جلبک دریایی

جلبک دریایی

جلبک دریایی

جلبک دریایی (Seaweeds) یا ( Macroalgae) دسته ای از موجودات زنده آبزی هستند که در اعماق مختلف دریاها و اقیانوس ها زندگی ... ادامه مطلب

مشاوره کود دهی، فروش ریز مغذی

09120807366