کود مخصوص رشد یونجه

رضایتمندی شما از این مقاله!
5/5

کود مخصوص رشد یونجه

جهت خرید کود مخصوص رشد یونجه می توانید از بالای همین صفحه با ما در ارتباط باشید.

کود شوک ۹۵ درصد برداشت را به زیر ۳۰ روز میرساند و ۳۰ الی ۴۰ درصد افزایش تناژ در یونجه به عمل میاورد.

برای تهیه و خرید کود شوک ۹۵ درصد بیست لیتری از بالای همین صفحه با مهندس شهرکی نسب در ارتباط باشید.

تفاوت بین استفاده از کود یونجه

و عدم استفاده از کود یونجه چیست؟

خرید کود مخصوص رشد یونجه

کود مخصوص رشد یونجه از اهمیت زیادی برخوردار است  و ارزش غذایی علف یونجه به قدری می باشد که سبب شده به ملکه نباتات علف ها مشهور شود . زادگاه و محل به وجود آمدن یونجه به اسم علمی مدیکاگو ستیوال کشور ما ایران می باشد. یونجه یکی از با اهمیت ترین گیاهان در زمره علف ها برای حیوانات اهلی می باشد .

به این علت که  دارای اندازه بسیار زیادی پروتئین ، ویتامین های متنوع ، انرژی و قابلیت هضم پذیری زیادی می باشد .هم چنین در مخلوط علوفه یونجه برای حاصلخیزی خاک ، اصلاح کردن ظرفیت نگهداری آب و خاک به شکل مالچ و خارج کردن مواد معدنی و نیتروژن در لایه پایینی استفاده خواهد شود.

بهترین کود یونجه
کشت کود مخصوص رشد یونجه :دارای سابقه بسیار زیادی می باشد به نحوی که پیشینه آن به ابتدای تاریخ تمدن می رسد . کشت یونجه در بسیاری از مناطق دنیا رایج بوده و روز به روز به سطح زیر کشت آن اضافه می شود . خوب ترین شرایط برای رشد کردن یونجه در نقاط خشک ، آفتابی ، گرم و با آب زیاد انجام می پذیرد.
ترکیب صفت های زیر به همراه سازگار بودن بسیار گسترده به محیط های مختلف یونجه را به عنوان محصولی منحصر به فرد معرفی کرده است این صفت ها عبارتند از:
1.توانا بودن در تثبیت بیو لوژیکی نیتروژن
2.مقاوم بودن به سرما و گرما
3.مقاومت به خشکی
داشتن دورۀ خاک 4.
5.کیفیت قابل قبول و مناسب علوفه
6.هضم پذیری زیاد
7.مغذی بودن
8.واکنش پذیر بودن به مدیریت خوب
9.دارا بودن قابلیت ذخیره و انبار کردن
10.قابلیت استفاده به عنوان چرای مستقیم ، کود سبز
11.قدرت مبارزه و رقابت با علف های هرز
12.تکثیر به وسیله بذر ، ریزوم ، استولون
13.پایا و چند ساله بودن
14.ظرفیت نمو مجدد سریع
تولید کردن کود مخصوص رشد یونجه مانند کود پرتقال با عملکرد زیاد نیازمند زمین های عمیق می باشد که توان ذخیره بسیار بالا آب جهت ارائه در زمان طولانی فصل رشد داشته باشد و نیز برای تولید یونجه با عملکرد زیاد نیاز به مقادیر بسیار بالایی آب از طریق بارندگی، اب ذخیره ای و یا آب یاری می باشد.

گیاه یونجه:در ازای تولید کردن یک تن علف در شش هکتار می باشد در سال احتیاج به حدودا پانزده سانتی متر آب در ناحیه ریشه خواهد داشت. اضافه بر این زمین هایی که در آن یونجه کاشته می شود می بایست پی اچ نزدیک خنثی داشته باشند و به مقدار لازم حاصلخیز برای ارایه تعداد بسیار بالا مواد غذایی باشند.
فواید داشتن پی اچ مناسب عبارت است از:
1.پایین آوردن حلالیت عناصر محلول سمی
2.بالا بردن دسترسی به مواد غذایی ضروری
3.بالا بردن فعالیت میکروارگانیسم های زمین
4.ثابت نگه داشتن بهتره نیتروژن
با برداشت کردن حدود یازده تن علوفه در هرهکتار حدودا چهل و پنج کیلوگرم فسفر و نود کیلوگرم کلسیم و صد و نود و هشت کیلوگرم پتاسیم از زمین خارج می شود. از املاح مخروجه می بایست با استفاده از کودهایی که بر حسب تجزیه خاک معین خواهند شد به خاک برگرداننده شود.

خرید و فروش کود ارزان برای یونجه

در تمام نوع خاک ها اعم از شنی ، لومی و رسی می شود یونجه را کاشت. با این حال می بایست زمین به خوبی زهکشی شود تا از آغاز به بیماری های ریشه و پیشگیری و هم چنین اجازه جریان اکسیژن که برای ثابت نگه داشتن.

نیتروژن با استفاده از باکتری Rhizobiam مورد نیاز است ، داده شود . خاک های دارای PH نزدیک خنثی به علت در دسترس گذاشتن مواد غذایی و فعالیت باکتری برای تولید مورد قبول یونجه مناسب می باشند.

گیاه شناسی :

بذر: بذر یونجه داخل غلاف ، نیام یا پیله که مارپیچی یا حلزونی شکل می باشد و دارای دو تا چهار پیچش است تشکیل خواهد شد . در طول مدت زمان به عمل آمدن نیام یونجه ، بذر های درون آن به هم نزدیک خواهند شد و به دلیل نمو خارجی سه گوش مانند می شوند .

طول و عرض بذر های رسیده شده، به ترتیب 5/2 و 5/1 میلی متر و ضخامت آن ها حدودا یک میلی متر می باشد . نیام در گونه های متفاوت یونجه به صورت های متفاوت خواهد بود.بذررسیده یونجه زرد روشن یا سبز زیتونی تا قهوه ای می باشد . به صورت کلی بذر یونجه کوچک و بسیار ریز می باشد و وزن هزار دانه آن از دو و نیم تا سه ونیم گرم قابل تغییر است .

در هر گرم وزن یونجه سیصد تا چهارصد بذر موجود می باشد.
بذر یونجه دارای دو لپه (Cotylidon) یک ریشه چه ، یک اپی کوتیل ، آندوسپرم و پوسته رنگی یا تستا و ناف می باشد . در نحوه انتخاب کردن بذرمرغوب و خوب به علت کشت ،وزن زیاد داشتن و خوش فرمی آن از فاکتورهای قابل اهمیت به شمار می رود .

هر چه میزان پوسته:بذر سفت ، سخت و سالم بود قدرت انباری بالاتری خواهد داشت .طول زمان انبارداری: به نحوی است که خصوصیات بذر برای کاشته شدن کود مخصوص رشد یونجه حفظ شود 1-2 سال می باشد . به شکل کلی هر چه بذر نامناسب و زمان نگهداری در انبار بالا باشد درصد جوانه زدن بذر یونجه پایین می آید.

آزمایش ها مشخص کرده که بذر های سالم ومرغوبی که در شرایط مناسب و خوب انبارشده اند پس از چهارسال درصد جوانه زدن آن ها ده درصد پایین آمده است .از ای جهت زمان کاشتن بذرهای یونجه اللخصوص در صورت عدم مطمئن بودن از زمان عمر بذر و شرایط انبار داری می بایست تست جوانه زنی انجام شود .

برای معین کردن درصد جوانه زندن بذر های یونجه را روی کاغذ صافی دارای رطوبت در دمای بیست درجه سانتی گراد قرار دهیم و اولین شمارش بعد ازچهار روزصورت گیرد و آخرین شمارش بعد از هفت روز صورت گیرد .

گیاهچه یونجه:

با گذاشتن بذر های یونجه در زمین و جذب شدن رطوبت ریشه راست و مستقیم وبدون هیچ انشعاب ازریشه چه به عمل خواهد آمد. به موازات پیدا شدن ریشه اولیه ، محور زیر لپه (هیپوکوتیل )طولانی شده و سبب خروج از زمین خواهد شد .

در طول این مدت گیاه به زیاد و کم بودن رطوبت ، شوری زمین وسله بستن خیلی حساس می باشد . هنگامی که هیپوکوتیل از زمین خارج می شود فقط دارای دو لپه به شکل برگ های متورم می باشد .

بهترین کود یونجه

پس از طی شدن زمانی این لپه ها از بین می روند و از مرکز آن نخستین برگ با دمبرگ بلند خارج خواهد شد. برگ اولیه ساده و قلبی شکل می باشد و شبیه به برگچه های اصلی یونجه نمی باشد . با طی شدن زمان اولین برگ مرکب یونجه با سه برگچه به عمل می آیند و با ادامه پیدا کردن رشد ونمو به مرور زمان سایر برگ های مرکب ظاهر خواهند شد.

ریشه:یونجه اضافه بر ریشه اصلی که راست ومستقیم می باشد ریشه های جانبی هم دارد که سیستم ریشه ای قوی برای یونجه به وجود آورده اند و خود علت مهمی برای مقاومت گیاه در مقابل عامل های نامساعد و هم چنین جذب شدن مواد غذایی از لایه های پایینی خاک به حساب می آیند.

هم چنین ریشه گیاه مجوزجذب آب از اعماق خاک را داده ( تاعمق تقریبا پنج متر یا زیادتر) که سبب مقاومت گیاه در مقابل خشکی های که زمان بسیار طولانی ادامه دارند .می شود هم چنین این به علت همزیستی ریشه یونجه با نژادهای باکتری در گرۀ ثابت ماندن نیتروژن در حاصلخیزی زیمن هم بسیارتاثیر گذاراست .

به شکلی که بعد از زمانی نیازی به کار بردن نیتروژن در مزرعه های یونجه نخواهیم داشت . در مزرعه های یونجه با طی شدن زمان کم کم ساقه های خزنده روی زمین (استولون ) و هم چنین ساقه های خزنده زیر زمین ( ریزوم ) به عمل می آید.
ساقه:ساقه اصلی یونجه تو پر و از سلول پارانشیمی تقریبا بلند و فشرده ای پرشده و تقریباً چهار گوش دارد . ساقه اصلی یونجه انشعابات متعددی و حدودا ظریفی دارا می باشد . ساقه یونجه در کنار سطح خاک.

انشعابات متعددی تولید خواهد کرد که با گذشت زمان ضخامت آن بیشتر و چوبی شکل شده و طوقه را ایجاد می کنند . با سپری شدن زمان از طوقه ساقه های کوتاه و منشعب و ضخیم به عمل خواهد آمد.

کود برای یونجه

که ساقه های اصلی و بلند یونجه را ایجاد می کنند . بعد از چیده شدن یا به عمل آمدن کود مخصوص رشد  یونجه  ساقه  های دیگری از ساقه قبلی از نقطه طوقهبه بیرون می اید . تعداد ساقه های یونجه از پنج تا چهل عدد تغییر خواهد کرد .

ارتفاع ساقه یونجه در رقم های متفاوت در هر کدام از این چین ها ، نقاط مختلف و خاک های مختلف تفاوت دارد و از شصت تا صد سانتی متر قابل تغییر می باشد . ساقه هایی که به طور مداوم تولید می شوند راست ، نرم و کرک دار می باشند و در محل خروج برگ ها انشعابات کوتاهی پیدا خواهد شد.

برگ کود مخصوص رشد یونجه:

برگ های یونجه مرکب خواهد بود و در منطقه انشعابات باریک ساقه به عمل خواهند آمد. برگچه ها کشیده ،طویل و در یک سوم منتهای آن دندانه دار خواهند بود. برگچه ها دارای یک رگبرگ اصلی نیز هستند که تا اخر برگچه کشیده خواهد شد و از این رگبرگ اصلی برگچه ( رگبرگچه ) رگبرگچه های فرعی انشعاب می گیرند .

برگ مرکب با استفاده از دمبرگ به ساقه اتصال پیدا کرده و درمنقطه اتصال دمبرگ به ساقه دو گوشوارک (stipule ) باریک وجود دارد که به دمبرگ متصل می شوند . هر یک از گوشوارک ها ، زائده باریک و بلند در آخر و دندانه های ظریف و کوچک در قاعده دارا می باشند.

برگچه های یونجه:تخم مرغی شکل هستند و در سطح زیری از کرک های فراوانی پوشش پیدا کرده اند . متراکم بودن کرک ها دردر سطح رویی برگ کم می باشد. برگچه ها سبز تیره هستند . برگچه میانی دارای دمبرگ کوتاهی می باشد در صورتی که برگچه های کناری دمبرگچه ندارند و مستقیم به دمبرگ اتصال پیدا کرده اند.برای کامل شدن اطلاعات از مطلب کود های امینه مشاهده به عمل بیاورید.

گل یونجه:

تغییر پیدا کردن حالت گیاه ازرشد ونمو رویشی به زایشی با تولید کردن گل های یونجه شروع خواهد شد. تولید شاخه های گل در فصل بهاراز دهمین تا چهاردهمین گره از طوقه یونجه و در فصل گرم تابستان از ششمین تا دهمین گره انجام می پذیرد. برخی از یونجه هایی که درفصل بهار گل می دهند ارتفاع ساقه زیادتری دارند و بر خلاف درفصل تابستان ارتفاع ساقه کوتاه تری خواهند داشت .

خرید کود یونجه

زمان بوجود آمدن گل ، برآمدگی بافت مریستم درمحوربرگ به عمل می آید و از هر برآمدگی یک گل آذین بوجود خواهد آمد. هر گل یونجه ، متشکل از یک کاسه ( با پنج کاسبرگ یکسان ) و یک جام ( با پنج گلبرگ به نام های درفش یک عدد و بال و ناو هر کدام دو عدد ) ، ده پرچم و یک مادگی می باشد. امکان این وجود دارد که رنگ گل رقم های متفاوت و گونه های بنفش ، سفید ، زرد ، و یا رنگارنگی داشته باشد.

گل یونجه:از دارا بودن خصوصیات خاصی بهره مند است از این رو تعداد کمی از حشرات در گرده افشانی یونجه تاثیر گذار می باشند به این علت این ویژگی و هم چنین پلی پلوئیدی بودن یونجه عوامل تاثیر گذار در گرده افشانی یونجه کمتر اثر خواهند داشت.در زمان آزاد شدن اندام های جنسی ، کیسه بساک میترکد و دانه های گرده به وفور در روی کلاله مادگی قرارخواهند گرفت .

بااین وجود مشکل بزرگ در گرده افشانی یونجه غشاء کوتیکولی موجود در روی کلاله می باشد که موجب جلوگیری از ترشح مواد توسط کلاله خواهد شد. این غشاء بعد از آزاد شدن اندام های جنسی نابود می شوند وازاین راه ممکن است باروری ناشی ازگرده افشانی فراهم می شود .

کار آزاد شدن اندام های جنسی: از داخل ناو را می توان به عوامل مختلفی مانند فشار وارد شده از سمت سلول های مربوط به اندام های جنسی ، فشار مکانیکی وارد شده به وسیله حشرات و عوامل محیطی مثل باران ، باد ودرجه حرارت ارتباط داد.
در گرده افشانی غیر مستقیم یونجه ، تعداد گل های شکل گرفته بیشتر و تعداد بذر در هر نیام بیشتر می باشد علت این واقعه به عللی همچون:

1) خود ناسازگاری نسبی بالاتر بوته های یونجه 2) اختلاف ادامه حیات تخمک های بارور شده که متشکل از جنین و آندوسپرم خود گشن می باشند و هیبرید شده هستند ارتباط داده می شود . گل آذین یونجه به شکل خوشه مرکب می باشد که از منطقه محور برگ خارج می شود که دمگلی به اندازه دمبرگ برگ مرکب یا طولانی تراز آن دارا خواهد بود .کود مخصوص رشد یونجه

میوه یونجه نیامی به صورت خاصی می باشد . در اثر رشد و نمو سریع سمت درونی نیام ، پیچشی در نیام تولید می شود . نیام چند بذر دارد. بذر های شکل کم وبیش قلوه مانند داشته و رنگ آن ها زرد یا قهوه ای روشن به نظر می رسد.

تغذیه و کود مخصوص رشد یونجه:

یونجه تقریبا 7 سال در خاک محصول خواهد داد در طول این زمان ریشه این گیاه عمیق می شود و یکی از خصوصیات بارز این گیاه این است که مقدار بسیار بالایی ازت و مواد آلی در زمین از خود به جای میگزارد به صورتی که بعد از یونجه اگر بعضی از گیاهان را بکاریم سبب سوختگی ناشی از بالا بودن ازت خواهد شد.

به طور میانگین یک هکتار مزرعه یونجه سالانه صد کیلو ازت آلی به زمین اضافه خواهد کرد.این قابلیت یونجه سبب شده افراد زیادی از باغداران باهوش در میان باغات میوه خود یونجه بکارند به این ترتیب هم دو محصول برداشت خواهند کرد.

و هم ازت و ماده آلی خاک خود را بالا برده و محصول مرغوب تری از درختان برداشت خواهند کرد.علی رغم این که یونجه در زمین ازت اضافه می کند اما احتیاج به کود ازته هم دارد.اگر آب نگهدار کویررا مورد استفاده قرار داده باشید برای سال نخست حدودا به هیچ کودی احتیاج نخواهید داشت. مگر این که کودهای تقویتی مانند جلبک ها آمینو اسیدها و کودهای باکتریایی مانند ای ام مانند مطلبی که برای کود موز گفته شد .
از سال بعد می توانیم از چنین ترکیب کودی برای هر هکتار یونجه استفاده کرد:
تقریب چهل کیلوگرم کودهای ازته +تقریب سی کیلوگرم کودهای فسفره + تقریب صد و بیست کیلوگرم کودهای پتاسیم + تقریب چهل کیلوگرم کود کلسیم به همراه کودهای ریز مغذی به شرح زیر:
سه کیلو آهن دو کیلو روی یک کیلو منگنز و نیم کیلو مس برای هر هکتار
برای نتیجه گیری بهتر خواهد بود با توجه به تعدد چینهایی که در سال دارید و فاصله زمان آبیاری ترکیب بالا را به زمین داد به عنوان مثال اگر شما شش چین در سال دارید و فاصله زمان آبیاری هر ده روز یک بار می باشد و فصل کاری شما شش ماه باشد به این ترتیب محاسبه کنید که دو آبیاری انتهای برداشت احتیاج به کود دادن نخواهد داشت .

خرید کود ارزان برای یونجه

بقیه سال را می توان در هر آبیاری ترکیب بالا را به زراعت داد تا بالاترین عمل کرد را بتوان به دست آورد این نکته را مورد توجه قرار دهید که ترکیب بالا باید بر تعداد دفعات آبیاری تقسیم شود مثلا پتاسیم که صد وبیست کیلو پیشنهاد شده است به شانزده تقسیم کنید و برای هر آبیاری هفت ونیم کیلوگرم پتاسیم خواهد شد.
به این نکته دقت داشته باشید که فرمول پیشنهادی فوق یک فرمول کاملا کلی می باشد که بسته به شرایط زمین بافت زمین اسیدیته زمین و شوری و نیز آنالیز زمین مقادیر بالا متغیر خواهد بود برای دریافت فرمول بهتر باید با کارشناس محلی مشورت کرد.

خرید کود ارزان برای یونجه
فهرست مطالب
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.
آخرین مقالات آل‌کود

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *