نحوه استفاده از کود کامل 10Xshock برای هندوانه

مشاوره کود دهی، فروش ریز مغذی

09120807366