کاشت مریم گلی

کاشت مریم گلی

کاشت مریم گلی

مریم گلی در خوشه‌‌‌های بلند رشد می کند. کاشت مریم گلی در گلدان به چند روش صورت می گیرد. این ... ادامه مطلب

مشاوره کود دهی، فروش ریز مغذی

09120807366