باردهی درخت سیب

کودهای پاییزه درخت سیب

هرس درخت سیب

چگونه، چه زمانی، چرا درختان سیب را هرس کنیم؟ سیب میوه بسیار محبوب و مغذی است که در اشکال  و ... ادامه مطلب

مشاوره کود دهی، فروش ریز مغذی

09120807366