اسید هیومیک برای چه گیاهانی مضر است ؟

رضایتمندی شما از این مقاله!
5/5

اسید هیومیک برای چه گیاهانی مضر است ؟

با توجه به شرایط اقتصادی کنونی یکی از مضرترین  فعالیت‌های انسانی، کشاورزی با نهاده‌های خارجی  است که علاوه بر خروج ارز از کشور بر تولیدات داخل نیز تاثیر گذار خواهد بود.استفاده بیش از حد کودها و سموم شیمیایی تجدید ناپذیر، پایداری کشاورزی را از طریق نابودی  منابع آب و خاک و محیط زیست به خطر می اندازد.

هیومیک اسید و محیط زیست

هیومیک اسید یک جزء مهم خاک است که می تواند در دسترس بودن مواد مغذی را بهبود بخشد و بر دیگر خواص شیمیایی، بیولوژیکی و فیزیکی خاک تاثیر بگذارد.فواید زیست محیطی اسیدهای هیومیک متنوع است و راه حل های سودآور و موثری را برای مشکلات زیست محیطی نشان می دهد.در سیستم تولید کشاورزی استفاده گسترده از روش های تولید نامناسب و ناپایدار منجر به تخریب گسترده خاک شده وکیفیت، کاهش محتوای  مواد آلی خاک،  افزایش جمعیت انسانی با مدیریت  نامناسب محیط زیست  تهدید می شود.

هیومیک اسید یک عامل موثر برای استفاده به عنوان مکمل مصنوعی یا آلی است، استفاده منظم از اسید هیومیک به دلیل توانایی خاک و گیاه در استفاده بهتر از کوددهی، نیاز به کوددهی دیگر  عناصر را کاهش می دهد.در فرآیندهای میکروبی و تولید هوموس حتی در مقادیر کم، اسید هیومیک با مهار یا تحریک رشد بر رشد گیاهان  تأثیر می گذارد و همچنین قادر به محافظت از سلول های زنده در برابر اثرات سمی ترکیبات طبیعی و انسانی هستند.

خواص هیومیک اسید آمریکایی

اسید هیومیک مکمل مصنوعی یا آلی

اسید هیومیک به عنوان یکی از فعال ترین مواد بیوشیمیایی موجود در خاک و فراوان ترینماده  در محیط زیست به شمار می آید.اصطلاح هیومیک اسید برای اسیدهای قهوه ای-سیاه، پلیمری، محلول در قلیایی که در خاک، گیاهان، علف های دریایی، قارچ ها، رسوبات و آب های خشکی و دریایی یافت می شود، استفاده می شود. اسید هیومیک فعال ترین اجزای خاک و مواد آلی کمپوست می باشد، همچنین  یک ماده طبیعی در خاک و یک محصول زیستی از تجزیه مواد آلی است که با موفقیت در کشت محصولات مختلف استفاده می شود.بنابراین اسیدهای هیومیک یک عامل موثر برای استفاده به عنوان یک مکمل کودهای مصنوعی یا آلی شناخته می شود.

هیومیک اسید اصل

مضرات اسید هیومیک در گیاهان

استفاده از اسید هیومیک مضرات زیادی برای گیاه ندارد و به عنوان یک جزء طبیعی خاک، که خاک  شما به آن نیاز دارد می توان از آن  استفاده کرد. اما در برخی گیاهان حساس مانند بنفشه می تواند باعث ایجاد سوختگی در برگ شود.

اثرات اسید هیومیک در گیاهان

تنش خشکی گیاه

در شرایط خشکی، استفاده از کود هیومیک اسید می‌تواند باعث افزایش محتوای پرولین در برگ‌های گیاه برای بهبود مقاومت به خشکی محصولات شود.

نمک و استرس های قلیایی

کود هیومیک اسید می تواند مقاومت نمک را با تنظیم تغییر غلظت فروکتوز و کاهش آسیب غشای مواد تحت تنش شوری افزایش دهد.

تنش دمای گیاه

 اسید هیومیک تحت تنش دمای پایین، محتوای پرولین و اسید آبسیزیک محصولات را افزایش  می دهد، اما  سرعت تعرق، هدایت روزنه ای و سرعت خالص فتوسنتزی گیاهان را کاهش دهد.تحت تنش دمای بالا، کود هیومیک اسید  فعالیت های سوپراکسید دیسموتاز و پراکسیداز محصول را افزایش می دهد تا مقاومت گرمایی محصولات  افزایش یابد.

 مقاومت در برابر بیماری های گیاهی

اسید هیومیک می تواند با افزایش محتوای قند و محتوای کلروفیل برگ ها، که به طور غیرمستقیم مقاومت در برابر بیماری را بهبود می بخشد، رشد را افزایش دهد.

اسید هیومیک مایع

برخی فواید  اسید هیومیک  در گیاهان

 • افزودن مواد آلی به خاکهای دارای کمبود  مواد آلی
 • بهبود جذب مواد مغذی
 • افزایش سنتز کلروفیل
 •   افزایش سرزندگی ریشه
 •  جوانه زنی بهتر بذر
 •  افزایش ظرفیت نگهداری کود
 • تحریک فعالیت میکروبی مفید
 • گیاهان سالم تر و عملکرد بهتر

 اسیدهای هیومیک در آزادسازی مواد مغذی در خاک مفید هستند تا در صورت نیاز در دسترس گیاه قرار گیرند. از آنجایی که مولکول‌های اسید هیومیک کوچک هستند، به راحتی  به غشای پلاسمایی گیاهی انتقال پیدا می کنند  جایی که به طور موثر بر جذب مواد مغذی تأثیر می‌گذارند.اسید هیومیک همچنین فلزات سنگین سمی را به طور بسیار مؤثری از بین می برد و در بهبود خواص شیمیایی و فیزیکی خاک موثر است.

ترکیب هیومیک اسید با فسفر

اثرات مستقیم و غیرمستقیم هیومیک اسید بر رشد و نمو گیاه

اثرات  مستقیم و غیر مستقیم اسید هیومیک بر غشای سلولی منجر به افزایش انتقال مواد معدنی، بهبود سنتز پروتئین،  می شود.فعالیت مشابه هورمون گیاهی، فتوسنتز ارتقا یافته،  فعالیت آنزیم اصلاح شده، حلالیت عناصر میکرو و ماکرو عناصر، کاهش سطح فعال مواد معدنی سمی و افزایش جمعیت  میکروبی از دیگر اثرات مستقیم و غیر مستقیم هیومیک اسید می باشد.

ترکیب هیومیک اسید با آهن

اثرات  اسید هیومیک با عناصر دیگر روی گیاهان

کاربرد محلولپاشی اسید هیومیک  روی گیاهان باعث بهبود رشد گیاه، مواد فتوسنتزی انباشته شده و عملکرد بیولوژیکی لوبیا قرمز می شود. استفاده از روی و بور همراه با اسید هیومیک و کمپوست می تواند با تثبیت دوز توصیه شده برای کاهش موثر در  بروز آفات و بیماری در  محصولاتی مانند برنج، یک کوددهی  تغذیه ای موثر باشد.کاربرد اسید هیومیک در هر سه روش کوددهی خاک، محلول پاشی و تیمار بذر به طور قابل توجهی عملکرد دانه و اجزای عملکرد محصولات از جمله  ماش را افزایش می دهد.تحقیقات نشان داده است که با مصرف محصولات هیومیک  در گیاهانی مثل ذرت و سویا عملکرد دانه به طور قابل توجه ای افزایش می یابد. کاربرد خاکی هوموس باعث افزایش جذب نیتروژن گندم می شود، همچنین  محلول پاشی و استفاده از  اسید هیومیک جذب فسفر، پتاسیم، میلی‌گرم، سدیم، مس و روی را افزایش می دهد.بیشترین مقادیر طول سنبله، تعداد دانه، سنبله، وزن دانه، سنبله و وزن هزار دانه و همچنین عملکرد دانه گندم از محلول پاشی با 2 لیتر اسید هیومیک بدست می آید.

کود هیومیک نه تنها عملکرد گندم را افزایش می دهد، بلکه کیفیت گندم را با محتوای بالای کربوهیدرات و پروتئین افزایش می دهد.اثر مفید اسید هیومیک بر رشد گیاه و افزایش غشای سلولی، جذب اکسیژن، تنفس و فتوسنتز، جذب مواد مغذی، رشد ریشه و سلول و انتقال یون ها به ریشه می باشد.همچنین محلول پاشی یا استفاده  خاکی  اسید هیومیک باعث افزایش قابل توجه ارتفاع بوته، تعداد شاخه ها و وزن خشک اندام هوایی سویا نسبت به گیاهانی که این اسید استفاده نمی کنند می شود.

کود هیومیک اسید برای چه گیاهانی مضر است ؟

یکی از منابع اسیدهای هیومیک مواد آلی تجزیه شده به نام لئوناردیت می باشد، لئوناردیت یک ماده آلی است از نظر درجه اکسیداسیون بالا، نتیجه فرآیند تشکیل زغال سنگ سنگ و محتوای بالا اسید هیومیک و همچنین گروه های کربوکسیل زیاد، با زغال سنگ قهوه ای نرم نسبت به اسید هیومیک  متفاوت است.

هیومیک اسید نه تنها هیچ ضرری برای گیاهان ندارد بلکه باعث رشد و تقویت آنها نیز می شود.که در این مقاله به فواید بی نظیر  آن می پردازیم :

انواع هیومیک اسید

انواع مختلف اسید هیومیک شوک شامل گرانول، پودر، مایع و مخلوط با نیتروژن، فسفر و پتاس و اسید آمینه، جلبک دریایی در بازار موجود است که استفاده از این نوع کود به همه کشاورزان و باغداران توصیه می شوند البته اگر به دنبال محصول پربار و حاصلخیر هستند.

کاربرد کود هیومیک اسید

اسید هیومیک به دو صورت اسپری برگی وکاربرد  خاکی  استفاده می شود.

کاربرد خاک:

 اسیدهای هیومیک در خاک بهترین عملکرد را دارند، به آسانی با  مواد مغذی ترکیب  و به آنها متصل می شوند همچنین مواد مغذی  را برای جذب در گیاهان در دسترس قرار می دهند. در مقابل  از ورود مواد مضر به گیاه جلوگیری می کنند.

کاربردهای برگی

اسید هیومیک نفوذپذیری دیواره سلولی گیاهان را افزایش می دهد همچنین باعث افزایش جذب مواد مغذی می شود. علاوه بر این، می تواند تنفس گیاه، فتوسنتز و افزایش طول سلول را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

فواید اسید هیومیک برای گیاهان

 • بهبود ساختار خاک
 • جلوگیری از تلفات زیاد آب و مواد مغذی در خاک های سبک یا شنی.
 • تنظیم مقدار pH خاک
 • بهبود تبدیل عناصر غذایی به اشکال موجود در  گیاهان
 • تحریک رشد ریشه  و افزایش جذب بهتر مواد مغذی
 • افزایش کیفیت و عملکرد محصول

علاوه بر مزایای فوق، نقش آن در مقاومت به تنش گیاه نیز مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین اسید هیومیک برای موارد زیر نیز  استفاده می شود:

 1. 1. تنش خشکی گیاه

در شرایط خشکی، استفاده از کود هیومیک اسید شوک می‌تواند باعث افزایش محتوای پرولین در برگ‌های گیاه  شده و مقاومت به خشکی در آنها افزایش دهد.

 1. 2. کاهش استرس قلیایی

اسید هیومیک می تواند مقاومت نمک را با تنظیم تغییر غلظت فروکتوز و کاهش آسیب غشای مواد تحت تنش شوری افزایش دهد.

 1. 3. تنش دمای گیاه

کود هیومیک اسید تحت تنش دمای پایین، می تواند محتوای پرولین و اسید آبسیزیک محصولات را افزایش دهد و همچنین  سرعت تعرق، هدایت روزنه ای و سرعت خالص فتوسنتزی گیاهان را کاهش دهد.

تحت تنش دمای بالا، فعالیت های سوپراکسید دیسموتاز و پراکسیداز محصول را افزایش می دهد تا مقاومت گرمایی محصولات افزایش یابد.

 1. مقاومت در برابر بیماری های گیاهی

اسید هیومیک می تواند رشد را با افزایش محتوای قند و کلروفیل برگ ها افزایش دهد که به طور غیرمستقیم مقاومت گیاهان را به بیماری ها بهبود می بخشد.

هیومیک اسید برای گیاهان – مواد آلی غلیظ

کود هیومیک اسید برای گیاهان یک اصلاح خارق العاده است که هم خاک های رسی و هم خاک های شنی را در گیاهان  و باغ ها اصلاح می کند.همچنین اسید هیومیک باعث افزایش میکروب های مفید خاک می شود، شرایط سمی در خاک از بین می برد و  باعث می شود گیاهان در همان محل قبلی خود رشد کنند.با افزودن هیومیک اسید به طور مستقیم به خاک، از سلامت خاک و گیاهان و محصولات در حال رشد در آن مطمئن خواهید شد.

یکی از مواد تشکیل دهنده اسید هیومیک هوموس است، خاک های غنی و کمپوست حاوی مقادیر زیادی هوموس هستند، این ماده حیاتی ساختار خاک، هوادهی، حفظ مواد مغذی را بهبود می بخشد و برای میکروب های مفید خاک مفید است.کود  هیومیک اسید شوک  برای گیاهان محصولی منحصر به فردبه شمار می آید  که حاوی جلبک دریایی و ملاس برای سلامت گیاه و مقاومت آنها  در برابر آفات است.این یک منبع با کیفیت بالا همچنین حاوی  کربن و  طیف گسترده ای از مواد معدنی اصلی و کمیاب، 21 اسید آمینه است و حداقل pH آن 7.0 می باشد. .

مزایای افزودن کود  هیومیک اسید برای گیاهان

ظرفیت نگهداری مواد غذایی در خاک را افزایش می دهد.اسید هیومیک شوک استفاده از کود را با “کلات کردن” مواد مغذی بهبود می بخشدو آنها را به شکل قابل جذب تبدیل می کند.سیستم های ریشه را افزایش و تقسیم سلولی گیاه را تقویت می کند.رشد گروه های مختلف میکروارگانیسم های مفید از جمله میکروارگانیسم هایی که به سم زدایی خاک کمک می کنند را بهبود می بخشد.خواص فیزیکی و مکانیکی خاک را در ساختار، رنگ و قوام تغییر می دهد، همچنین  به هوادهی و فعال سازی زیستی خاک کمک می کند.نفوذپذیری غشاهای گیاهی را افزایش می دهد و باعث جذب موثرتر مواد مغذی موجود در  برگی می شود.

 به این ترتیب سرعت جوانه زنی بذر را بهبود می بخشد

نرخ های کاربردی توصیه شده کود هیومیک اسید در گیاهان مختلف

خاک مزرعه:

اسید هیومیک در خاک مزرعه حدود 4 تا 7 لیتر  اعمال می شود،  که معمولا برای گیاهان با آبیاری  کافی برای پوشش در هر هکتار مورد نیاز است.بهتر است  پیش از کاشت مستقیماً روی خاک پخش شود، برای بهترین نتیجه، آن را در 1-2 سانتی متر بالای خاک  استفاده می کنند.

خاک باغ:

معمولا  1 لیتر در هر 5000 متر مربع باغ  اعمال شود، مستقیماً پس از استفاده از کود خشک استفاده کنید.

گیاهان گلدانی و درختچه ها:

 2-  3لیتر اسید هیومیک رابا  هر لیتر آب مخلوط کنید، محلول را در اطراف ناحیه ریشه گیاهان اعمال کنید  به اندازه ای آب دهید که ناحیه ریشه خیس شود (در اکثر موارد تا 4 سانت .)  و هر دو هفته یکبار استفاده کنید.

محصولات ردیفی / اسپری برگی:

 در محصولات ردیفی مانند یونجه  1-2 لیتر  به صورت اسپری برگی مصرف کنید،  برای گیاهان با آب کافی برای پوشش خوب  در هر هکتارلازم است.

گلخانه:

با استفاده از نسبت مخلوط 1به 2 لیتر  برای 50لیتر  استفاده شود، بعد مصرف آبیاری کنید تا زمین خیس شود.

گیاهان خانگی:

 2 قاشق غذاخوری در هر لیتر آب در اطراف پایه گیاه  استفاده کنید و بعد آبیاری کنید.

نتیجه اینکه  کود هیومیک اسید ذرات خاک را تقویت و به رشد ریشه کمک می  کند. در مرحله کاشت برای کمک به شروع رشد ریشه و در طول فصل رشد استفاده می شود.کود هیومیک اسید شوک نه تنها تمام مواد مغذی برای رشد گیاه را دارا است بلکه در تقویت و اصلاح خاکهای زراعی مختلف از شنی تا رسی نقش عمده ای دارد.

اسید هیومیک برای چه گیاهانی مضر است ؟
فهرست مطالب
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.
آخرین مقالات آل‌کود

1 دیدگاه

 • با عرض سلام و احترام از اطلاعات مفید و خوبتان چقدر خوب میشد وقتی که برای فواید و مضرات این گونه کودها میگویید مقدار استفاده آن را هم بفرمایید چون بعضی اوقات این کود را بطور پودر در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌دهند و مصرف کننده نمی‌داند چه اندازه از پودر را با چه مقدار آب برای مصرف مخلوط نمایند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *