کود برای پرتقال

رضایتمندی شما از این مقاله!
5/5

کود رشد درخت پرتقال

قابل توجه باغداران محترم:

در مورد کود دهی درختان میوه به دنبال یک عدد کود خاص نباشید و فکر نکنید با استفاده از کود های دامی می توانید گلدهی و باردهی درختان خود را به حداکثر برسانید.

آل کود برای شما یک پیشنهاد مفید و کاربردی دارد.

اگر سه الی چهار سال برنامه غذایی مرتب و علمی داشته باشید که مستلزم زمان و هزینه است می توانید ضمن بالاترین میزان برداشت منطقه خود با کیفیت ترین میوه های آن سال را داشته باشید که هم از نظر بازار پسندی و هم از نظر طعم و اندازه بالاترین کیفیت را دارا باشند.

دقیقآ راهکاری که کشاورزان نمونه هر استان آن را انجام می دهند.

درختان بر خلاف دیگر گیاهان بخصوص صیفی جات نمی توانند سریعآ به یک عنصر خاص واکنش سریع نشان دهند و نیازمند زمان بیشتری هستند.

تنها راهکاری که باعث افزایش عملکرد و باردهی بیشتر یک درخت طی همان سال می شود استفاده از کود کامل 10X شوک است.

که فقط همان سال می تواند حداقل افزایش عملکرد درختان میوه را 30 الی 40 درصد افزایش دهد.

این تنها کودی است که به دلیل فرمول خاص آن فوری جواب می هد.

ولی همانطور که گفته شد برای رساندن درختان به حداکثر باردهی خود نیاز به برنامه غذایی ممتد ، منظم و علمی داریم که در این راستا کارشناسان آل کود می توانند شما را از این نظر به بهترین نحو پشتیبانی کنند.

کودهاي شیمیایی بیشترین نمایش  را براي زیاد کردن  محصولات در واحد سطح بازی می کنند. اما بررسی های نشان داده است استفاده برای مدت زیاد از کودهاي شیمیایی با داشتن  نمک هاي قوي و تخریب کننده خصوصیات فیزیکی وشیمیایی زمین را خراب، نفوذ پذیري را کم، وزن مخصوص ظاهري را بالا می برند و نفوذ پذیري ریشه درخت را با مشکل جدی روبرو می کنند وسر انجام علت کم شدن بازده محصولات می شود.

در سایت آل کود هدف این آزمایش مشخص کردن نسبت قابل قبول  کودهای شيمیایی و کود های گوسفندي به خاطر کم کردن استفاده از کودهاي شیمیاي برای تولید مرکبات مناطق شمال ایران می باشد. هدف از انجام دادن این آزمایش مشخص کردن اندازه قابل قبول کود هاي شیمیایی و دامی می باشد.

متریال و روشها: به منظور مشاهده تأثیر تلفیقی از اندازه های مختلف کودهاي شیمیایی و کود حیوانی (گوسفندي) ودست پیدا کردن به ترکیب قابل قبول کودي مرکبات (پرتقال نوع تامسون ناول) آزمایشاتی. در سال های 2014_ 2013 به صورت فاکتوریل وبراساس طرح های بلوك هاي کامل تصادفی با نه تیمار و سه تکرار در یکی از باغات شهرستان ساري از توابع استان مازنداران مورد انجام و آزمایش قرار گرفت.

تیمارها متشکل از سه سطح از کود حیوانی ( گوسفندي) (صفر ،شش و دوازده کیلوگرم به ازاي هر یک از درختان) و سه سطح از کودهاي شیمیایی ماکرو که متشکل از سولفات آمونیوم، سوپرفسفاتتریپل و سولفات پتاسیم (صفر، سی و شصت درصد )توصیه بر مبناي امتحان زمین بود.

فروش کود ارزان

مطالب بدست آمده :دست آورد ها مشخص نمود که جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم برگ درخت پرتقال در تیمار تلفیقی شصت درصد ازکودهاي شیمیایی (نود کیلوگرم آمونیوم سولفات، شصت کیلوگرم سوپر فسفات، صد کیلوگرم سولفات و شش کیلوگرم کود حیوانی (گوسفندي) به دست آمد. هم چنین بالاترین مقدار غلظت کلسیم، منیزیم، آهن، منگنز، روي در برگ درخت پرتقال تامسون با به کارگیری سی درصد از کودهاي شیمیایی (چهل و پنج کیلوگرم آمونیوم سولفات. سی کیلوگرم سوپر فسفات،چهل کیلوگرم سولفات پتاسیم در هکتار) و دوازده کیلوگرم کود گوسفندي بدست آمد. درخت های پرتقال مورد بررسی قرار داده شده با استفاده  شصت درصد از کودهاي شیمیایی (نود کیلوگرم آمونیوم سولفات، شصت کیلوگرم سوپر فسفات، صد کیلوگرم سولفات پتاسیم براي هر یک از درختان پرتقال ) و 12 کیلوگرم کود حیوانی(گوسفندی) بالا ترین میزان رشد بهاره و تابستانه را به خود اختصاص داده اند.

از نتایج بدست آمده در این آزمایش میتوان به این موضوع پی برد که  در این آزمایش به کار گیری تلفیقی شصت درصد از کودهاي شیمیایی  رشد درخت پرتقال و شش کیلوگرم کود حیوانی  (گوسفندي) به دست آمد.بیشترین مقدار جذب نیتروژن، فسفر، پتاسیم برگ درخت میوه پرتقال تامسون در این تیمار به دست آمد. علاوه بر این به کار گیری سی درصد از کودهاي شیمیایی رشد درخت پرتقال و 12 کیلوگرم کود حیواانی (گوسفندي) بالاترین غلظت کلسیم، منیزیم، آهن، منگنز، روي در برگ میوه درخت پرتقال تامسون به وجود آورد. با به کار گیری  سی درصد از کودهاي شیمیایی و دوازده  کیلوگرم کود حیوانی (  گوسفندي ) بالاترین جذب گوگرد برگ درخت میوه پرتقال تامسون  به دست آمد.

کود برای پرتقال

زمان گل دهی  در مرکبات اعم از پرتقال و … به صورت محسوس و قابل ملاحظه ای  تحت تاثیر عامل های محیط اطراف مخصوصا دما و رطوبت زمین است .گل ها در مرکبات از دو جنس می باشند یا به عبارتی دو جنسی  بوده و به شکل فردی یا تک به تک  یا گروه های با اندازه های کوچک  در محور برگ و روی شاخه های جوان به وجود می آیند. زمان رشد گل های به وجود آمده  در یک گل آذین بسیار زیاد با هم متفاوت می باشد.

جوانه های روی محور گل بعد از رشد جوانه های آخر شروع به رشد و نمو می کنند. گل برگ ها در آغاز  داخل جوانه و به شکل  فلسی روی هم دیگر قرار می گیرنند اما با باز شدن و شروع به رشد و نمو گل مخصوصاً در مرحله کامل شدن (بلوغ) به مقدار بسیار  زیادی از هم دیگر دور می شوند.

پرچم ها و گل برگ‌ ها بر روی نهنج و درست پایین صفحه ای کوتاه وبه شکل  حلقه به وجود می آیند. بساک ها در گوشه و یا نزدیک به سطح کلاله قرار می گیرند و مادگی را به تصرف خود در می آورند. هر یک از بساک ها  از دو کیسه گرده به وجود آمده است که به نحو طولی شکافته می شوند.

تخمدان ها از هشت تا پانزده برچه بوجود آمده است. در مرحله های آغازین رشد و نمو ، در درون مادگی دیواره ای قرار دارد که در اصل متشکل از برچه های بسیار جوان می باشد. برچه ها به صورت تدریجی به سمت بالا نمو پیدا کرده و کناره های  آن ها به سمت درون و برجستگی مرکزی تمایل پیدا می کنند. جفت در زاویه درونی سوراخ هر کدام از برچه ها آغاز به نمو نموده و تخمک ها را به تخمدان ها وصل می کنند.

خرید کود ارزان برای پرتقال

هر یک از تخمک های یه بلوغ رسیده متشکل از ناف، خورش، کیسه جنینی با هشت سلول و دو پوشش احاطه کننده است. دانه های گرده مرکبات بسیار چسبنده بوده و گل ها تبه وسیله حشره ها  به علت وجود رنگ جذب کننده و شهد فراوان، بزرگ بودن جام گل، معطر بودن بسیار زیاد گل جذب شده و به این وسیله خودگرده افشانی یا دگرگرده افشانی می شوند. اگر شرایط ایجاد شده مورد قبول و مطلوب باشد ، هشت روز زمان می برد پس از گرده افشانی عمل لقاح انجام شود اما بعضی از مواقع این زمان تا چهار هفته نیز به طول خواهد انجامید. با استناد به مطالب کاملی در حیطه گل به دست آوردیم، کود دهی برای این فصل و فصول دیگر سال را در ادامه مورد بررسی قرار خواهیم داد.

کود دهی باغ برای رشد درخت پرتقال

در بین عناصر شیمیایی که به وسیله درخت های مرکبات مورد استفاده قرار می گیرد سه عنصر کربن، اکسیژن و هیدروژن در عملیات فتوسنتز تأمین می شوند. ازت، فسفر و پتاس عناصر مهم و اصلی تغذیه می باشند که به مقداربسیار بالایی  از خاک مورد بهره برداری قرار می گیرند  و به آن ها عناصر ”ماکرو” گفته میشود. در این بین عناصری وجود دارند که مقدار آنها در خاک پایین  و نیاز گیاه هم به آن ها پایین می باشد اما در تغذیه و تندرستی گیاه نقش مهمی بازی می کنند و به آن ها عناصر ”میکرو” گفته می شود. مقداری از نیاز غذایی مرکبات از خاک تأمین می شود و مقداری دیگر را با استفاده از کودهای حیوانی و شیمیایی(ماکرو و میکرو) تأمین می شود.

خرید کود ارزان برای پرتقال

استفاده از کود حیوانی در تغذیه مرکبات

مورد استفاده قرار دادن  کود حیوانی ( پلت مرغی ) به اضافه تغذیه گیاه دارای نقش مهمتری در اصلاح زمین دارد. هر سه سال یک بار (آخر فصل زمستان)بیست تا سی  تن در هکتار در حوزه فعالیت ریشه با خاک مخلوط می گردد. ترجیح بدهید چال کود بدین ترتیب که شیاری به عمق بیست سانتی متر در خارج از آب چکان درخت بوجود آورده و کود برای پرتقال درون آن ریخته شود.زمان کوددهی پاییز تا اسفند و پس اززمان  برداشتمحصول می باشد.

استفاده از کود شیمیایی برای رشد درخت پرتقال

کود فسفر برای رشد درخت پرتقال به شکل فسفات آمونیوم برای پرتقال ، پتاس به شکل سولفات پتاس و ازت به شکل سولفات آمونیم مورد استفاده قرار می گیرنند. میانگین مصرف فسفات آمونیم به ازای هرسال که از سن درخت میگذرد پنجاه گرم می باشد. سولفات پتاس به ازای هرسال سن درخت صد گرم و سولفات آمونیم به ازای هرسال سن درخت دویست گرم (در دو تا سه  نوبت) می باشد.

کودهای فسفره و پتاسه پس ازچیدن محصول تا اسفند ماه(ترجیحاً اسفند ماه ) با شخم زدن باغات، همراه کود حیوانی به خاک داده می شود. سولفات آمونیم از اسفند ماه تا اردیبهشت ماه در دو تا سه نوبت مورد استفاده قرار می گیرد. سری اول همراه با شخم زدن خاک و با بقیهر کودها، سری دوم به شکل سرک با فاصله یک ماه از سری اول و سری سوم (اگر داده شود) با سری دوم یک ماه فاصله زمانی خواهد داشت.

کود دهی به دوشکل چال کود یا پخش سطحی و بالا وپایین کردن زمین انجام می شود (به فاصله پنجاه سانتی متر از تنه درختان به سوی آب چکان درختان، کوددهی صورت می گیرد)اگر آبیاری کردن ما به صورت قطره ای باشد کودهای فسفره و پتاسه بهشکل دستی و کود ازته همراه با آب (محلول در آب آبیاری)مورد استفاده قرار می گیرد.

عنصر های فرعی که به کودهای میکروشهرت دارند اکثر مواقع به شکل محلول بر روی درختان پاشیده می شوند. در جا هایی  که آبیاری به شیوه قطره ای باشد کودهای میکرو نیز همراه آب مورد استفاده قرار می گیرند و به درختان داده می شوند. در جنوب کشورما در بین  کودهای میکرو ”سکوسترین 138” برای از بین بردن کمبود آهن داده می شود.

در شمال کشورما آهن، مس، روی، منگنز، منیزیم، کلسیم و گوگرد و بٌر مورد استفاده قرار می گیرد. زمان استفاده از  کودهای میکرو یک نوبت می باشد و زمانی است که میوه بسیار کوچک مثلا به  اندازه فندق است و نوبت دیگر بیست تا سی روز بعد که میوه مقداری بزرگتر مثلا به اندازه گردو شده باشد .

خرید کود پرتقال

در این مسئله که  راه کاری مناسب برای جلوگیری کردن از ریختن گل ها و یا به کم ترین میزان رساندن ریزش گل در مرکبات شهداد صحبت خواهیم کرد: در حالات کلی و بدون در نظر گرفتن عامل های تاثیر گذاز بر محیط اطرف مقادیری از گل ها به شیوه طبیعی ریزش دارند ولی ما قادر هستیم با استفاده از یک سری کودهای هورمونی در این زمان از محصول زیاد تری با نگه داشتن گل ها بدست آوریم.

همراه با مورد های کودی که در بالا آورده شد و برای باغات مرکبات امری ضروری قلمداد شد می توان از یک کود هورمونی به نام بیوتراک استفاده کرد این مورد کود محرک گل می باشد و  شامل ازت، پتاس، بر ، روی و اندازه قابل توجهی از الکل های قندی، اسید های ارگانیک ، آمینو اسیدها ، کربوهیدرات ها، فیتو هورمون ها و ویتامین ها می باشد.

البته این نکته حائز اهمیت می باشد که این نوع کود در زمانی که میوه ها حالت فندقی می شوند می توان به شکل محلول پاشی سه تا پنج لیتر با توجه به نکات روی ظرف محلول پاشی استفاده نمود. در زمانی که مرکبات در گل هستند محلول پاشی موجب ریختن گل شده و سبب آسیب رسیدن به درخت می شود.

در این بین به مقدار هردرخت و با توجه به اطلاعات درج شده بر روی ظرف سم  در دو حالت آبیاری غرق آبی و قطره ای که متفاوت است همراه با آبیاری مورد استفاده قرار میگیرد. در مجموع این راه کارها و مراقبت ها در انتها منجر به باردهی بهتر و ماندگاری بیشتر گلهای مرکبات می شود.

کود پرتقال

روش چال کود برای پرتقال

روش چال کود برای پرتقال نوع مخصوصی از جایگزین کردن موضعی کودها به حساب می‌ آید.در این شیوه نزدیک ریشه درختان چاله‌هایی کنده می شود، سپس با ترکیبی از کودهای آلی و شیمیایی پُرمی کنند.در صورتی که تعداد چاله ها پایین باشد، تماس ریشه درختان با نقاط اصلاح شده زمین پایین بوده و اثر‌بخشی روش کامل نخواهد بود، بالا بردن تعداد چاله ها نیز هزینه زیادی خواهد داشت و پُرخرج می باشد، درکل برای درختان میوه بیش تر از ده سال دو تا چهار چاله برای هر درخت مورد استفاده باید قرار گیرد و در باغ‌هایی که تعداد درختان زیاد است  به جای چال کود از کانال کود استفاده می شود.

در تعدادی از باغات، نفوذ پذیری خاک دارای محدودیت است و آب به‌خوبی در خاک وارد نمی شود، چاله‌های پر شده با مواد آلی، نفوذ آب به داخل زمین را زیاد می‌کنند.کودهای شیمیایی غیرمتحرک در زمین نیز به نحوی که برروی  سطح چاله‌ها قرارداده به شوند ، به سهولت به وسیله جریان آب به عمق چاله می روند و در اختیار ریشه درخت قرار می گیرند.

سنگین بودن بافت زمین مشکل دیگری درتعدادی از باغ‌هاست، چنین زمین هایی پس از آبیاری مدت زمان زیادی تهویه ضعیفی داشته و باعث نداشتن اکسیژن کافی برای ریشه‌ ی درختان می شوند.این نکته قابل ذکر است که ، پایین بودن اکسیژن و بالا بودن دی اکسید کربن و بی کربنات به شدت به ریشه‌ها آسیب رسانده و جذب عناصر غذایی را با اختلال رو به رو می کند.

در چال کود به علت استفاده از کودهای آلی، کودهای سولفاته و گوگرد محیط اسیدی  می شود و در ای شرایط حاضر شدن یون‌های بی‌کربنات زیاد در آب آبیاری از نظرترشح زیاد یون هیدروژن در محیط چال کود، مساله ساز نیست، به عبارتی دیگر با اسیدی شدن  محیط غذای درختان، جذب مواد غذایی به آسانی و راحتی بیشتری  انجام می‌گیرد.

در روش چال کود دیگر احتیاج  به پابیل درختان میوه که هزینه بری زیادی داشته و مواقعی در اثر بی احتیاطی و نبود دقت کارگران ریشه‌های فعال درختان آسیب پذیر می‌شود، نبوده و از لحاظ اقتصادی نیز این روش به نفع باغ دار می باشد.

باغ دار برای هر چند سال یک بار با ایجاد دو تا چهار چال کود رشد درخت پرتقال در سال های بعد نیازی به پابیل خاک نخواهد داشت. دلیل حضور آهک فعال در زمین های آهکی،فراوانی بی کربنات در آب‌های آبیاری،پایین بودن مواد آلی استفاده غیرصحیح (پخش سطحی) کود در سایه انداز درختان و با توجه به پایین بودن تحرک اکثر کودهای مصرفی مخصوصا کودهای فسفاته و سولفاته برای رشد درخت پرتقال و عدم رعایت استفاده درست بهینه کود و آب، درختان میوه در کشورما  سبب عدم تغذیه درست هستند و به همین علت بیان شیوه درست کوددهی در باغ‌های میوه اولویت خاصی پیدا کرده است . یکی از بهترین و ساده ‌ترین شیوه ‌های درست کوددهی استفاده از شیوه  چال کود می باشد.

با استفاده از شیوه چال کود مشکل علف‌های هرز تا حد بسیار بالایی کاهش می یابد. کود دامی که منبع بالا بذر علف‌های هرز می باشد، به صورت توده در چاله قرار می گیرد و بذر علف‌ها محل خوبی برای رویش نخواهند داشت.

کود برای پرتقال

خاک استخراج  شده از چاله‌ها را به شکل یکنواخت در فاصله بین ردیف های درختان پخش و از ریختن دوباره آن به داخل چاله منع می شود.راندمان و کارآیی استفاده از  کود در شیوه چال کود به مراتب بهتر از شیوه پخش سطحی می باشد و چون ریشه ‌ها به نحوی مستقیم غذای مطلوب خود را تأمین می‌ کنند.بنابراین غذای سالم برای چند سالی بدون زحمت در اختیار درخت خواهد بود.

کم بودن  مواد آلی و مقدار بسیار بالای کربنات کلسیم درزمین های زیر‌کشت باغ‌ها موجب شده برای نفوذ ‌پذیری پایین و فعال نبودن ریشه دوانی درختان عنوان شده است.

ریشه‌ها به شیوه مستقیم در روش چال کود  رشد درخت پرتقال غذای مورد نیاز خود را تامین کرده .و غذای سالم تا چندین سال بدون زحمتی در اختیار درخت قرار خواهد گرفت.در شیوه چال کود به علت تهویه قابل قبول ریشه‌ ها از رشد نمو بهتر و بالا تری برخوردار می باشند و رنگ آن ها سفید و خوش رنگ با تراکم بسیار زیاد  می باشد.

کارشناسان بالا رفتن نفوذ پذیری آب داخل زمین را  به وسیله  حفره ‌های پر از مواد آلی را از دیگر حسن های  ارزشمند این روش  تغذیه گیاهی می ‌دانند.چاله ‌های مملو شده با مواد آلی، مکان‌ هایی فاقد آهک و مناسب برای ریشه‌ ها را فراهم می کنند. و جذب عنصر ها را بهتر می کنند. از آنجا که درخت میوه گیاهی می باشد که  دائمی هر ساله تراکم ریشه در حوالی منطقه چال کود برای پرتقال بیش از پیش افزایش می یابد و تماس ریشه با این منطقه غنی از کود افزایش می‌یابد.

کود درخت پرتقال

مرکبات یکی از محصولات مهم باغی است که از لحاظ تولید بعد از موز در مقام دوم جهانی قرار دارد و هر سال به سطح زیر کشت و میزان تولید آن افزوده می شود. در بررسی کشورهای تولید کننده مرکبات به تفکیک مشخص می شود که از نظر سطح زیر کشت به ترتیب کشورهای چین، برزیل، نیجریه، مکزیک و آمریکا مقام های اول تا پنجم را به خود اختصاص داده اند. اما از نظر عملکرد امریکا رتبه اول در تولید را از آن خود کرده. پر واضح است که به کارگیری روشهای به زراعی و به نژادی استفاده شده در این کشور میتواند بر روی عملکرد پرتقال تاثیر مثبت زیادی بگذارد. کودهای شیمیایی خاص فرموله شده با مواد آلی عمده ترین نقش را جهت این افزایش محصول در واحد سطح ایفا میکند در این مقاله با معرفی کود آمریکایی 10 ایکس شوک، به شیوه های کود دهی درخت پرتقال خواهیم پرداخت و به طور ویژه شما  را با بهترین شیوه های کود دهی درخت پرتقال آشنا خواهیم کرد.

پر واضح است که کود مناسب درخت باید همه ی نیازهای تغذیه ای درخت را تامین کند و ازطرفی با اصلاح خاک بتواند شرایط بهتری برای ریشه فراهم کند. بهترین زمان برای کود دهی درخت پرتقال پایان فصل پاییز و اوایل فصل زمستان است. و آنچه اهمیت زیادی دارد آنالیز خاک و برگ درخت است که به ما کمک میکند چه کود و در چه حجمی کود را مصرف کنیم درست به شکل دکتری حاذق که با معایه دقیق و تجویز دز دقیق مصرف دارو شفا را به بیمار هدیه میدهد. لذا واضح است که مشاوره با مشاوران خبره میتواند بهترین عملکرد را برای باغات پرتقال شما به ارمغان آورد.

باید بدانیم متاسفانه با توجه به گزارشات موجود افزایش آلودگی خاک و کاهش کیفیت آب های زیر زمینی در اثر تجمع عناصر سمی و ترکیبات نیتروژنی ناشی از مصرف بی رویه کودهای شیمیایی و اغلب در فقدان مواد آلی خاک مشاهده میشود. از طرفی امکان حذف کامل عناصر غذایی را نداریم چون باعث کاهش شدید عملکرد خواهد شد. با این حال در نظام های زراعی به یک باره نمیتوان کود های شیمیایی را حذف کرد. در جریان گذار از کشاورزی رایج به کشاورزی پایدار و اکولوژیکی ابتدا باید اقدام به افزایش کارایی مصرف نهاده های شیمیایی نمود. کود 10 ایکس شوک و کود اسید هیومیک میتواند جایگزین عالی برای کود های رایج کشاورزی باشد. زیرا با وجود مواد آلی زیاد کمک شایانی به بهبود خاک نموده و مواد مورد نیاز درخت را تامین میکند.

 

تغذیه درخت پرتقال در مطالعات محققین

شاهسونی و همکاران (1394) که به بررسی مصرف توام کود دامی و کود شیمیایی بر برخی خصوصیات کیفی آب میوه پرتقال رقم تامسون ناول انجام دادند مشخص شد تیمار تلفیقی کاربرد 30 درصد از کودهای شیمیایی و 12 کیلوگرم کود دامی بیشترین غلظت کلسیم، منیزیم ، اهن منگنز و روی را در آب میوه تامسون ایجاد کرد. در حالی که تیمارهای کودی مختلف بر جذب مس آب میوه تفاوت معنی داری ایجاد نکرد. همچنین کاربرد 60 درصد از کودهای شیمیایی و 12 کیلوگرم کود دامی بیشترین میزان پی اچ و پتاسیم را در آب میوه ایجاد کرد.

این تحقیق نشان می دهد برای بالا بردن کیفیت پرتقال و دارا بودن همه ی عناصر غذایی لازم بدن در اب میوه به مصرف همزمان کود آلی و شیمیایی نیاز داریم. درست مطابق فرمولاسیون کود 10 ایکس شوک که حاوی عناصر غذایی و اسید هیومیک،  اسیدهای آمینه،  فولویک اسید و جلبک دریایی است.

در تحقیق کنگر شاهی و همکاران (1382) به منظور بررسی اثر توام روشهای آبیاری قطره ای و سطحی با مصرف متعادل کودهای شیمیایی در عملکرد کمی و کیفی مرکبات در مازندران آزمایشی را انجام دادند. تیمارهای این آزمایش شامل 2 روش آبیاری (قطره ای و سطحی) و دو تیمار کودی شامل ( شاهد و مصرف 5/1 کیلوگرم اوره به ازای هر درخت به صورت دو بار تقسیط و مصرف بهینه کودهای شیمیایی براساس عملکرد درخت و تجزیه برگ ) بود که بر روی درختان پرتقال رقم سانگین با پایه نارنج انجام شد. نتیجه آزمایش نشان داد که روش آبیاری قطره ای برروش سنتی از نظر مقدار آب مصرفی ارجحیت کامل دارد و کارایی مصرف آب از این طریق افزایش یافته است. با اعمال مصرف بهینه کود چون عملکرد افزایش می یابد بنابراین کارایی مصرف آب نیز از این طریق افزایش میابد. نظر به محاسن فراوان آبیاری قطره ای در مقایسه با روش های سنتی و مشکلات کم آبی و خشکی که متاسفانه کشور ما به شدت با آن رو به رو است نیاز به تجدید نظر اساسی در تغییر روش آبیاری را محرض میگرداند. خوشبختانه ما افتخار داریم معرفی کود کامل 10 ایکس شوک و اسید هیومیک و ….. که همگی به صورت کاملا محلول در اب است را خدمتت شما داشته باشیم. این کود هیچ گرفتگی در قطره چکانها ایجاد نمیکند و کمک اصولی به رفع مشکل خشکسالی دارد.

کیانی و همکاران (1385)  به منظور مطالعه تاثیر مصرف پتاسیم و عناصر کم مصرف برعملکرد و بهبود کیفی میوه درختان پرتقال در شمال خوزستان آزمایشی از سال 1380-81 به مدت دو سال در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با نه تیمار و سه بلوک (هر کرت شامل یک درخت) بر روی درختان پرتقال هشت ساله رقم مارس انجام دادند. با توجه به نتایج این تحقیق حد بحرانی پتاسیم برای درختان پرتقال در شمال خوزستان کمتر از 200 میلی گرم در کیلوگرم خاک پیشنهاد می گردد.

نتیجه گیری

دستیابی به حداکثر تولید کمی و کیفی میوه در درختان مرکبات نیز مانند سایر درختان باغی مستلزم تغذیه صحیح آنها می باشد. هر چند باغداران بطور سنتی از کودهای دامی در باغات استفاده می کنند ولی عموما این روش عناصر غذایی کافی را برای تولید یک عملکرد مناسب و با کیفیت در درختان فراهم نمی کند. نتایج تحقیقات متعددی تاثیر مثبت کاربرد متناسب نیتروژن و پتاسیم را در افزایش عملکرد و مقدار ویتامین موجود در میوه مرکبات را نشان داده است. به دلیل بالا بودن درصد آهک در خاک های ایران و حساسیت درختان مرکبات، کمبود آهن به عنوان یکی از شایع ترین عارضه ها در باغات مرکبات مطرح بوده و نیاز به تغذیه با کلات آهن را خواهند داشت. همچنین عناصر غذایی روی، منگنز، مس و کلسیم نیز تحت شرایط خاکی و اقلیمی قرار گرفته و کمبود آنها در برخی باغات و محصول آنها مشهود می باشد.

خرید کود پرتقال تامسون
فهرست مطالب
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.
آخرین مقالات آل‌کود

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *