جدول قیمت محصولات

_
نام کالانوع کالاقیمت
کود کاملسولو پتاستماس بگیرید
کود ان پی کا20-20-20تماس بگیرید
کود ان پی کا12-12-36تماس بگیرید
کود ان پی کا10-52-10تماس بگیرید
کود ان پی کا15-15-15تماس بگیرید
کود ان پی کا18-18-18تماس بگیرید
کود ان پی کا13-40-13تماس بگیرید
کود ان پی کا19-6-20تماس بگیرید
کود ان پی کا30-10-10تماس بگیرید
کود ان پی کا12-12-36تماس بگیرید
کود ارگانیکاسید فولویک %95تماس بگیرید
کود ارگانیکاسید هیومیک مایع %12تماس بگیرید
کود ارگانیکآمینو اسیدتماس بگیرید
کود ارگانیکجلبک دریاییتماس بگیرید
کود ارگانیکهیومیک اسید 95%تماس بگیرید
کود ارگانیکپلت مرغیتماس بگیرید
کود سولفاتسولفات آهن 21 درصدتماس بگیرید
کود سولفاتسولفات منگنز 32 درصدتماس بگیرید
کود سولفاتسولفات روی 35 درصدتماس بگیرید
کودهای مایعفسفیت پتاسیمتماس بگیرید
کود Micro Chelate EDTAکلات آهن Fe EDTAتماس بگیرید
کود Straghitاوره فسفات UPتماس بگیرید
کود آهنEDDHAتماس بگیرید

وقت باغبانی و زراعت است …

_

برای راهنمایی و دریافت مشاوره تکنیک های کشاورزی و … با تیم آل کود تماس بگیرید!

بذر

بذر

انواع بذرهای اصلاح شده و ارگانیک
سم

سم

انواع سموم و آفت کش ها
کود

کود

انواع کود های شیمیایی و ارگانیک

محصولات آل کود

_

تمام نیازهای کشاورزی و باغبانی تان را به آل کود بسپارید …

برای سوال درخصوص محصولات و قیمت ها با شماره زیر تماس بگیرید.