خرید کود مخصوص توت فرنگی

خرید کود مخصوص توت فرنگی

خرید کود مخصوص توت فرنگی

خرید کود مخصوص توت فرنگی : گیاهان و درختان برای رشد و به ثمر نشستن مانند همه موجودات زنده به غذا و آب نیاز دارند. کود که ماده‌ای طبیعی یا غیرطبیعی است، برای مغذی کردن گیاهان مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ماده طبیعی یا غیرطبیعی بعد از آب و هوا در رشد درختان و گیاهان تاثیر بسزایی دارد. به همین علت باید بدانیم که برای هر گیاه یا درخت از چه نوع کود و در چه میزانی استفاده کنیم تا برای رشد گیاه مناسب‌تر باشد.

کود خوب موجب می‌شود که خاک از لحاظ موادغذایی تامین شود وگیاه بهتر و در نتیجه محصول با کیفیت‌تر را به ما ارائه دهد. کودها به طور کلی بر دو نوع طبیعی و صنعتی تولید می‌شوند. در این مقاله می‌خواهیم به انواع این کودها بپردازیم و بدانیم که کدام کود مناسب‌تر است. همچنین برای بوته‌های ضعیف‌تر چون توت‌ فرنگی چگونه کودی باید استفاده گردد. پس در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.

خرید کود مخصوص توت فرنگی
انواع کود:

به طور کلی کودی که حاوی کلسیم، منگنز، فسفر، منیزیم، بر، آهن، مولیبدن، ریزمغذی‌ها، هیومیک اسیدها و آمینو اسیدها است، در درجه اول قرار دارد و نبود هر یک از این عناصر در کود موجب می‌گردد که گیاه شما دچار بیماری و بروز مشکل شود. کودها بر اساس خصوصیات، منشأ و مواد تشکیل‌دهنده به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند.
1. کود آلی (ارگانیک) حیوانی-سبز-کمپوست
2. کود زیستی (بیولوژیک) باکتری، قارچی، جلبکی، اکتینومیست و میکروارگانیسم مؤثر (EM)
3. کود شیمیایی (معدنی) ماکرو المنت و میکرو المنت

خرید کود مخصوص توت فرنگی :

همانطور که در بالا اشاره کردیم هر گیاهی برای رشد و نمو به نوعی تغذیه و شرایط آب و هوایی نیاز دارد. بوته توت فرنگی نیز برای به بار نشستن به تغذیه‌ای مناسب نیازمند است. به طوری که میوه‌ دهی آن کاملا به تغذیه‌اش مرتبط است. برنامه‌ریزی برای تغذیه زراعت توت فرنگی بیشتر تحت تاثیر بافت خاک، pH و مقدار ماده آلی خاک است. اولین قدم مهم برای تغذیه مطلوب بوته‌های توت فرنگی انجام آزمون خاک است.

زیرا ریشه گیاهان مواد را از خاک گرفته و گیاه را تقویت می‌کنند و گیاه بعد از مدتی فقیر و ضعیف می‌شود. کوددهی به موقع و مناسب خاک را از این وضعیت نجات می‌دهد و در صورتی که خاک غنی شود، گیاه نیز در حالت ایده آل رشد می‌یابد.
برخی از افراد گمان می‌کنند که هرچه کودی که برای بوته توت فرنگی در نظر می گیرند، در مقدار زیادتری باشد محصول بهتری دریافت می کنند. اما اینگونه نیست و کود دادن به گیاه نیز حدی دارد که حتما باید به آن توجه شود. به طور کلی فرمول کوددهی برای هر نوع خاکی با نوع دیگر یکسان نیست و این موضوع نه تنها برای بوته توت فرنگی بلکه برای همه گیاهان صادق است. در زیر ویژگی‌های کود مناسب برای توت فرنگی را بررسی می‌کنیم.
برای کاشت توت فرنگی گیاهی که انتخاب می شود باید عاری از هر نوع مریض و دارایی ریشه‌های قوی و سالم باشد و رنگ ریشه‌ها روشن باشد. گام بعدی انتخاب خاک مناسب برای کشت است که خاک‌های سبک شنی با مواد غذایی فراوان و زهکشی خوب مناسب‌ترین خاک برای کاشت توت فرنگی هستند. مهمترین کار بعد از شخم زدن زمین استفاده از کودهای حیوانی و شیمیایی است.
توجه نمایید که قبل از کاشت توت‌فرنگی، اول باید خاک را با عناصر آلی درمان کرد. یعنی به طور مساوی از ازت و پتاسیم و فسفر باید استفاده کرد و حدودا شش اینچ کود را در خاک کار کرد تاگیاه به محض کاشته شدن مواد مغذی را دریافت کند. بعد از آن باید بوته توت‌ فرنگی را مورد بررسی قرار دهید. اگر رشد آن خوب نبود می‌توانید از کود نیتروژن کمک بگیرید.

از سه طریق کود دهی برای زراعت توت فرنگی انجام می‌شود.
1. ابتدا از طریق اختلاط با خاک قبل از کاشت
2. دوم از طریق آب آبیاری
3. سوم از طریق محلول پاشی برگی

 

مراحل کوددهی و خرید کود مخصوص توت فرنگی : 

فسفر: از شروع گلدهی تا پایان گلدهی و زمان توسعه میوه
کلسیم: از شروع گلدهی تا پایان گلدهی و زمان توسعه میوه
منگنز: از شروع رشد بهاره و سبز شدن جوانه تا شروع گلدهی
منیزیم: از شروع رشد بهاره و سبز شدن جوانه تا شروع گلدهی
بر: در زمان سبز شدن و سفید شدن جوانه
آهن: دوره خواب گیاه و شروع رشد بهاره
ریزمغذی ها: در زمان رشد بهاره گیاه و سبز شدن جوانه
آمینو اسیدها : طی زمان باردهی برای ایجاد مقاومت و رفع تنش و افزایش گلدهی و باردهی
هیومیک اسیدها: ده روز پس از نشا برای آماده سازی بستر خاک جهت افزایش ریشه زنی

برنامه غذایی مناسب برای کشت توت فرنگی:

مراحل رشد نحوه استفاده نوع کود
آماده سازی زمین خاکی مصرف کودهای اوره، فسفر و پتاسه با توجه به نتایج آزمون خاک
پس از استقرار کامل نشا(آبیاری اول) آبیاری  (هیومیک اسید) مایع شوک
بیست روز بعد از انتقال نشا محلول پاشی 20-20-20 
قبل از گلدهی محلول پاشی فسفر بالای 00-61-12 (دو کیلو در هکتار) یا

8-48-12 + میکرو (نیم کیلو)

 

تشکیل میوه محلول پاشی پتاس  121236(سه کیلو در هکتار) یا

 سولوپتاس 2 کیلوگرم در هکتار 

دو هفته بعد محلول پاشی اسید آمینه
طی رشد میوه محلول پاشی  121236 (سه کیلو در هکتار) یا سولوپتاس 2 کیلوگرم در هکتار 
بعد از برداشت اول 43-10-5 (سه کیلو در هکتار)

تاثیر انواع کودها و خرید کود مخصوص توت فرنگی :

کود کلسیم: اگر گیاه فاقد کود کلسیم باشد، در آن نشانه‌هایی از سوختگی انتهایی برگ، رشد غیرعادی انتهای شاخسارها و تغییر رنگ آنها، پیچیده و چروک شدن برگ‌ها دیده می‌شود.

کود پتاسیم: کود پتاسیم در تغذیه توت‌ فرنگی اهمیت بسیاری دارد. مصرف كافی آن موجب افزایش قند و بهبود مزه میوه شده و ویتامین ث و قابلیت نگهداری آن را افزایش می‌دهد. قهوه‌ای شدن و خشك شدن كناره-های فوقانی پهنك برگ‌ها نشانه‌ ی کمبود کود پتاسیم در گیاه است.

کود منیزیم: کمی منیزیم گیاه باعث قهوه‌ای شدن كناره‌های بالایی پهنك برگ می‌شود و سپس توسعه یافتن آن به نواحی بین رگبرگی كه این لكه‌های كلروزه در نهایت به لكه‌های نكروزه تبدیل می‌گردند .

کود مس: رنگ سبز روشن در پهنك برگ‌های نابالغ جوان مشابه با علائم اولیه كمبود گوگرد كه به تدریج نواحی بین رگبرگی و رگبرگ‌ها بجز یك پهنا از كناره‌های برگ كه سبز رنگ باقی می‌ماند برنگ سفید در می-آیند .
کود منگنز: رگبرگ‌های اصلی به رنگ سبز تیره باقی مانده و نواحی بین رگبرگی به رنگ سبز روشن تا زرد درآمده و بدنبا‌‌ل آن كناره‌های پهنك برگ بطرف بالا بصورت سطحی می‌سوزد .
کود ازت: کمبود ازت گیاه باعث می‌شود برگ‌های مسن به رنگ سبز روشن درآمده و در ادامه برگ‌ها ، دم برگ‌ها و كلاهك میوه‌ها به رنگ مایل به قرمز در آمده و برگ های جوان برعكس با كمبود ازت سبزتر می‌شوند .

کمبود فسفر: در اثر کمبود فسفر پهنك برگ های پایین تر به رنگ قرمز مایل به ارغوانی در می آید .

کود گوگرد: علائم فقدان گوگرد تفاوت بسیار اندكی با علائم كمبود ازت دارد و تمام برگ‌های گیاهانی كه دارای كمبود گوگرد هستند، هم برگ‌های جوان و هم برگ‌های مسن بطور غیریكنواخت زرد رنگ شده و در مراحل پیشرفته نواحی نكروزه به روی پهنك برگ ها توسعه می یابد .

کود روی: در صورت کمبود روی در گیاه پهنك برگ‌ها باریك شده و در كمبود شدید كاملا” كشیده و طویل می‌گردند .
کود آهن: کمبود آهن موجب زرد شدن برگ های جوان در حالیکه رگبرگ ها سبزرنگ باقی می مانند .

دریافتیم که برای داشتن توت فرنگی های مرغوب باید کودی را انتخاب و به خاک گیاه اضافه نماییم که این کمبودها را جبران نماید. کود مناسب باعث کاهش پوسیدگی در میوه ها، افزایش ظرفیت گلدهی و باردهی، افزایش کیفیت میوه (رنگ و طعم) می‌شود. امیدواریم شناخت این نوع کودها شما را در بهتر پرورش دادن گیاهتان یاری کرده باشد.

با تشکر از توجه شما جهت افزایش سطح علمی و تجربی آل کود ما را از نظرات، پیشنهادات و بخصوص انتقادات سازنده خود بهره مند سازید.

آل کود

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره کود دهی، فروش ریز مغذی

09120807366