تکثیر بابا آدم

تکثیر بابا آدم

همانطور که می دانید، گیاه بابا آدم یک گیاه آپارتمانی زینتی است که از خواص فراوانی نیز برخوردار است. این ... ادامه مطلب
قلمه زنی چنار

قلمه زنی چنار

تابحال شده است که در خیابان قدم بزنید و شاهد درختان زیبا باشید و لذت ببرید؟ زمانی که در خیابان ... ادامه مطلب