آیا کود شوک ۱۰xمناسب کشت هیدروپونیک است؟

مشاوره کود دهی، فروش ریز مغذی

09120807366