۱۴۰۰

کود بور مایع

کود بور مایع

کود بور مایع بور به عنوان عنصر نیمه فلز موجود در جایگاه گروه ۱۳ ام جدول تناوبی، از عناصر بسیار ... ادامه مطلب

مشاوره کود دهی، فروش ریز مغذی

09120807366