زمان مصرف هیومیک اسید در سیب زمینی

رضایتمندی شما از این مقاله!
5/5

سیب زمینی یک ماده خوراکی که بیشترین استفاده و کاربرد را در مصارف خانگی و آشپزی دارد. بخش عمده ای از مصارف ما در پخت و پز و همینطور تولید غذای رستوران ها از این محصول است. هیومیک اسید که یکی از مهمترین کودهای شیمیایی است هم درتولید سیب زمینی و هم دیگر گیاهان نقش بسزایی دارد. در این مقاله قصد داریم تا در مورد تولید و زمان مصرف هیومیک اسید در سیب زمینی را باهم بررسی کنیم.

زمان مصرف هیومیک اسید در سیب زمینی

بهتر است بدانید که هر کشاورز و باغداری بعد از یک فصل زراعی به یک میزان برداشت خاصی خواهد رسید اما مهم صِرف کشاورزی طبق عادت نیست مهم میزان برداشت شماست.لذا شما می توانید با رعایت یک برنامه غذایی، جزو کشاورزانی باشید که برداشت خودشان را به دو و یا سه برابر رسانده اند و این نکته را هرگز فراموش نکنید که اکثر هزینه ها در کشاورزی معمولی و کشاورزی پولساز مشترک و یکی هستند مثل هزینه های اجاره ، سم، بذر، کارگر، آب و …اما یک هزینه تغذیه متفاوت و متغییراست که با این هزینه می توانید برداشت خودتان را به دو و یا سه برابر برسانید.

زمان مصرف هیومیک اسید در سیب زمینی

پس با دانستن مراحل مختلف رشد سیب زمینی و شناخت نیازهای هر مرحله رشد آن، میتوانید با داشتن یک برنامه غذایی مناسب، برداشت خودتان را براحتی افزایش دهید.

ســیب زمینی جــزء مهمتریــن محصــولات زراعــی دنیاســت و بعــد از ذرت، گنــدم و برنــج چهارمیــن محصــول از نظــر تولیــد در ســطح جهــان اســت.مســائل مدیریتــی نقــش بســیار بــارز و شــاخصی در تولیــد ســیب زمینی دارنــد. نیاز این محصول به مواد غذایی زیاد می باشد و اگر عناصر غذایی به موقع تامین نشود یا خاک مورد استفاده مقدار کافی از این عناصر را نداشته باشد، عملکرد محصول کاهش می یابد و کیفیت محصول کم می شود.بنابراین برای افزایش عملکرد توصیه کودی مناسب بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

بیشتر بخوانید: فصل قلمه زدن

رشد سیب زمینی در مزرعـه بـه پنج مرحلـه تقسیم می شود:

مرحله اول: نیاز غذایی سیب زمینی قبل از کشت

قبل از کاشت سیب زمینی لازم است از مزرعه آزمون خاک گرفته شود و کودهای مورد نیاز خاک در زمان قبل از کاشت و یا به اصطلاح زیر شخم براساس آزمون خاک تجویز و مصرف شود که عموما از کودهای اوره با پوشش گوگردی، فسفات ، پتاسیم ، گوگرد جامد و کودهای دامی پوسیده و یا کود مرغی استفاده می شود.

زمان مصرف هیومیک اسید در سیب زمینی
استفاده از هر نوع کود به هر میزان، فقط با توجه به آزمون خاک توصیه می شود زیرا این احتمال وجود دارد که خاک شما بطور مثال اصلا نیاز به کود فسفات نداشته باشد و یا کمتر از میزان مصرف شما نیاز داشته باشد در حالی است که شما از یک طرف هزینه سنگینی برای مصرف آن کود پرداخت کرده اید و از طرف دیگر بجای تقویت خاک، باعث مسمویت خاک هم شده اید.
پس با یک آزمون خاک این مشکلات را براحتی رفع  و هزینه های خودتان را نیز کاهش دهید.
ضمنا با توجه به هزینه های سنگین کودهای شیمیایی، بجای خرید یک کیسه کود مازاد بر نیاز خاک، براحتی می توانید با آن هزینه، آزمون خاک و تشخیص عناصر مورد نیاز را با میزان دقیق انجام داده و علاوه بر آن، از نوع بافت خاک و حتی زراعت مناسب قابل کشت در این خاک نیز مطلع شوید و اگر نیاز به تغییر بافت خاک برای کشت محصول مورد نظرتان هم داشته باشید می توان آن را به درستی با مصرف کودهای دامی پوسیده و پرلیت و ماسه انجام دهید.

بیشتر بخوانید: کاشت درخت زرشک

مرحله دوم: ده روز پس از شروع برگ دهی گیاه

در مراحل ابتدایی رشد به علت تمایل زیاد سیب زمینی به ازت بهتر است از کودهای حاوی این عنصر استفاده شود زیرا در این زمان برای افزایش شاخه و برگ و دستیابی بـه حداکثر فتوسنتز نیاز به نیتروژن زیاد است.

زمان مصرف هیومیک اسید در سیب زمینی

زمان تشکیل غده، کوددهی با ترکیبات فسفر بالا به منظور افزایش تعداد غده سیب زمینی بسیار ضروری می باشد. و بعد از آن فسفر برای توسعه اولیه ریشه و اندام هوایی گیاه ضروری است و انرژی کافی را برای فرایندهای جذب و انتقال سایر عناصر غذایی فراهم می کند.در کنار آن پتاسیم که از نظر تاثیر گذاری بر کیفیت سیب زمینی شبیه نیتروژن می باشد پتاسـیم درمقادیر زیاد بوسیله سیب زمینی جذب می شود . پتاسیم براي بهبود روابط آبی گیاه و تنظـیم غلظت عناصر غذایی در داخل گیاه که براي تنظیم روزنه ها ضـروري اسـت مـی گـردد .

زمان مصرف هیومیک اسید در سیب زمینی
فهرست مطالب
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.
آخرین مقالات آل‌کود

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *