کاشت طالبی

کاشت طالبی

کاشت طالبی

کاشت طالبی با خیار، کدو حلوایی و کدو تنبل ارتباط نزدیکی دارد، بنابراین شرایط رشد مشابهی با آنها دارد. هر ... ادامه مطلب

مشاوره کود دهی، فروش ریز مغذی

09120807366