کود فروت ست 

رضایتمندی شما از این مقاله!
5/5

معرفی کود فروت ست

فروت ست عبارتی بر گرفته از دو ترکیب fruit و set  واژه های انگلیسی باشد که به تنظیم میوه معروف است؛کود فروت ست شوک در بسته بندی های یک پنج و بیست لیتری با دوز محلول پاشی دو لیتر الی دو و نیم لیتر در هزار لیتر آب و یا یک لیتر در چهارصد لیتر آب قابل محلول پاشی است.فروت ست به منظور جلوگیری از سرما زدگی در اواخر زمستان محلول پاشی می شود.بعد از برداشت میوه به منظور جلوگیری از سال آوری از کود فروت ست شوک استفاده می شود.

کود فروت ست در بارآوری سالیانه

یک سال بار زیاد میدهد یک سال کم بار می دهد یا اصلا بار نمی دهد.تنظیم میوه در حقیقت تغییرات رخ داده در نهنج گل به منظور تشکیل میوه اولیه می باشد و در حالت کلی کود فروت ست  به مرحله آغازین ساخت میوه درخت اطلاق می گردد. هر اقدامی که در کشاورزی انجام می گیرد، به طور قطع هدفدار بوده و انجام فروت ست نیز از این قائده مستثنی نمی باشد .

اجرای برنامه کود فروت ست منجر به مواردی از جمله :

افزایش کمی و کیفی میوه، جلوگیری و پایین آمدن میزان ریزش گل و میوه درختان، گلدهی و ساخت میوه، نزول ریزش جوانه و کاهش سال آوری می گردد.

آرزوی هر باغداری افزایش رشد میوه در کنار بالا رفتن تعداد میوه های سر درختی می باشد تا به لحاظ اقتصادی سرمایه ای برای کشاورز به وجود آید بدین منظور در آغاز فصل بهار و اوایل فروردین و در بعضی مناطق اواخر اسفند ماه که دمای خاک پایین می باشد و جوانه ها در حال تورم  هستند و هم چنین جریان شیره آهسته می باشد، تغذیه جوانه ها و برخورداری آنها از مواد غذایی بسیار ضروری خواهد بود.

برنامه اجرایی جهت کود فروت ست در طول فصل رشد درختان در سه دوره انجام می گیرد که به شرح زیر است:

اولین نوبت بلافاصله پس از چیدن و برداشت میوه ها انجام می گیرد؛ در این زمان درخت در فرصت کوتاهی که در اختیار دارد بایستی پیش از ریزش برگ به تقویت جوانه ها اقدام کند.

در این راستا کود های توصیه شده در برنامه فروت ست بر درخت محلول پاشی شده و به آن در ذخیره مواد غذایی در جوانه ها کمک شایانی می نماید.

زمانی که به اجرای فروت ست پس از برداشت میوه اقدام می کنید بسیار اهمیت دارد زیرا در صورتی که از برداشت میوه ها مدت زمان بیشتری بگذرد، میزان توانایی برگ در جذب عناصر کاهش پیدا می کند؛ لذا از تاخیر در کود فروت ست پس از مرحله برداشت میوه جلوگیری نمایید.

لازم به ذکر است برخی از درختان  که در ۱۵ مرداد میوه های آن چیده می شود، انجام فروت ست پس از تاریخ ۱۵ مرداد انجام گیرد.

اما برای دیگر درختانی که میوه های آن پس از تاریخ ۱۵ مرداد برداشت می شوند، انجام کود فروت ست پس از مرحله برداشت اجرا می شود.

نوبت دوم اجرای کود فروت ست در هنگام تورم جوانه ها و همراه با ظاهر شدن اولین برگ در بهار می باشد که در این زمان پیش از باز شدن گل ها حتما بایستی فروت ست انجام گیرد.

نوبت سوم زمانی می باشد که میوه ها تشکیل شده و کوچک و نخودی یا فندوقی هستند و در این زمان فروت ست به منظور بزرگ شدن آن ها و افزایش ظرفیت میوه و پیشگیری از ریزش میوه درختان در روزها و فصول گرم انجام می گیرد.

 

ضرورت استفاده از کود فروت ست چیست؟

بخشی از ذخایر عناصر در جوانه های زایشی وجود دارد که به طور مستقیم در تشکیل یافتن جوانه زایشی، تلقیح گل، تشکیل میوه و بزرگ شدن آن مصرف شده و بسیار موثر می باشد؛ از آنجایی که تغییرات اقلیمی فرصت کافی به گیاه جهت ذخیره عناصر را فراهم نمی کند، لذا جهت تولید میوه های با کیفیت سالم و بدون کمبود همراه با بزرگ شدن آن و عدم ریزش اجرای برنامه غذایی کود فروت ست ضرورت پیدا می کند.

به منظور انجام برنامه فروت ست جهت تقویت جوانه ها، بایستی مجموعه ای از عناصر میکرو و ماکرو در قالب برنامه غذایی بر سطوح برگ درختان به منظور جذب بهتر محلول پاشی شود.

 

 

کود فروت ست  شامل چیست ؟

فروت ست یک ترکیب محلول در آب می باشد که در قالب کودی که عناصر مغذی و لازم جهت تشکیل میوه بهتر در فصل بعد رشد را فراهم می کند، می باشد؛

عمده عناصری که در کود فروت ست وجود دارند شامل: نیتروژن، روی و بور می باشد که البته دیگر عناصر مانند آهن  و عناصر میکرو و آمینواسید ها نیز در ترکیب کودی جهت نتیجه بهتر حضور دارند. کود فروت ست بر سطوح برگی به شکل محلول پاشی جهت افزایش درصد گلدهی، کاهش ریزش گل و بالا رفتن میوه دهی درخت و بهبود عملکرد درختان در سال آینده صورت می گیرد.

اثرات و عملکرد فروت ست چیست ؟

اجرای فروت ست پس از برداشت میوه درختان از طریق محلول پاشی سبب می شود عناصر ازت، بور، روی، ریز مغذی ها و آمینو اسید ها از برگ هایی که در حال ریزش هستند خارج شده و به سلول های ریشه و پوست درخت انتقال یابد و در این اندام ها ذخیره شود.

مزیت این ذخیره به این است که وقتی گیاه وارد مرحله گلدهی می شود، عناصر از ریشه و بخش های ذخیره شده خارج شده و در اختیار جوانه های گل و برگ قرار می گیرد. دو هفته پس از شروع گلدهی انتقال عناصر نیتروژن، روی و بور فوق العاده صعودی می گردد.فروت ست هم چنین راندمان مصرف کودها را بالا برده و از هدر رفت و استفاده بی رویه آن جلوگیری می نماید از طرفی با ماندن پول صرف شده برای خرید کودهای شیمیایی در جیب کشاورز، به همراه بهبود عملکرد درختان و تولید میوه های فراوان و با کیفیت، کشاورز به حداکثر در آمد سالیانه خواهد رسید.

 

 

تاثیر فروت ست بر روی درخت انار

افزایش مقاومت گیاه با کود فروت ست 

مقاومت گیاهان در مقابل عوامل محیطی نظیر برف، باران ، تگرگ و سرما افزایش چشمگیری پیدا می کند از طرفی به دلیل عناصر مغذی که دارد خوشه بندی و تلقیح گیاه به نحو احسن انجام شده و منجر به افزایش عملکرد محصول با حفظ مرغوبیت آن خواهد شد. یکی از کاربردهای درخشان محلول پاشی با فروت ست، افزایش توانایی گیاه برای گرده افشانی در فصل بهار می باشد در نتیجه هر چه گرده افشانی بیشتر شود، تولید میوه نیز بالا خواهد رفت.

 

 

تاثیر فروت ست بر روی درخت گلابی

جلوگیری از سال آوری فروت ست چیست؟

سال آوری یعنی درخت در یک سال محصول بیشتری تولید می کند اما در سال بعدی توان تولید محصول همانند پارسال را ندارد؛ در سالی که درخت پربار می باشد، در حقیقت تعداد جوانه های زایشی آن بیشتر بوده و در نتیجه گل بیشتری تولید می کند اما در سالی که بار کمی می دهد، جوانه های زایشی کم تعداد بوده اند.کود فروت ست به طور موثر از سال آوری درختان باغ از طریق بار آوری یکسان جلوگیری می نماید. بدین منظور بایستی درخت توان تولید و حفظ جوانه های زایشی بیشتری را داشته باشد که این امر در گرو تغذیه کافی درخت خواهد بود در این صورت ماده غذایی علاوه بر تولید محصول پر بار در سال جاری، مقدار اضافی آن را نیز برای جوانه های سال بعد ذخیره نماید؛ در اثر تحقق این امر از سال آوری درختان جلوگیری به عمل می آید.

زمان مصرف

به طور کلی در دوره رشد درختان از کود فروت ست در ۳ نوبت و در سه زمان مختلف استفاده می‌شود. اولین زمان پس از برداشت میوه‌های درخت‌ها است. دومین زمان اوایل فصل بهار می‌باشد و سومین نوبت زمانی است که جوانه‌ها متورم می‌شوند و اولین برگ‌ها باز می‌گردند.

برای این که درختان هر ساله بازدهی خوبی داشته باشند، می ‌توان این کود را پس از برداشت میوه و قبل از ریختن برگ های درخت مورد استفاده قرار داد. این مسئله باعث از بین رفتن مسئله سال آوری در درختان می شود.

بهترین زمان مصرف کود فروت ست در اواخر فصل زمستان و اوایل فصل بهار است. زیرا با گرم شدن هوا درختان  از خواب عمیق زمستانی خارج می‌شوند. در واقع هنگامی که جوانه‌های درخت شروع به متورم شدن می‌کنند زمان مناسبی برای استفاده از این کود است در این زمان بیشتر میزان جذب رخ می‌دهد زیرا پوست درختان که در این زمان قهوه‌ای روشن است می‌توانند به خوبی کود را جذب کنند.

 

 

با تشکر از توجه شما جهت افزایش سطح علمی و تجربی آل کود ما را از نظرات، پیشنهادات و بخصوص انتقادات سازنده خود بهره مند سازید.

آل کود

Summary
product image
Aggregate Rating
3.5 based on 3 votes
Brand Name
Shock
Product Name
Fruit Set
Price
USD 10
Product Availability
Available in Stock
خرید کود فروت ست شوک یک لیتری
فهرست مطالب
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.
آخرین مقالات آل‌کود

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *