماتد ها جز مهم ترین بیماری های کود درخت  پسته به حساب می آید که حدودا در تاکثر جاهایی که پسته کاشته می شود (با شدت و ضعف) وجود خواهند داشت.

ایجاد خسارت توسط نماتد ها:

به شکلی می باشد که با از نابود کردن ریشه های درختان، تعادل قسمت داخل زمین درخت با قسمت هوایی را بر هم خواهد زد و درخت چون قسمت بسیاری از حجم ریشه خود را ازدست رفته می بیند، توانایی تامین احتیاج غذایی قسمت هوایی درخت را نخواهد داشت.

کود برای درخت پسته
با اهمیت ترین نشانه تیپیک خسارت نماتد ها:

به شکل خشک شدن قسمتی ازحاشیه برگ درختان با همان حاشیه خشکی نمایان می شود که البته حاشیه خشکی علل دیگری هم می تواند داشته باشد ، برای مثال عدم کافی بودن پتاسیم، شوری، موجود بودن لایه شن یا سخت در حدود فعالیت ریشه ها و‌‌‌ یا ترکیبی از علل بالا.
ایجاد راه کار برای کنترل کردن نماتد ها:
به طور حتم در تایمی می بایست علیه نتامد ها مبارزه کنیم که لارو نماتد ها از از ریشه ها خارج شده اند و می خواهند وارد زمین شوند، در دو تایم این عمل اتفاق خواهد افتاد.
الف_ ماه اسفند
ب_ ماه شهریور
و اما یک مسئله بسیارمهم:
دقیقا در تایم های بالا درخت پسته از نظر فیزیولوژی ریشه بسیار تولید می کنند، در این تایم ها اضافه بر ترکیبات نماتد کش، می بایست از ترکیب هایی که باعث ریشه زایی را در درخت می شود و آن را تحریک می کند و بالا می برد، استفاده کنیم.
شاید این سوال در ذهن شما شکل بگیرد که چرا در اوایل فصل این حاشیه خشکی دیده نمی شود و با بالا رفتن دمای هوا و در فصل تابستان نشانه های آن پدید می آید؟
در پاسخ باید گفت که در اولوایل فصل بهار، اندازه متابولیسم و نیز احتیاج غذایی درخت زیاد نمی باشد ، دمای هوا نیز بسیار مطلوب می باشد.با بالا رفتن دمای هوا، آغاز پر کردن مغز، فعالیت پسیل و آفات دیگر همه ی این موارد به درختان فشار بالای وارد می کنند و به اصطلاح درختان آستانه تحملش پایین می آید و در اصل درختان با آن اندازه ریشه کم، توانایی لازم برای برآورده کردن تمام احتیاجات غذایی و فیزیولوژیکی درختان را جوابگو نمی باشد.
سوالی این است که راه کار در این مقطع از زمان (فصل تابستان)چه می باشد و آیا ما باید تا شهریور ماه صبور باشیم؟
در پاسخ باید گفت به طور حتم جواب خیر می باشد، بهترین ترکیب هایی که قادر است از درخت شما در اتین حالت محافظت کند و و از خشک شدن آن جلوگیری کند ، ترکیب های پتاسیمی از قبیل سولوپتاس و ترکیبی به اسم اکو تی اس می باشد که محتوای آن تیوسولفات پتاسیم می باشد که حاشیه خشکی را در این مرحله ثابت نگه می دارد و در ظاهر درختان تغییرات بخصوصی به وجود می آورند.

برگ ها در نقاطی که یکسری لکه وجود دارد شروع به خشک شدن کرده اند؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که این ها نشانه های آغازین کمبود ازت می باشد که البته ابعاد و نکته هایی قابل عنوان کردن می باشد که عنوان میشود پیدا شدن این لکه های زرد رنگ که در آغاز کوچک می باشد و رفته رفته این لکه ها به هم میپیوندند و کل سطح برگ را خواهند گرفت، به علت کمبود ازت می باشد. منتها اولین بحثی که بیان می شود این می باشد که ما کود ازت استفاده کرده ایم.
ولی چند نکته را از فراموش کرده اید:
1.درختان پسته در سال چند بار بالاترین احتیاج را در میان عنصر ها اول به ازت و سپس به پتاسیم ‌‌‌دارد.
2.نکته دوم این که قسمتی از ازت استفاده شده در زمین به علل مختلف(شوری و پی اچ بالا و‌‌‌‌…) نمی توانند جذب شوند.

کود درخت پسته
3.یک نکته خیلی زیاد مهم استفاده از کود های دامی(حیوانی) نپوسیده در فصل زمستان می باشد، بعضی کشاورزان حجم بسیار بالایی از این کودها را نپوسیده را در ازای هر درخت مورد استفاده قرار می دهند، که این ها برای عمل پوسیدن که این حجم بالا از کودهای دامی(حیوانی) برای عملیات پوسیدن خود، قسمت بسیار بالایی از ازت زمین رو جذب خواهند کرد بنابراین رقابتی بین درختان در جذب ازت ایجاد می شود.
اتفاق بد تر این می باشد که بعضی کشاورزان از مدار های طویل تزی استفاده می کنند بنابراین تنش های محیطی و گرمای بسیار بالا می توان به شدت این زردی را زیاد کند.
نکاتی که توصیه می شود به شرح زیر است:
1.قدم اول همیشه به در ذهن داشته باشید که می باسیت از کودهای ازته از نخستین مدار آب ماه اردیبهشت استفاده شود ، از اندازه پایین آغاز کنید و به مرور که به تایم مغز بستن که در تیرماه آ؛آز می شود، بر اندازه ازت استفاده شده اضافه کنید.
2.لطفا از کودهای دامی(حیوانی) نپوسیده استفاده نشود، کودهای دامی(حیوانی) برای زمین بسیار عالی می باشند، اما نپوسیده آن ها برای درخت بسیار خطرناک و فجیع می باشد.
3.در مورد استفاده قرار دادن کودهای ازته به شرایط زمین، مدار اب یاری، اندازه محصول و سن درختان توجه بخصوصی کنید.
4.به کشاورز عزیز یادآوری می کنیم که در نخستین آب یاری پیش رو از کودهای حاوی ازت (اوره یا سولفات آمونیوم) استفاده شود و دو روز بعد آب یاری از کودی استفاده شود که حاوی پتاسیم و آمینو اسید و یا ازت خواهد بود.


آغاز آلوده شدن کنه از حاشیه برگ ها:

نخستین قدم مورد بررسی قرار دادن و مشخص شدن میزان آلودگی درخت پسته به کنه بررسی کناره های برگ ها می باشد. اکثر مواقع برگ درختان کنار باغ که در هوای گرم به آن ها بیشتر می رسد و جریان باد بیشتر می باشند مورد بررسی قرار گیرد.
در برگ های که دچار آلودگی به کنه شده اند ، کناذه های برگ ها پوسته هایی به رنگ سفید مشاهده می شود که باعث آن پوست اندازی های زیاد حشره کنه می باشد.اگر با یک ذره بین یا دستگاه بینو کولار کناره های برگ ها را با دقت بالایی نگاه کنیم، پوره های حشره کنه را دیده می شود.
ترکیب های مورد آزمایش قرار داده شده:
یکی از این ترکیب ها بررسی شده برای متوقف کردن سریع کناره خشکی و بر طرف کردن کمبود پتاسیم استفاده کردن از کودی می باشد به نام تیوسولفات پتاسیم که به عنوان اکو تی اس از آن یاد می شود.
یکی از مشکلات تغذیه ای که در پسته مشاهده می شود، کم رنگ شدن کناره های برگ و در شدید ترین آن کناره خشکی می باشد. خشک شدن کناره برگ ها در پسته به علل مختلفی وابسته است:
1.شوری
2.کمبود پتاسیم
3.شنی یا سبک بودن زمین در نقاط فعالیت ریشه های جذبی
نماتد ها 4.
5.ترکیبی از عوامل بالا

 

دلیل کارایی و موفق بودن اکو تی اس:

اکو تی اس با فرمولاسیون تیوسولفات پتاسیم به علت درصد زیاد گوگرد به صورت تیوسولفات، پی اچ زمین را کم کرده و پتاسیم موجود در آن به طور کامل و صد درصد قابلیت جذب شدن را دارا می باشد.

خرید و فروش کود پسته ارزان نکاتی که بر پایه تجربیات چند ساله بدست آمده:
در باغاتی که کناره خشکی و کمبود پتاسیم در آن از شدت بالایی برخوردار باشد، برای پیشگیری و با سرعت متوقف کردن حاشیه خشکی و پیشگیری از خشک شدن درخت ها بخصوص درختان دارای آلودگی به نماتد، این ترکیب را توصیه می شود و کارا بودن خود را پس داده اند.
در ضمن این ترکیب اثر گذاری بسیار بالایی در پر کردن مغز پسته دارا می باشد که به آن در مباحث بعدی خواهیم پرداخت.

مشکل سوختگی بر اثر آفتاب در پسته:
این مشکل در بعضی از رقم ها که ازپوشش برگی نسبتا پایین تری بهره می برند(فندقی و کله قوچی) و به علت بعضی کمبودها در تایمی که دمای محیط اطراف خیلی زیاد است اتفاق خواهد افتاد.
بر اساس مدل های قابل پیش بینی هواشناسی دما محیط در شهرستان مهلات به شصت و چهار درجه سانتی گراد خواهد رسید این دمای خیلی زیاد امکان دارد سبب سقط جنین در درخت پسته و یا مغز پسته گردد.

نکات پیشنهادی و راه کار:
استفاده کردن از سلیکات پتاسیم به نسبت دو در هزار می باشد.

نشانه های کمبود ازت:

این نشانه ها در اوایل فصل به شرح زیر می باشد:
1.کم رنگ شدن برگ های پایینی درختان
2.کم شدن سطح برگ و ریز برگی
3.کم شدن رشد و نمو شاخه ها و تاج درختان
اتفاقاتی که در فصل پاییز خواهد افتاد:
برگ هایی که سن بالایی دارند زرد تر می شوند و سریع تر از حد عادی خواهند ریخت.
نشانه های کمبود ازت در پایان فصل:
1.زرد شدن برگ های دور و بر خوشه های میوه پسته به علت تخلیه آن ها به نفع
2.کم شدن مغز پسته و سبکی دانه های آن
استفاده زیادتر از حد معمول ازت:
ﻧﯿﺘﺮوژن به صورت عادی زمانی اﺗﻔﺎق خواهد افتاد ﮐﻪ ﮐﻮد ازت (اوره یا سولفات آمونیوم و..) زیادتر از حد معمول استفاده شود.
1.نخستین تاثیر استفاده بیش از حد ازت
ریختن برگ ها است. غالبا این حالت وقتی که با دمای هوا بسیار بالا است(توده هوای گرم) ، زیاد خواهد شد.
2.برگ های درختان امکان دارد به علت رشد و نمو زیادتر از حد معمول حلقه ای شود و دور خود خواهند پیچید.
3.بارز ترین نشانه زیاد بودن ازت:
خارج شدن شیره گیاهی از نوک میوه ی پسته می باشد که این شیره بعد از گذاشتن در مجاورت هوا مشکی رنگ خواهد شد. بعضی از کشاورزان و محققان این مشکی شدن نوک میوه ی پسته را با ضرر به خاطرسن درخت و کم بودن کلسیم اشتباه خواهند گرفت که در اصل به علت استفاده کردن زیاد ازت و یا مورد استفاده قرار دادن منبع های دیگری (مثل کودهای دامی(حیوانی )بخصوص کود مرغی) که ازت بسیاری دارند، خواهد بود.

شیوه استفاده ازت در درخت پر بار پسته:

با در نظر گرفتن این مسئله که درﺧﺘﺎن ﺳﺎل پرمحصول قسمت زﯾﺎدی از ﻧﯿﺘﺮوژن قابل احتیاج را در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮ ﺷﺪن داﻧﻪ ﺟﺬب خواهند کرد ﺑﻬﺘـﺮ می باشد که قسمت ﻗﺎﺑﻞ ملاحظه ای از ﻧﯿﺘﺮوژن قابل احتیاج درﺧﺘﺎن ﺳﺎل پر محصول در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﭘﺮﺷـﺪن داﻧـﻪ اقدام شود.

خرید و فروش کود پسته ارزان
این مسئله را درباره ازت باید بدانیم که:
اندازه ﻧﯿﺘـﺮوژن قابل برداشت از درخت را در سال پر محصول چهار ﺑﺮاﺑﺮ زیادتر از درﺧت در سال کم محصول خواهد بود.این نکته قابل بیان است ﮐـﻪ درختان ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎﻟﻪ مانند ﭘﺴﺘﻪ این قابلیت دارند قسمتی از عنصر های ﻏﺬاﯾﯽ را در اﻧﺪام ﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه سازی کنند
و بعد ها در اختیار درخت بگذارند.باید حواسمان باشد ﮐﻪ اندازه ﻧﯿﺘﺮوژن در ﺳﺎلﻫﺎی پر محصول وﮐـﻢ محصول به وسیله درﺧﺘﺎن ﺑﺎرور میوه ﭘﺴﺘﻪ از زمین ﺟﺬب خواهند شد شبیه است
و اندازه ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژﻧ در ﺳﺎلﻫﺎی کم محصول استفاده خواهدشد نباید خیلی پایین تر از ﺳـﺎل ﻫـﺎی پر محصول ﺑﺎﺷـﺪ. چون درسال های کم محصول، درخت میتواند نیتروژن برای سال های آتی در خود ذخیره کن
ارتباط میان دور آب یاری و استفاده کردن از ازت:
با بالا رفتن دور آب یاری به علت پایین آمدن ماندگاری رطوبت در زمین، توان جذب ازت کم خواهد شد بنابر این باید در باغ هایی که با دور های طویل، آب یاری خواهند شد، استفاده از ازت به دلیل پیشگیری از داخل شدن تنش به درخت، پایین بیاید.به این نکات توجه کنید که:
1.در استفاده کردن از کودهای ازته به درصد ازتی که در آن وجود دارد دقت کنید، و بر پایه این درصد و دقت به این نکته دور آب یاری اندازه کود ازته را می توان حساب کرد و استفاده کنیم.
2.در استفاده کردن از کود های ازته به خصلت کودها توجه فرمایید و آن را با مد نظر قرار دادن بعضی از خصلت های زمین الخصوص بافت و شوری و… مورد استفاده قرار داد. برای نمونه می دانیم که در زمین بعلت وجود املاح بسیار و قلیایی و شور استفاده نمودن از کود سولفات آمونیوم بر کود اوره ترجیح داده می شود.

کود پسته مناسب
3. اﺳﺘﻔﺎده کردن از ﮐﻮد ازته در ﺑﺎغات می بایست با دقت بالا باشد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻮد از ﻫﺮ قشر ﮐﻪ بود در ﯾﮏ قسمت جمع نشود ﺗﺎ درخت و رﯾﺸﻪ آن از حتی به طور احتمالی آسیب نبیند. بیرون آمدن شیره گیاهی از نوک پسته علتی است بر استفاده بیش از اندازه و برخی مواقع پخش شدن غیرهمسان کود بر روی زمین می باشد.
4.نکته حائز اهمیت دیگری که در استفاده کردن از کودهای ازته بیان می شود این می باشد که گاهی اوقات میبینیم بعضی از کشاورزان در هوای گرم و آفتاب های سوزان، چند ساعت پیش از آب دادن عمل به پخش کود اوره یا سولفات آمونیوم در درون باغ خواهند کرد.
این عمل کاملا غلط می باشد و لازم است کمتر از یک ساعت این کودها در مجاورت نور خورشید قرار داشته باشند که قسمت قابل ملاحظه آن تصعید خواهد شد و به شکل بخار از بین خواهد رفت.بنابراین توصیه می شود اگر نوبت آب یاری شما در روز می باشد، به طور حتم در همان ساعت آب یاری عمل کوددهی را انجام دهید.

در صورت کم بودن ازت برای درخت پسته چه اتفاقی خواهد افتاد؟

در پاسخ باید گفت وقتی که مقدارازت پایین باشد، قسمت های متفاوتی که احتیاج به ازت خواهند داشت رقابت شکل خواهد گرفت و اندام قوی تر ازت را به سمت خود جذب خواهند کرد و قسمت های دیگر با کمی ازت رو به رو خواهند شد .
در این میان به طور معمول میوه قدرت جذب زیادتری داراست و برگ ها پایین ترین قدرت را برای جذب خواهند داشت ، بنابراین در مواقع کم بودن ازت میوه هااغلب اوقات به رشد طبیعی ادامه خواهند داد به غیر از مواقعی که اندازه ازت خیلی پایین باشد ، ولی برگ ها نخستین قسمتی می باشند که کمبود را به شکل رنگ پریدگی نمایش خواهند داد.خرید و فروش کود پسته ارزان

از طرفی زمانی گیاه با کم بودن ازت رو به رو شود پروتئین های موجود در قسمت های پیر شکسته خواهند شد و ازت آن ها آزاد خواهد شد و به قسمت های زاینده و برگ های که سن جوان تری دارد میرود و به این علت است که کمبود ازت نخست در قسمت پیر نمایان خواهد شد.

آیا ذخیره شدن ازت در قسمت های مختلف درخت پسته در آغازسال آتی( فصل بهار سال آتی) اثر محسوسی خواهد داشت؟

در درختان الخصوص آن ها که پیرتر می باشند قبل از آن که برگ ها شروع به زرد شدن کنند، نیتروژن درونی خود را (هم به شکل ازت و هم فراورده هایی که ازت دارند )انتقال می دهند به اسپورها و شاخه ها و بعد از آن به سوی تنه ی اصلی درخت و ریشه ی آن، که این مقدار تا هفتاد درصد ازتی می باشد که در برگ ها است .
و این مسئله نشان دهنده این است که در کود دهی ازته می بایست خیلی باهوش و دقیق عمل کنیم ، ازت پایین سبب خواهد شد ذخیره ی ازتی و پروتئینی در درختان کم شود و این کار سبب خواهد شد که در سال پیش رو به خاطر کاهش ذخیره ، عملکرد کاهش پیدا کند.
از سمتی بالا بودن مقدار ازت همان طور که قبلا هم بیان شد سبب خواهد شد که شیره ی گیاهی رقیق شود و مقاومت درختان و گیاهان با سن بالاتر در برابر سرمای زمستان پایین بیاید که زیان بیشتر شود.
ادامه بحث کم بودن ازت:
در درختانی که سن بالاتری دارند قبل از این که برگ ها بریزند ، نیتروژن درونی خود را (هم به شکل ازت و هم فراورده هایی که ازت در آن ها است )به اسپورها و شاخه ها انتقال می دهند و بعد از آن به سوی تنه ی اصلی و ریشه ها ، که این مقدار تا هفتاد درصد ازت درون برگ ها خواهد بود.
این مسئله بیانگر این نکته می باشد که در کود دهی ازته می بایست بسیار باهوش و با دقت بالا کار کنیم ، ازت پایین سبب می شود ذخیره ی ازتی و پروتئینی در پایین بیاید و این کار سبب خواهد شد که در سال آتی به دلیل کم بودن ذخیره ، عملکرد درخت کاهش پیدا کند .
از سمتی هم مقدار بالای ازت همان طور که در بحث قبلی بیان شد سبب خواهد شد که شیره ی گیاهی رقیق بشود و مقاومت درختان و گیاهان با سن بالا تر در مقابل سرمای زمستانه پایین بیاید که موجب صرر خواهد شد.
آیا ذخیره کردن ازت و مواد پروتئنی درختان در رشدو نمو وشروع نخستین سال بعد درختان اثری خواهد داشت؟
در پاسخ باید گفت ذخیره سازی پروتئینی در ریشه و تنه ی درخت ها برای آغاز رشد و نمو قابل قبول در فصل بهار خیلی مهم می باشد زیرا در اغاز فصل بهار و با آغاز بیدار شدن درخت جذب شدن ازت از راه زمین خیلی ضعیف می باشد .
بنابراین ذخیره ها نقش خیلی مهمی خواهند داشت . تحقیق ها مشخص کرده است که منتقل شدن مواد پروتئینی ذخیره سازی شده در ریشه و تنه ی درختان به سوی قسمت بالایی درخت پیش از بیدار شدن درخت ها آغاز خواهد شد.
پاشیدن ازت به شکل اوره پس از جمع کردن میوه درختان، به دلیل این که اوره خیلی با سرعت و راحت از راه سوراخ های برگی داخل گیاه خواهد شد و از راه دیواره های سلولزی و از راه سوراخی به اسم اکتودسماتا داخل سلول خواهد شد.

توان کمک قابل ستایشی به عمل ذخیره سازی پروتئینی پایان فصل به ما کند این موضوع بیان می شود که هفت و پنج درصد از اوره ی پاشیده شده در طول بیست و چهار ساعت ابتدایی پس از عمل پاشیدن جذب خواهد شد . اوره بعد از جذب شدن هیدرولیز خواهد شد و سپس در مواد شکل دهنده اسیدهای آمینه نقش خواهد داشت.

فروش کود پسته ارزان

درختان پسته ما برگ هایشان شروع به ریختن کرده اند و از زمانی که درختان را آبیاری کرده ایم، این ریختن در درخت هایی که دارای محصول زیادتری هستند بیشتر است علت چیست؟

در پاسخ باید گفت که ریختن برگ درختان پسته در اصل واکنش درخت ها به تغییر کردن دما می باشد، به طور حتم درخت هایی که برگ ها میریزد حجم برگ آنها بیشتر از بقیه درختان می باشد.
دلیل این ریزش:
علتی وجود دارد به اسم تبخیر و تعرق در درختان که در طول این عملیات درختان از سطح برگ های خود آب از دست می دهند. با داخل شدن درخت ها به فاز گرما که غالبا در فصل تابستان می باشد و یا این که جریان هوای گرم می باشد.
درخت ها اگر به آن اندازه از برگ عمل تبخیر و تعرق را انجام بدهند، نمی توانند به زندگی خود ادامه دهند ، بنابراین درختان در یک عمل خود تنظیمی قسمتی از برگ هایشان را خواهند ریخت تا این توانایی را پیدا کنند که به تعادل برسند.
چرا پس از آب دادن این عمل زیادتر اتفاق می افتد ؟دلیل این می باشد که با آب دادن و پایین آمدن سطح اکسیژن زمین ، اندازه هورمون اتیلن در درخت زیاد می شود ریختن برگ را زیاد میکند.
راه کار های پیشنهادی:
در ریختن ها با اندازه پایین جای نگرانی نیست، زیرا زمانی که درخت به سطح تعادل خود خواهد رسید ریختن برگ را متوقف خواهد کرد، اما اگر میزان ریختن برگ بالا برود که قطعا همراه با ریختن پیوندهای زایشی می باشد همراه خواهد داشت، باید از ترکیب هایی که مقاومت درختان را به تنش های محیط اطراف بالا می برد مثل اسید های آمینه و عصاره جلبک های دریایی مورد استفاده قرار داد.

کود مناسب درخت پسته

ریختن جوانه های زایشی سال پیش رو:

یکی از چیز هایی که اکثرا در باغات پسته دیده خواهد شد ریختن سریع جوانه های زایشی سال آتی می باشد که به طور حتم یکی از علل آن است که ضعف تعذیه ای و کم بودن عنصر های غذایی در برگ ها و جوانه ها می باشد که سبب ریختن این جوانه ها خواهد شد.
با نزدیک شدن به تایم آغاز عملیات د پر کردن مغز در پسته این ریختن جوانه ها آغاز می شود و در تایم پیک پر کردن مغز ریختن جوانه ها به حد بالای خود خواهد رسید و البته علت های غیر تغذیه ای الخصوص گرمی خیلی زیاد از حد هوا و.. بر شدت این مشکل اضافه خواهد کرد.
برای پیشگیری از ریختن جوانه های زایشی باید کار هایی انجام دهیم و حائز اهمیت ترین کار آن می باشد که در فصل زمستان باید بر پایه آزمایش های زمین و کمبود های دیده شده، همه ی کمبود ها و احتیاجات درختان را در ازای هر یک از درختان در سایه انداز و در عمقی که بالاترین حد عملیاتی ریشه های جذبی درخت می باَشد، بگذاریم که حالا درخت خیلی زود به این مشکل دچار نشود.اما بعضی اوقات دیده می شود که با وجود این که از همه ی کودها و عنصرهای شیمیایی در زمین در فصل زمستان استفاده می کنیم، باز هم ریختن جوانه های زایشی را خواهیم دید که البته باید در هر باغی شرایط را مورد بررسی قرار دهیم و توصیه های لازم اعمال گردد.
چند فرمول پیشنهاد می شود که بر اساس یک برنامه باید به حفظ ترتیب عمل گردد و به شکل پاشیدن محلول انجام شود. به این مسئله میپردازیم که رفع احتیاجات اصلی درختان مثل ازت، فسفر و پتاسیم باید از ریشه(به علت درخواست و احتیاج شدید درخت به این عنصر ها) بر طرف شود.
فرمول های پیشنهاد شده برای تقویت کردن جوانه ها و پیشگیری از ریختن آن ها:
1.پاشیدن محلول یک ترکیب ریز مغذی(میکرو) با اتکا بر سه عنصر روی(Zn)، منگنز(Mn) و آهن(Fe)+ کنار یک ترکیب آمینو اسید
توصیه اول:دقت کنید ترکیبی که از میکرو را برگزنید که درصد عنصر های بالا(روی، آهن و منگنز) در آن زیاد و در کم ترین حالت پنج یا شش درصد باشد.

فروش کود پسته ارزان
توصیه دوم:مخلوطی از آمینو اسید کنار میکرو به جذب شدن وافزایش کارآیی آن خواهد شد.
2.فسفیت پتاسیم:
برنامه دوم و بعد از پایان پاشیدن محلول اول و با یک فاصله تایمی (کم ترین حالت هفت و بیشترین حالت ده روز): فسفیت پتاسیم را به نسبت دو در هزار به صورت محلول بپاشید که این ترکیب تاثیر خیلی خوبی در تقویت کردن جوانه ها و نیز مقاومت درختان به مشکلات قارچی خواهد داشت.
3.پاشیدن محلول هایی با ترکیبات پتاس زیاد:
پتاسیم تاثیر زیاد و خوبی در تقویت و پیشگیری از ریختن جوانه ها خواهد داشت، البته در درخت هایی که در سال جاری محصول بالایی داشته باشند، نباید این انتظار برود که با یک سری پاشیدن محلول به نتیجه قابل قبئلی برسیم حتما باید محلول پاشی چند سری دیگر هم تکرار شود.
بنابراین خلاصه فرمول های بالا:
1.مخلوطی از همه ی عنصر های میکرو+ آمینو اسید
2.فسفیت پتاسیم
3.پتاس زیاد با جذب برگی زیاد

قیاس شکل تغییر اندازه قندهای حل شده و نشاسته در قسمت های درخت های پسته پر محصول و کم محصول:
تحقیقات مشخص کرده است که مرحله پایین امدن قندهای عنوان شده ازمرحله پایان گلدهی در درخت های پرمحصول خیلی با سرعت بیشتری نسبت به درخت هایی با محصول پایین انجام می شود.
اندازه گرفتن و نمونه برداشتن اندازه قندهای حل شده در قسمت های گل آذین در درخت هایی با بار پایین مشخص کرد که این مقدار سیزده برابر زیادتر از جوانه های گل آذین روی درخت های پر محصول می باشد.

قیاس وزن گل آذین های درخت های پسته پر محصول و کم محصول:

بررسی ها مشخص کرده است که گل آذین درخت هایی با محصول پایین از نظر وزن خشک پنجاه درصد زیادتر از جوانه های گل آذین درخت هایی با محصول زیلد بوده است.

خرید کود پسته ارزان
پس ازگذشت شصت روز از مرحله پایان گل:
قند های حل شده و نشاسته درخت های پر محصول در همه ی قسمت ها پایین آمده و در طی این مدت (مدت زمان رشد ونمو میوه پسته ) قسمت های درختان کم محصول آغاز به جمع شدن اندازه بالایی از قندهای حل شده و نشاسته میکند و اندازه آن ها نسبت به قسمت های درخت هایی با بار بالا زیادتر میشود.
ریختن جوانه های گل آذین در درخت پسته در کی بیشتر انجام میشود؟
جوانه ی گل آذین در درختان پسته روی شاخه های رشد امسال شکل میگیرند و تقریبا سی تا چهل درصد جوانه های گل که به وجود می آیند در شرایط پر محصول و نیز شرایط کم محصول در آغاز فصل رشد و با چوبی شدن داخل برگ میریزند.
در مرحله حائز اهمیت ریختن جوانه ها:
پنجاه درصد ریختن جوانه ها فقط روی درختان پر محصول اتفاق می افتد.لذا این درخت ها در سال پیش رو بار پایینی خواهند داد.این مرحله ریختن با رشد خیلی با سرعت جنین اتفاق خواهد افتاد و سبب سال آوری غیرقابل قبول در درخت پسته خواهد شد.
به طور حتم مدیریت درست تغذیه و کنترل کردن آفت ها و مشکلات در این مدت زمانی بسیار حائز اهمیت است و قادر می باشد از ریختن جوانه های زایشی سال آتی پیشگیری به عمل آورد و یا در کم ترین حالت سبب حفظ قسمتی از جوانه ها شود که سال آتی در کم ترین حالت پنجاه تا هفتاد درصد محصول سالی با بار زیاد را خواهیم داشت.

سال آوری در پسته به عوامل زیر بستگی دارد:

1.رقابت کردن برای منبع های غذایی
2.اثر هورمون های نشات گرفته و یا جمع شده در مغز
3.اندازه سطح برگ
4.اندازه کربو هیدرات های در اختیار
5.تعداد پسته های روی شاخه ای که محصول دارد
6.رشد و توسعه مغز

مقدار جذب شدن مواد غذایی قسمت های مختلف درخت پسته:پسته هایی که در حال رشد و نمو می باشند امکان دارد بالاترین توانایی جذب مواد غذایی را دارا باشند.دلیل این جذب زیاد مواد غذایی این می باشد که پژوهش ها مشخص کرده که میوه های پسته در قیاس با بقیه قسمت های کود درخت پسته؛ بالاترین اندازه مواد فتوسنتزی با کربن چهارده را دارا می باشند.

کود برای درخت پستهساختار تکثیر زایشی پسته:

آگاه شدن به ساختار تکثیر زایشی پسته و تفاوت آن با انواع دیگر درخت های میوه خزان دار از درجه اهمیت زیادی برخوردار می باشد.در بقیه نوع ها درخت های میوه جوانه های گل نسبتا پایین در سال محصول زیادی تولید می کنند.
اما در پسته اوضاع عکس این داستان می باشد.بالاترین میزان تولید جوانه گل در سال پر محصول اتفاق خواهد افتاد که در ماه های اردیبهشت،خرداد، تیر و مرداد سال جاری ریختن جوانه های گل روی می دهد.
قیاس درخت های پسته در شرایط محصول زیاد و محصول کم:
1.برگ درخت های پر محصول بیشتر و در ماه نخستین رشد وگسترش آن با سرعت بیشتری انجام می شود اما در موقع بلوغ کوچکتر می باشند.
2.سطح برگ در درخت هایی که بار بیشتری دارند از نظر تعداد بیشتر برگ ، زیادتر می باشد.
3.هشتاد و پنج درصد از ریختن جوانه روی شاخه ی درخت های پر محصول نمایان می شود. در صورتی که سی و پنج درصد از ریختن جوانه ها روی شاخه ی درخت هایی با بار پایین نمایش داده می شود.
که علت آن جذب و احتیاج غذایی بالای شاخه های پر محصول می باشد که اگر این احتیاج جواب داده نشود. مواد غذایی از جوانه ها دریافت می شود و خارج شدن مواد غذایی سبب ریختن جوانه های سال آتی می گردد.
4.جوانه های گل آذین درخت هایی که بار بیشتری دارند از نظر وزن خشک سی درصد کم وزن تر از جوانه های گل درخت های با بار پایین می باشند.
5.بالا رفتن اندازه جذب میوه پسته در درخت هایی که بار بیشتری دارند سبب پایین آمدن در وزن خشک برگ و چوب های یک ساله و جوانه ی گل آذین در انتهای فصل خواهد شد.
نتیجه گیری:
کود درخت پسته در شرایطی که بار آن زیاد می باشد با اندازه های بالایی قند و نشاسته ذخیره شده نسبت به درخت هایی که از بار پایین بهره می برند فصل رشد را شروع می کنند.اما باید به این نکته توجه داشته باشیم که در درخت های پبا بار بالا مانند شرایطی که سال جاری در بیشتر نقاط پسته کاری شده داریم.

درخواست برای جذب کردن مواد قندی به علت تعداد بالای برگ ها و رشد پر سرعت در قیاس با درخت هایی که در شرایط با بار پایین زیادتر می باشد گوشزد میکنم کشاورزان گرامی تغذیه با اصول و به اندازه را به شکل از قبل برنامه ریزی شده از حالا استارت کنند که اگر در باغات با محصول فراوان این کار انجام نشود.
به علت حجم محصولات و کانوپی بالا(حجم بالای شاخه وبرگ) که سال جاری به برکت شرایط آب و هوایی و میزان بارش بالا، در آینده درخت های با معضل جدی رو به رو می شوند و به علت خارج شدن زیادی عنصر ها، شاید در بعضی باغات تا دو سال مشاهده شود که محصولات خوبی نخواهند داد.

کود درخت پسته

 

احتیاجات غذایی درختان پسته در سال پربار و بی بار:

یکی از بحث هایی که کشاورزان گرامی باید از آن خبر داشته باشند این می باشد که درختان پسته در سالی که بار خواهد داشت با سالی که بار نخواهد داشت، به چه اندازه از عنصر ها احتیاج خواهد داشت و آیا این احتیاج در همه ی عنصر ها با همدیگر تفاوت دارد.
ازت به طور حتم یکی از پارامتر های اثر گذار در اندازه احتیاج به غذا، سن درختان و اندازه محصول می باشد.

ازت:

بررسی ها مشخص کرده است که درخت پسته ای بات بیست سال سن در سال پر محصول تقریبا هشصد گرم و در سالی با محصول پایین تقریبا هفتصد گرم ازت خالص از زمین جذب خواهد کرد.
کود اوره دارای چهل و شش درصد ازت می باشد که جهت کسب هشتصد گرم ازت خالص، باید تقریبا هزار و هفتصد گرم کود اوره استفاده کنیم. باید در سال بدون محصول تقریبا هزار و پانصد گرم اوره استفاده کنیم تا هفتصد گرم ازت خالص برای درختانی که بیست سال سن دارند تامین شود.
باید به این نکته توجه کنیم که به طور حتم بسیاری از کشاورزان در فصل زمستان و در چال کود زمستانه از کودهای دامی(گاوی، مرغی و گوسفندی) مورد استفاده قرار خواهند داد و به این دلیل این کودها هم درصدی ازت خواهند داشت به طور حتم از اندازه کود درخت پسته ازت که استفاده خواهد شد باید پایین بیاید.

فسفر:

بررسی ها مشخص کرده است اندازه فسفری که درختان پسته از زمین جذب خواهند کرد خیلی پایین تراز ازت می باشد.یک  کود درخت پسته با بیست سال سن پسته در سال پر محصول تقریبا پنجاه و هفت گرم و در سالی که بارپایین می باشد تقریبا هفتاد و سه گرم فسفر خالص جذب از زمین خواهد شد.
بنابراین حائز اهمیت ترین نکته این است که فسفر باید این نکته رو مورد توجه قرار دهیم که درختان پسته در سالی که بار ندارند فسفر زیادتری از زمین جذب خواهند کرد. بنابراین این تفکر که بعضی کشاورزان دارا می باشند که در سالی که باری ندارند باغ رها میکنند و از هیچگونه کودی برای باغ استفاده نمی کنند کاملا غلط است.

پتاسیم:

بررسی مشخص کرده که یک درخت پسته ای با بیست سال سن در سال پر محصول تقریبا هزار و هشتادو هشت گرم پتاسیم خالص و در سالی که میزان بار کم است و یا باری ندارند تقریبا چهارصد و هشتاد گرم ازت خالص از زمین جذب خواهند کرد.
اگر به عددها دقت نمایید و با عنصر فسفر مورد قیا قرار دهید ، می بینید که اوضاع به طور کلی بر عکس می باشد و در مورد پتاسیم بالاترین کشش و قدرت جذب برای پتاسیم در سالی که محصول زیاد است و از نظر تایمی در وقت پر شدن مغز(انتهای خرداد و تیرماه) می باشد.

خرید و فروش کود پسته ارزان

مورد بررسی قرار دادن علت سیاه شدن پسته و راه کار های آن:

یکی از معظلاتی که بسیار خود را مطرح کرده است و درباره سوال و دغدغه برای بسیاری از کشاورزان گرامی که پسته می کارند در تمام کشور و زیادتر در استان خراسان رضوی مشخص شده است، سیاه شدن میوه و خوشه های پسته می باشد.
در طی روزهای پیشین علل بسیاری در فضای مجازی و میان کشاورزان در مرد آن ها بحث شده است که معمولا بسیاری از آن ها قابل قبول و امکان دارد بعضی از آنها درست باشد.
زمانی که یک اتفاق می افتد یا یک مشکل پیدا می شود ، باید پارامتر های اثر گذار در آن رویداد و مشکل را مورد بحث و بررسی بگذاریم.
به طور حتم مشکی شدن میوه پسته امسال یکی از معظلاتی می باشد که علل و پارامتر های متفاوتی در پیدا شدن آن دخالت می کنند که ببا بررسی اوضاع مشکی شدن در باغات متفاوتی (از همه نظر) علت مشکی شدن میوه ی پسته را در زیر مورد بحث قرار می دهیم:
در سال جاری شرایط از نظر اندازه بارش و هوای خنک در آغاز سال جاری، شرایط به طور کلی تفاوت خواهد داشت که در پنجاه سال طی شده سابقه نداشته است. نتیجه این شرایط به طور حتم شاد شدن و رشد و نمو زیادتر از حد درخت ها و الخصوص در درخت ها با سن پایین بوده است.
حالا با قرار گرفتن درختان پسته در ماه اردیبشهت در مجاورت هوای خیلی گرم و بدتر از این قضیه بالا و پایین رفتن دما، که می بنید روزها هوا خیلی گرم است(دمای بالای سی درجه سانتی گراد) و شب ها خیلی خنک است(دمای تقریبا پانزده و حتی پایین تر) می باشد.
در این شرایط درختان داخل تنش بالایی پیدا خواهند کرد که به علت پیدا شدن اختلال هورمونی بخصوص هورمون اتیلن می باشد که سبب مشکی شدن میوه های پسته خواهد شد.

ولی اتیلن چیست و چه نقشی ایفا می کند و چه چیز هایی در بالا بردن این هورمون در درختان نقش خواهند داشت؟

اتیلن هورمونی است که قابلیت بازدارندگی ر درختان ایجاد می کند که به وسیله همه ی اندام درختان عالی تولید خواهد شد. البته مقدار ایجاد شدن این هورمون به نوع بافت بسته می باشد و مرحله رشدی خواهد داشت. به صورت کلی ، قسمت مریستمی و قسمت گره ها اندازه تولید اتیلن زیادتری خواهند داشت.
بعضی از تنش ها فیزیولوژیکی برای تولید اتلین را تحریک می کنند:
سرما- خشکی- بیماری ها- دما- سیل
باید از این موضوع اطلاع داشته باشید تولید شدن اتیلن در برگ هایی که سن کمتری دارند زیادتر از برگ هایی می باشد که کاملا رشد کرده اند(درخت های جوان نسبت به درختان با سن بالا زیادتر می باشد).
بافت هایی که سن زیادی ندارند اما آسیب دیده اند یا از نظر مکانیکی ضربه خورده اند برای مدت کوتاهی تولید کردن اتیلن را در سی دقیقه خیلی بیشتر خواهند کرد. سطح اتیلن بعد ها عادی می شود و به حالت اولیه بر میگردد.

کود مناسب درخت پسته
بررسی مشخص کرده است که:
در گوجه و بقیه گیاه های دو لپه، ماندن آب و شرایط بی هوازی دورو بر ریشه سنتز اتیلن در ساقه را بیشتر خواهد کرد که سبب واکنش اپینستی خواهد شد. به علت گرفتن تنش های محیطی به وسیله ریشه، عملیات در ساقه مشخص می شود و سیگنالی از ریشه به ساقه انتقال داده می شود.
فضای هوا در زمین سبب ماندن آب به وسیله آب پر خواهد شد و اکسیژن به آرامی در آب انتشار پیدا می کند و جمع شدن اکسیژن در کناره ریشه غرق در آب خیلی زیاد کم می شود. زمانی که اکسیژن درون زمین کم می شود، تولید شدن اتیلن بالا خواهد رفت.
یکسری سوال در زیر آمده است که شاید ذهن شما را هم درگیر کرده باشد:

1.چرا مشکی شدن در درخت های با سن پایین نسبت به درخت ها با سن بالاتر زیادتر می باشد؟

در پاسخ باید گفت زیرا رشد ونمو سرشاخه ها در درخت هایی که سن کم تری دارند نسبت به درخت هایی که سن بالایی دارند و به بیان علمی تر میستم های آخری در درخت با سن کم تر بیشتر فعال تر می باشد تا درخت با سن بالاتر.
درخت با سن بیشتر و قوی تر نسبت به تنش های ایجاد شده مقاومت زیادتری خواهد داشت و سطح و اندازه اتلین به وجود آمده در درخت با سن ییشترپایین تر درخت با سن کم تر می باشد.

2.به چه علت درخت هایی که آب یاری می شوند نسبت به درخت هایی که آب یاری نمی شوند اندازه سیاه شدگی زیادتری دارند؟

در پاسخ باید گفت زیرا آب یاری سبب این می شود به علت داخل شدن آب به درون زمین، اکسیژن زمین کم می شود و این شرایط را برای بالا بردن هورمون اتیلن زیاد خواهد کرد(در نوشته های به این موضوع پرداخته شد که ماندابی سبب بالا رفتن میزان تولید هورمون اتیلین خواهد شد، البته فرآینده هایی که دخالت می کنند پیچیدگی دارد که به آن ها نمی پردازیم.)

کود پسته مناسب
بنابراین به کشاورزان گرامی گوشزد می شود تا هفته آتی که سطح و اندازه هورمون از مریستم های آخری و میوه ها کم نشده است، از دادن آب خودداری کنند و این حساسیت آب یاری در درخت هایی که سن کمتری دارند زیادتر می باشد و تاکید می شود که ابدا درختان جوان را آب ندهید و کود درخت پسته بدهند.

با تشکر آل کود

آموزشی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای سوال درخصوص محصولات و قیمت ها با شماره زیر تماس بگیرید.