کاشت رزماری

کاشت رزماری

کاشت رزماری

لازم است تا از گیاه رزماری، یک قلمه آماده کنید. کاشت رزماری از راه قلمه راحت تر از بذر است. ... ادامه مطلب

مشاوره کود دهی، فروش ریز مغذی

09120807366