بهترین کود برای رشد سریع درختان میوه

رضایتمندی شما از این مقاله!
5/5

بهترین کود برای رشد سریع درختان میوه

جهت دریافت کود و برنامه غذایی جهت بهترین کود برای رشد سریع درختان میوه از بالای همین صفحه با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

قابل توجه باغداران محترم:

در مورد کود دهی درختان میوه به دنبال یک عدد کود خاص نباشید و فکر نکنید با استفاده از کود های دامی می توانید گلدهی و باردهی درختان خود را به حداکثر برسانید.

آل کود برای شما یک پیشنهاد مفید و کاربردی دارد.

اگر سه الی چهار سال برنامه غذایی مرتب و علمی داشته باشید که مستلزم زمان و هزینه است می توانید ضمن بالاترین میزان برداشت منطقه خود با کیفیت ترین میوه های آن سال را داشته باشید که هم از نظر بازار پسندی و هم از نظر طعم و اندازه بالاترین کیفیت را دارا باشند.

دقیقآ راهکاری که کشاورزان نمونه هر استان آن را انجام می دهند.

درختان بر خلاف دیگر گیاهان بخصوص صیفی جات نمی توانند سریعآ به یک عنصر خاص واکنش سریع نشان دهند و نیازمند زمان بیشتری هستند.

تنها راهکاری که باعث افزایش عملکرد و باردهی بیشتر یک درخت طی همان سال می شود استفاده از کود کامل 10X شوک است.

که فقط همان سال می تواند حداقل افزایش عملکرد درختان میوه را 30 الی 40 درصد افزایش دهد.

این تنها کودی است که به دلیل فرمول خاص آن فوری جواب می هد.

ولی همانطور که گفته شد برای رساندن درختان به حداکثر باردهی خود نیاز به برنامه غذایی ممتد ، منظم و علمی داریم که در این راستا کارشناسان آل کود می توانند شما را از این نظر به بهترین نحو پشتیبانی کنند.

مختصری بر بهترین کود جهت رشد سریع درخت و بهترین کود برای رشد سریع درختان میوه

کودهای حیوانی : مصرف کودهای حیوانی علاوه بر وجهه تغذیه ای بیشتر به هدف اصلاح زمین از جمله بهبود ساختمان، بذر بندی، تهویه و بیولوژی آن و همچنین  بیشتر کردن ظرفیت تبادل کاتیونی زمین صورت می پذیرد.

 • نوع کود ازت (کیلوگرم در تن) فسفر (کیلوگرم در تن) پتاس (کیلوگرم در تن)
 • کود گاوی 4/3 3/1 5/3
 • کود گوسفندی 2/8 1/2 4/8
 • پلت مرغی 20 25 13

کود دهی به درخت

مقدار مواد مغذی در کود مرغی بیشتر است از گوسفندی و در کود گوسفندی بیشتر است از کود گاوی  با این وجود مواد مغذی در کود مرغی به مقداری نیست که بتوان تمام نیازهای غذایی درخت را تامین کرد. پلت مرغی زود تر از کود های حیوانی دیگر مورد حل قرار می گیرد ولی به همین مقدار آثار آن در زمین سریع تر از بین می رود که در این مورد توصیه می شود که کود گوسفندی و گاوی را به طور پوسیده به زمین بدهیم تا آثار آن زود تر بروز کرده و از آسیب های احتمالی جلوگیری شود.

نکته : اگر به پلت مرغی یا کود مرغی با کیفیت بسیار بالا جهت خرید نیاز دارید میتوانید به پست مذکور مراجعه کرده و با متخصص این بخش تماس بگیرید .چرا که وبسایت آل کود بصورت مستقیم از کارخانه(ویدئوی تولید از کارخانه در پست مذکور موجود است) پلت مرغی عرضه میکند جهت اطلاعات بیشتر در خصوص صادرات به افغانستان هم میتوانید به لینک مربوطه مراجعه کنید.

بهترین کود برای رشد سریع درختان میوه

زمان استفاده : زمان استفاده بهترین کود برای رشد سریع درخت از اواسط پاییز تا اوایل زمستان ادامه دارد. اگر پس از زمان گفته شده مصرف شود می تواند مشکلات فیزیولوژیکی مثل زردی برگ ها در اول فصل به دلیل رقابت در مصرف ازت موجودات تجزیه کننده کود با درخت و یا حتی عدم دسترسی گیاه به ازت کافی ایجاد کند. این امر در مورد کود هایی که به درسته نپوسیده اند بشتر است.

شیوه استفاده : باید در ته سایه انداز گیاه به صورت متناوب هر دو سال یک دفعه، در 1 سوی گیاه چاله ای به عمق چهل و عرض پنجاه سانتی متر حفر شود، کود را داخل چالع ریخته و از ریختن کود های حیوانی در سطح زمین خودداری کرد (مخصوصا در زمین های رسی) چون که کود هایی که در سطح زمین ریخته می شوند مقداری که در تشعشع مستقیم نور آفتاب و هوا قرار دارند تجزیه شده به هدر می رود و مقدار دیگر نیز چون که می تواند آب و مواد مغذی بیشتری را جذب کند و در اختیار درخت قرار دهد، باعث رشد هوایی ریشه ها به سطح زمین شده و خشکی تابستان و سرمای زمستان می تواند ریشه های گیاهان را تهدید کند.

بهترین کود برای درخت

بهترین کود برای رشد سریع درختان میوه

کود های شیمیایی : در استفاده از کود های شیمیایی، تنظیم کردن مقدار کود بر اساس دور آب یاری همیشه باید مورد توجه قرار داده شود. در دوره های آب یاری ببیشتر از دو ماه مقدار استفاده باید دقیق محاسبه شده و احتیاط انجام شود. برای مثال هر چه قدری که فاصله بین 2 آب یاری بیشتر می شود می باید از مقدار کود های ازته کم کرد.

در اوایل پاییز رشد چنان چه زرد برگی و رنگ پریدگی به همراه داشته باشد باید به 2 امر مهم توجه کرد : اول مصرف کود دامی نپوسیده در اواخر زمستان موجب فعالیت زیاد ریز موجودات خاک زی به علت تجزیه کود شده و رقابت بر سر استفاده از نیتروژن با درخت به وجود می آید که این امر می تواند موجب کاسته شدن ازت زپمین در شروع فصل رشد شود و زرد برگی را به وجود آورد . دوم رقابت کردن طولانی مدت باغ ها در اوایل ماه های رشد که می تواند سبب زرد برگی و تشییع آفت ها و بیماری هایی مانند شیره سیاه (گموز) شود.

نحوه استفاده از کود های ازت برای رشد سریع درخت و بهترین کود برای رشد سریع درختان میوه

خرید بهترین کود درخت

نیمی از ازت مورد نیاز گیاهان بارور در آخرین ماه زمستان، یک چهارم در اردیبهشت ماه نهایتا تا ماه آخر فروردین، و یک چهارم باقیمانده آن را  به همراه آب قبل از برداشت میوه در ماه آخر تابستان

 • نکته 1 : دور اول کود ازته بهتر است که از ازته اوره استفاده شود چون که در سرمای اسفند ماه و اوایل فروردین بهتر جذب می شود.
 • نکته 2 : دور دوم کود ازته به شکل نیترات اوره استفاده شود که جذب آرام آن رشد بذر را تا اواخر فصل تضمین کرده و به علاوه نیترات آمونیوم به تمایز جوانه های گل سال بعد که در این دوره صورت می پذیرد، کمک کند.
 • نکته 3 : دور سوم کود ازته بهتر است که به فرم نیترات آمونیوم مصرف شود تا پس از ریزش برگ ها به صورت کامل جذب گیاه شده و ذخیره خوبی برای شروع فصل بعد باشد.(در سال های کم بار دور دوم ازته باید حذف شود).

میزان استفاد ه ازته مورد نیاز گیاه بر اساس 3 رکن سن گیاه، دوره آب یاری و سال پر محصول و کم  محصول آن تعیین می گردد. هر گیاه بالغ بارده در طول 3 ماه رشد به میزان ششصد گرم ازته خالص نیاز دارد. مصرف اوره بیشتر از هفتصد کیلو گرم در هکتار نیاز به دوره آب یاری مناسب (زیر یک ماه) دارد و باغ هایی با دوره آب یاری بیشتر از دو ماه، کشاورز در کل در مدت 3 مرحله فقط قادر به استفاده از سیصد کیلو گرم کود اوره در هکتار است.

مصرف کود ازته جهت بهترین کود برای رشدسریع درختان میوه

در امر گیاهان زیر سه سال از ماه آخر زمستان تا پایان ماه اول تابستان همراه با هر دوره آب یاری مجموعا صد کیلو گرم در هکتار کود اوره  مصرف می گردد. در مورد نهال هایی بین سه تا هشت سال به ازای هر یک سال ازیاد سن، پنجاه کیلو گرم ازته به مقدار اولیه اضافه می شود تا در آخر به چهارصد کیلو  گرمدر هکتار در 8 سال خواهد رسید.

 • 1 : شوری و وجود نمک سطحی، کم آبی، ریشه دراز و عمیق و عمر زیاد از عمده مسائلی است که تجزیه و جذب کود و مواد مغذی را با مشکل همراه می سازند.
 • 2 : در ابتدای فصل رشد که مهم ترین زمان نیاز گیاه به مواد مغذی زمین سرد است و فعالیت ریشه ها کند و درصد پایینی از عناصر مغذی می توانند به وسیله ریشه ها جذب شود.
 • 3 : در هنگام پر شدن سریع بذر ها، ریشه ممکن است از رساندن همه نیازهای گیاه باز بماند حتی اگر عناصر مغذی کافی هم در اختیار داشته باشد.

خرید کود با کیفیت درخت

به همین دلیل به دلایل بالا مصرف تغذیه برگی و محلول پاشی عناصر مغذی باید بیش تر از قبل مورد توجه باشد.

تغذیه به واسطه ی برگ: ریشه عضو اصلی جذب گیاه است. تغذیه برگی جانشینی برای کود دهی به واسطه ریشه نیست بلکه فقط مکمل آن می تواند باشد. بهترین هنگاه برای محلول پاشی هفت ال ده صبح و ساعت پنج غروب به بعد است. چون در این ساعت ها روزنه های برگ ها باز است و جذب بهتر  انجام می پذیرد. بهترین دما حدودا بیست و دو درجه باید باشد. در دمای ببیشتر از بیست و هفت درجه بهتر است محلول پاشی انجام نشود.

با رسیدن فروردین برای تقویت گل دهی و رشد بعدی گیاه , کود دهی به درختان مهم می باشد. درختان مرکبات برای رشد مناسب به کود ازته و هم به کود فسفر نیاز پیدا خواهند کرد. این مواد را می شود با مصرف کود فسفات آمونیوم یا از فرمول های کود دارای فسفر و ازته برای گیاهان مرکبات اجرا کرد.

 • گیاهان بالغ با سن و قطر بزرگ (بیش تر از شش سال بعد از کاشت ) به حدود هزار و سیصد و پنجاه گرم کود نیاز پیدا خواهند کرد.
 • گیاهان کوچک ( 2 تا 3 ساله بعد از کاشت ) به حدود سیصد و چهل گرم کود نیاز پیدا خواهند کرد.
 • گیاهان جوان ( 1 تا 2 ساله بعد از کاشت ) به حدود دویست و بیست گرم کود نیاز پیدا خواهند کرد.
 • گیاهان کوچک بالغ (4 تا 5 ساله بعد از کاشت ) به حدود نهصد گرم کود نیاز پیدا خواهند کرد.
 • گیاهان کوچک با اندازه متوسط (3 تا 4 ساله بعد از کاشت ) به حدودششصد و هشتاد گرم کود نیاز پیدا خواهند کرد
 • گیاهان بالغ با اندازه متوسط (5 تا 6 ساله بعد از کاشت ) به حدودهزار و صد و بیست و پنج گرم کود نیاز پیدا خواهند کرد.
 • کود باید به طور یک نواخت در سایه انداز گیاه پخش بشود , این نوع مصرف کود از نزدیک به تنه درخت شروع شده وتا چند سانتی متر پس از انتهای شاخه ها ادامه پیدا می کند.

پس از توضیح بهترین کود برای رشد سریع درخت , مخلوط کردن کود ها با چند سانتی متر عمق زمین انجام می پذیرد. سپس , گیاهان را به آرامی آب یاری می کنند.

به صورت کلی درختان مرکبات در طول سال 3 بار به کود دهی در آخرین ماه زمستان , اواسط بهار و اواسط تابستان نیاز پیدا خواهند کرد. در هر دوره به یک مقدار کود مورد استفاده قرار می گیرد.محتاط باشید که کود بیشتر مصرف نشود. درختان مرکباتی که کود بیشتری مصرف کرده باشند محصول هایی با پوست کلفت به بار می نشانند. اگر درختان مرکبات رشد بیش از حدی داشته باشند و رنگ برگ ها سبز تیره شده باشند ,اندازه کمی کود استفاده شده را کم تر کنید. یکی از دوره های کود دهی را می شود با توجه رشد زیاد درختان مرکبات حذف کرد.

رایج ترین و بیش ترین نگرانی در درختان مرکبات زرد شدن برگ و ریزش برگ های پیر است. در ماه های دی ، بهمن ، اسفند ریزش برگ در همه درختان همیشه سبز یک مسئله معمولی به حساب می آید. هر چقدر برگ ها پیرتر می شوند , ریزش آن ها نیز شروع می شود. در گیاهان میوه , ریزش برگ های پیر دقیقا پس از شروع رشد جدید در فروردین روی می دهد.

دیدن رنگ سبز مایل به زرد در برگ نو جوانه زده بر روی گیاهان میوه یک مسئله معمولی است. اگر این برگ های مو جوانه زده در طول زمان توان به تولید رنگ سبز تیره نداشته باشند در آن صورت به زمین ممکن است کود آهن بتوانیم اضافه کنیم. کود آهن کلاته شده درزمین مصرف شود. کود دهی درست به درختان میوه باید به حفظ توان  رشد و میوه دهی گیاهان کمک کند. اگر درختان مرکبات توان رشد را نداشته باشند , تولید میوه کم می شود و مرگ سرشاخه ها شروع می شود.

کود فسفر : بهترین کود برای رشد سریع درختان میوه

بهترین کود برای رشد سریع درخت : فسفر موجب ازیاد اندازه و کیفیت در میوه می گردد. و با استفاده درست و متعادل فسفر بر طول دوره انبار داری میوه افزوده می شود. ‏در کشور ایران در استفاده از کودهای فسفر اسراف شده که نیاز درختان بارور به فسفر بیست الی پنجاه کلیو گرم‎‎ ‎در هر ‏هکتار است. کودهای فسفاته قابلیت حرکت پایینی در زمین دارند و برای مصرف این کود باید حتما در عمق پهل الی پنجاه سانتی متری و در کنار ریشه قرار داده شوند. مواد کودی فسفر شامل دی فسفات آمونیوم چهل و شش درصد فسفر و بیست درصد ازت- ‏سوپر فسفات تریبل چهل و شش درصد فسفر و سوپرفسفات معمولی بیت درصد فسفر به شکل‏‎ P‎‏2‏O‏5‏‎ ‎است‏‎.‎

کود ازت:  بهترین کود برای رشد سریع درختان میوه

از استفاده بیش از حد نیتروژن در زمین باید بپرهیزید چون که باعث آثار منفی بر روی کیفیت میوه است. استفاده ‏سالانه کود ازت برای گیاهان بارور میوه سیب بر روی پایه دانه ای صد و بیست کیلو گرم در هر هکتار ازته خالص و برای گیاهان میوه هلو بسته ‏به نوع خاک صد و پنجاه الی دویست کیلو گرم در هر هکتار است. در سال نخست بعد از کاشت برای جلوگیری از صدمه به نهال های ‏نو جوانه زده کود خشک کم تری مصرف می گردد در صورت نیاز پانزده الی سی گرم ازته خالص در سال نخست به صورت خشک مصرف ‏گردد.

در سال دوم در نخستین روز های فروردین مقدار پنجاه الی صد گرم ازته خالص با توجه به بافت زمین برای گیاهان مصرف شود. موادکود ‏ازته شامل اوره چهل و شش درصد – فسفات آمونیوم یازده درصد – سولفات آمونیوم بیست درصد و نیترات آمونیوم سی و سه درصد می باشند. در زمین های  کشور‏ایران اکثرا سولفات آمونیوم برای استفاده زمینی و اوره برای محلول پاشی مصرف می شود‏‎.‎

کود پتاسیم: بهترین کود برای رشد سریع درختان میوه

مقدار کود پتاسیم مورد نیاز در گیاهان میوه صد و هفتاد الی دویست و سی کیلو گرم در هکتار‏‎ K‎‏2‏O ‎ می باشد. بهترین موقع استفاده از کود های ‏پتاسیم نخسستین روز های فروردین است و بهتر است به جای توضیع سطحی در زمین آن را در زمین در عمق پهل الی پنجاه سانتی متری کاشت. برای تغذیه پتاسیم می شود از کود هایی مانند سولفات پتاسیم – سولفات پتاسیم منیزیم با 22‏‎% K‎‏2‏O ،  هجده درصد ‎‎اکسید ‏منیزیم و 22% گوگرد – نیترات پتاسیم با 44‏‎% K‏2‏O ‎ و صد و سی و پنج گرم نیتروژؤن استفاده کرد‏‎.‎

کود گوگرد

اندازه کود گوگرد مورد نیاز شانزده الی چهل کیلو گرم در هر هکتار است، که به این صورت دیدن علامت های کمبود گوگرد در زمین و یا روی  گیاه می توان سوپر فسفات معمولی سیزده درصد گوگرد – گچ هجده درصد گوگرد – سولفات پتاسیم هفده درصد گوگرد – سولفات منیزیم ‏‏سیزده درصد گوگرد و گوگرد خالص پودری مصرف کرد‏‎.‎

کود منگنز

پر استفاده ترین کود حاوی منگنز سولفات منگنز با شانزده درصد منگنز است که در زمین های اسیدی و قلیایی پر کاربرد است. سولفات ‏منگنز را به صورت محلول پاشی با غلظت دو ال سه در هزار در درختان در ماه فروردین و اردیبهشت بعد از نمو کامل برگ ها در صورت کم بودن ‏می شود محلول پاشی کرد و یا در دی و بهمن در نیمه خارجی سایه انداز درخت به شکل چالکو استفاده کرد.

کود کلسیم

مصرف کلرور کلسیم در درختان میوه سیب و گلابی به طور محلول پاشی اسپت. محلول پاشی کلرور کلسیم ‏موجب ازیاد غلظت کلسیم گیاه و کم شدن عوارض فیزیولوژیک لکه تلخ در سیب و لکه چوب پنبه ای در میوه گلابی می شود ‏و به بهتر شدن کیفیت و تعداد محصول درخت سیب از قبیل بهبود در رنگ ، و جلای میوه و رنگ قرمز پوست کمک می کند.در ‏زمین های کشور ایران کاربرد کلسیم به شکل آهک به غیر از مناطق شمالی کشور توصیه نشده است‏‎.‎

کود آهن

مهم ترین کودهای محتوی آهن ترکیبات شیمیایی با بنیان‎ Fe-DTPA – Fe-EDDHA ‎می باشد. که به طور چالکود در ‏زیر قطره چکان ها مصرف می شود‏‎.‎

1 : کلات های آهن‏‎ Fe-EDTA ‎حاوی شش درصد آهن و به صورت محلول پاشی استفاده می شود‏‎. ‎

2 : سولفات آهن آب دار حاوی نوزده درصد آهن می باشد ، این کود به صورت محلول پاشی مصرف می شود .

3 : سولفات آهن خشک در زمین های آهکی کشور ما بهتر است که به صورت محلول پاشی مصرف گردد . محلول پاشی بعد از رشد ‏کامل برگ ها با غلظت دو و نیم الی ده در هزار استفاده می شود ، می شود در ماه های دی و بهمن در نیمه خارجی سایه انداز گیاه به ‏طور چالکود نیز مورد مصرف قرار گیرد . مقدار مصرف برای نهالای نو جوانه زده هفتاد الی دویست و پنجاه گرم و برای گیاهان بارور دویستو پنجاه الی هزار ‏گرم و برای درخت انگور پنجاه الی دویست و پنجاه گرم برای هر درخت مورد مصرف قرار می گیرد .‏

4 : سکوسترین آهن‏Fe-EDDHA ‎ با کیفیت ترین کود آهن در زمین های آهکی کشور ما می باشد که حاوی شش درصد آهن می باشد این کود ‏فقط به طور استفاده در زمین و به مقدار پنجاه الی صد و پنجاه گرم برای هر درخت است. این کود در دی ماه و بهمن ماه و در نیمه سایه ‏انداز درخت در زیر قطر چکان ها و یا به همراه آب ، اب یاری در خورد درخت قرار می گیرد‎.‎

کود منگنز ، بهترین کود برای رشد سریع درخت ، محتوی هفتاد درصد منگنز است که به موجب قابلیت حل شوندگی پایین تنها در زمین های اسیدی می شود از آن استفاده کرد. کلات منگنز با ‏‏دوازده درصد منگنز اشت که به دلیل هزینه زیاد آن فقط در شرایط اضطراری و به صورت محلول پاشی مورد استفاده قرار می گیرد ‏‎.‎

فروش بهترین کود درخت

کود ‎روی

مقدار معمولی روی در گیاه باعث گل دهی با کیفیت می شود. از مواد قابل اهمیت کود روی می توان به سولفات روی ، اکسید ‏روی و سکوسترین روی اشاره کرد. کود های حاوی روی را می شود به طور استفاده زمینی ، محلول پاشی و تزریق ‏در تنه گیاهان استفاده کرد . کود سولفات روی حاوی بیست و سه درصد روی خالص است . اندازه استفاده سولفات روی ‏در نهال های نو جوانه زده سی الی صد گرم و در درگیاهان بارور صد الی دویست گرم برای هر گیاه است و در درخت انگور ‏‏پنتجاه الی صد گرم است.

سولفات روی را می شود در فصل آخر سال در نیمه سایه انداز درخت و یا به طور محلول پاشی ‏بلافاصله بعد از هرس زمستانه ، و در اوایل سال پس از ریزش گل برگ ها و در حالت کمبود می شود محلول پاشی ‏را هر نیم ماه یک بار تکرار کرد . و به اندازه دو الی پنج در 1000 استفاده کرد . سولفات روی خشک حاوی سی و چهار درصد روی است ‏و به علت قدرت حل شوندگی زیاد در آب و آسانی در استفاده و تولید تجاری بیش تر مورد مصرف قرار می گیرد . در نهال های نو جوانه زده بیست الی هشتاد ‏گرم و در درختان بارور هشتاد الی صد و پنجاه گرم برای هر گیاه مورد مصرف قرار می گیرد‎.‎

کود مس

معمول ترین ترکیب حاوی مس سولفات مس با بیست و پنج درصد مس و سیزده درصد گوگرد می باشد . اکسید مس نیز حاوی هفتاد و پنج درصد مس ‏است که به علت قدرت حل شوندگی کم فقط در زمین های اسیدی مورد مصرف قرار می گیرد . کلات مس از مواد بسیار موثر مس هستند که به ‏دلیل هزینه زیاد فقط در شرایط خاص استفاده می شوند.

سولفات مس ، بهترین کود برای رشد سریع درخت ، به اندازه بیست الی شصت گرم برای نهال های نو جوانه زده و در ‏درختان بارور چهل الی صد گرم برای هر درخت مورد استفاده قرار می گیرد . در محلول پاشی باید بسیار محتاط بود تا ‏از گیاه سوزی در امان ماند . در هنگام محلول پاشی به محلول آهک مخلوط کنید تا خاصیت اسید زایی ان کم شود در ‏صورت دیدن کمبود می شود  سولفات مس را در فصل اول سال بعد از رشد کامل برگ ها محلول پاشی و در صورت لزوم هر نیم ماه یک بار تکرار شود ‏‎.‎

کود بر

میزان استاندارد عنصر بر باعث افزایش بذر گرده و در ادامه آن بهتر شدن کیفیت و کمیت لقاح می گردد . معمول ترین مواد تامین برعبارت اند از ‏اسید بریک با هفده درصد بر برات های سدیم شامل براکس با یازده درصد بر تترا برات سدیم با چهارده درصد بر تترا برات سدیم خشک با ‏‏بیست درصد بر می باشند .

بهترین موقع برای محلول پاشی بر برای درختان مرکبات 2 دوره در سال یکی نخستین روز های وروردین قبل از متورم شدن ‏جوانه ها و دیگری در اوایل مهر بعد از برداشت محصول و قبل از زرد شدن برگ ها می باشد . اسید بریک را می شود به مقدار بیست ‏کیلو گرم در هر هکتار مورد استفاده قرار داد . در نهال های نو جوانه زده بیست الی چهل گرم و در درختان بارور چهل الی هشتاد گرم برای هر گیاه در ماه های دی بهمن اسفند و در نیمه خارجی سایه انداز گیاه مورد استفاده قرار داد ‏‎.‎

کود مولیبدن

کم بودن مولیبدن در زمین های آهکی کشور ما اغلب دیده نمی شود و در صورت کم بودن چگالی می شود از مولیبدات آمونیوم ‏حاوی پنجاه و دو درصد مولیبدن و شش درصد نیتروژن و مولیبدات پتاسیم حاوی چهل و پنج درصد مولیبدن و هشت درصد پتاسیم اشاره کرد.‏‎

کود خوب برای رشددرخت

میزان استفاده بهترین کود برای رشد سریع درختان میوه

بهترین کود برای رشد سریع درختان میوه

از بین منابع مغذی اصلی ( یعنی : نیتروژن ، فسفر و پتاسیم ) درختان مرکبات ، به صورت استاندارد تا اوایل باروری ، فقط نیتروژن مازاد نیاز پیدا می کنند و میزان فسفر و پتاسیمی که در زمین وجود دارد برای تامین نیازهای درختان تا آن هنگام بس می باشد ، مگر این که زمین از نظر این دو ماده ، دارای کمبودی  باشد.

برای مازاد نمودن نیتروژن به خاک در زمین ، فرمولی اصلی و به شدت تقریبی به واسطه ی کشاورزان به کار می رود . بر اساس این فرمول ، می بایستی بر حسب مقدار رشد درخت ، در هر سال شصت الی نود گرم نیتروژن خالص تا حداکثر پانصد الی هزار گرم در عوض هر سال سن درخت ، به هر درخت داده شود .(بهترین کود برای رشد درخت)

به این صورت ، یک درخت پا کوتاه در عوض هر سال سن شصت گرم ( تا حداکثر پانصد گرم ) و یک درخت بزرگ و پر رشد در عوض هر سال سن خود نود گرم ( تا حداکثر هزار گرم ) نیتروژن در یک سال مصرف می کند و بعد از رسیدن به مقدار حداکثر، میزان کود دریافتی سالانه ‌ی آن ها به ترتیب پانصد و هزار گرم می شود که می بایستی در 2 یا 3 دوره ، یکی در نخستین روز های فروردین و 1 الی 2 بار در طول فصل رویش ، به درخت رسیده شود .

اندازه استفاده از کود های فسفره و پتاسه ، برحسب نوع درخت و اندازه این کود ها در زمین ، پنجاه الی صد و پنجاه کیلو گره در سال در هر هکتار است. برای استفاده از این کود ها ، باید کود ها با زمین زیر سایه ‌انداز گیاه مخلوط شوند و مذکور ، حد الامکان ، بدون وقفه آب یاری شود .

مواد  کم ‌استفاده مثل آهن ، روی ، منیزیم و . . . را باید فقط در صورتی به زمین داد که آثار کمبود آن ها در خاک حس بشود . برای تعیین میزان مورد نیاز از مواد ذکر شده ، خوب ترین راه تجزیه برگ گیاهان و اندازه گیری میزان مواد مورد نظر و مقایسه مواد با میزان یک درخت سالم و یا با اعداد جدول های مخصوصی که برای این امر هستند می‌ باشد .

بهترین کود برای رشد سریع درختان میوه

کود های حیوانی دارای مواد مغذی زیادی نیستند و بیش تر به ‌علت بهبود خاصیت های فیزیکی زمین و بیش تر کردن توان نگهداری آب مورد استفاده قرار می ‌گیرند .

بر حسب میزان عناصر آلی موجود در زمین ، استفاده ده هزار کیلو گرم الی چهل هزار کیلو گرم کود دامی پوسیده در سال در هر هکتار زمین توصیه می گردد .

در خیلی از موارد ، کشت کود سبز ، مخصوصا درختان یک ساله تیره ‌ی لوبیاسانان که توان نگه داری نیتروژن هوا را دارا هستند ، در زمین توصیه می‌ گردد . این درختان وقتی که در انتهای فصل رشد به ‌وسیله ‌ی شخم با خاک زمین مخلوط شوند ، مثل کودهای دامی ، خواص فیزیکی زمین را بهتر می کنند و دوما این که با آزاد سازی نیتروژن نگه داری شده شده‌ی خود در زمین حاصل خیزی خاک را بیشتر می کنند .

بهترین کود برای رشد سریع درختان میوه
فهرست مطالب
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.
آخرین مقالات آل‌کود

3 دیدگاه ها

 • سلام و وقت بخیر. من دنبال کود فسفر برای گلدون های خونگیم هستم. چند تا سایت مختلف رو بررسی کردم و برای خرید هنوز به نتیجه نرسیدم. اصلا نمی خوام به کیفیت گیاه یا سلامتش آسیبی وارد بشه، فقط میخوام سرزنده بمونه و تغذیه بهتری داشته باشه. شنیدم کود فسفر برای این موضوع خیلی خوبه. خواستم بدونم نظر شما چیه و اینکه چه توصیه ای در مورد نوع کود و نحوه مصرفش دارید. برای مشتری های تهران اسید فسفریک رو ارسال می کنید؟ چقدر طول می کشه و هزینه اش چقدر میشه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *