کود کامل 5-5-40

کود کامل 5-5-40

کود کامل 5-5-40

کود کامل 5-5-40 NPK شامل عناصر اصلی و ریز مغذی ها بوده و درصد پتاسیم بیشتری در بین عناصر اصلی ... ادامه مطلب

مشاوره کود دهی، فروش ریز مغذی

09120807366