کود توتون

رضایتمندی شما از این مقاله!
5/5

کود توتون

بهترین کود توتون در سطح کشور که به مراتب در جنوب ایران بیشترین تاثیر را داشته و از رضایت کشاورزان برخوردار است اسید هیومیک شوک بیست لیتری می باشد.

جهت خرید کود توتون با ما در ارتباط باشید.

توتون یا تنباکو نام 70 گونه گیاهی است که دارای نیکوتین می باشند.

کود عمده هزینه ورودی در تولید دخانیات است. عناصر مغذی ازت ، فسفر و پتاسیم نقش کلیدی در عملکرد و کیفیت دخانیات دارند.

با این حال تحقیقات نشان می دهد که کاهش مقادیر این مواد مغذی می تواند باعث کاهش کیفیت و عملکرد مشابه شود ، در حالی که هزینه کلی را کاهش می دهد.

بهترین کود برای رشد بهتر توتون اسید هیومیک می باشد.

تاثیر کود اسید هیومیک بر کیفیت توتون

دود دخانیات منبع اصلی قرار گرفتن در معرض کادمیوم در انسان است و بنابراین یافتن راهی برای کاهش روش تجمع سی دی در دخانیات فوری ضروری است.

یک آزمایش گلدان توتون و تنباکو چهار ماهه به منظور بررسی اثرات دو تیمار پایه (اصلاحات براساس اسید هیومیک) و دو تیمار جوانه زنی (روی و سه) بر جذب سی دی توسط دخانیات انجام شد.

نتایج نشان داد که کادمیوم موجود در توتون و تنباکو به طور عمده به برگها منتقل می شود ، که با هر دو اصلاح کاربردی می تواند به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

مقدار كادميوم موجود در برگها تا 67٪ كاهش يافت. شاخ و برگ برگ به تنهایی باعث كاهش معنی دار كادمیوم برگ در برگها و در حالی كه شاخ و برگ برگ آنها را اندك افزایش داد.

هنگامی که تیمارهای پایه و برگ با هم ترکیب شدند ، تیمارهای پایه دارای اثرات غالب بودند اما تیمارهای جوانه زنی مشخص نیستند.

اصلاحات اعمال شده باعث كاهش مقدار كادميوم در كليه قسمت هاي دخانيات و جابجايي آنها به برگها شد و نسبت به شاخ و برگهاي برگ و هفت برگ موثرتر بود.

کود دهی توتون با هیومیک اسید

آزمایشهای میدانی به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف کودهای اسید هیومیک بر مقادیر میکروارگانیسم موجود در خاک ریزوسفر ، فعالیت آنزیمهای خاک و خصوصیات برگهای تنباکو در منطقه جیاشیان در استان حنان در سالهای 2006-2007 انجام شد.

نتایج نشان داد که مقادیر باکتریهای خاک ، قارچها ، اکتینومیسها ، باکتریهای تجزیه کننده فسفات ، باکتریهای تجزیه کننده پتاسیم و باکتریهای تجزیه کننده آمینات ، فعالیتهای ساکارز خاک ، اورهاز و فسفاتاز و خصوصیات برگهای تنباکو در تیمار اسید هیومیک نسبت به شاهد بیشتر بودند.

سطح کود اسید رابطه نزدیکی با کوه اکتینومیسها و باکتریهای تخریب کننده آمینات داشت و با محتویات نیکوتین و نشاسته در برگهای تنباکو رابطه منفی داشت.

این نشان داد که استفاده از 750 کیلوگرم در هکتار کود اسید هیومیک بهترین بود.

اثر کود فولویک اسید بر توتون

آزمايشاتي در اتاقك هاي رشدي فيتوترون انجام شد تا اثرات اسيدهاي هيوميك و فوليكول بر رشد و جذب يون توسط گياهان توتون و تنش به گل دهي رشد شود.

هنگامی که مقادیر کمی از اسیدهای هیومیک یا فولویک به رسانه های مورد استفاده برای پرورش نهال ها اضافه شد ، وزن خشک ریشه ها و تاپ ها و ارتفاع گیاهان متعاقباً در محلول غذایی با مقادیر اندک اسیدهای هیومیک یا فولویک رشد یافته است ، در حالی که با سرعت بالایی از اسیدهای هیومیک کاهش یافته است.

به طور کلی ، روند کم اسیدهای هیومیک برای افزایش غلظت کلسیم و منیزیم در ریشه و برگ و کاهش غلظت آهن در ریشه وجود دارد.

محتوای کل نیتروژن ، کلسیم ، پتاسیم ، منیزیم و آهن در ساقه و برگها با وجود مقادیر کمی اسیدهای هیومیک یا فولولیک در محلول غذایی افزایش یافته است.

میزان کم اسیدهای هیومیک یا فولولیک در محیط رشد جذب کلسیم ، منیزیم و آهن و انتقال آنها در گیاه را تسهیل می کند. از نظر میزان بالای اسیدهای هیومیک روند کاهش کل عناصر N ، K ، P ، Ca و Fe در ریشه و برگ گیاه وجود داشت.

با تشکر از توجه شما جهت افزایش سطح علمی و تجربی آل کود ما را از نظرات، پیشنهادات و بخصوص انتقادات سازنده خود بهره مند سازید.

آل کود

کود با کیفیت توتون
فهرست مطالب
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.
آخرین مقالات آل‌کود

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *