میزان آب مورد نیاز درخت بادام

برای سوال درخصوص محصولات و قیمت ها با شماره زیر تماس بگیرید.