کود با کیفیت نیترات پتاسیم

نیترات پتاسیم

نیترات پتاسیم نیترات پتاسیم یک کود کاملآ محلول در آب است که کاربرد های فراوانی برای اکثر گیاهان دارد. این ... ادامه مطلب