دی ۱۵, ۱۳۹۹

کود با کیفیت نیترات پتاسیم

نیترات پتاسیم

نیترات پتاسیم نیترات پتاسیم یک کود کاملآ محلول در آب است که کاربرد های فراوانی برای اکثر گیاهان دارد. این ... ادامه مطلب

مشاوره کود دهی، فروش ریز مغذی

09120807366