لکه تلخ سیب

لکه تلخ سیب

لکه تلخ سیب

اکثر باغدارن عزیز شاهد دیدن نقاط تیره رنگ بر روی سطح میوه سیب درختی خود هستند که به نام عرضه ... ادامه مطلب

مشاوره کود دهی، فروش ریز مغذی

09120807366