کودهای مخصوص کلزا

رضایتمندی شما از این مقاله!
5/5

کودهای مخصوص کلزا

جهت خرید کودهای مخصوص کلزا از بالای همین صفحه با ما در ارتباط باشید.

کلزا یک محصول مهم اقتصادی است . این گیاه به دلیل داشتن روغن برای مقاصد غذایی و سوخت مورد استفاده قرار می گیرد.

و عمدتاً به دلیل دانه های روغنی آن تولید می شود.

این دانه ها برای مصارف انسانی و همچنین برای مقاصد صنعتی استفاده می شود و بذرآن به عنوان یک منبع پروتئین مهم در تغذیه دام ها محسوب می شود  کلزا نیاز فراوانی به ازت دارد و استفاده از کود ازت  برای افزایش عملکرد آن ضروری است و برای دستیابی به عملکردی مطلوب این کود بایستی از ۵۰ کیلوگرم ازت در هکتار تا ۲۴۰ کیلوگرم به صورت متفاوت استفاده گردد.

کمبود ازت در کلزا سبب می شود تا گیاه کوتاه مانده و رنگ شاخ و برگ آن‌ها از سبز تیره به سبز کم رنگ تا زرد تغییر کند.

 کلزا سومین محصول مهم نفتی جهان است که در پشت روغن سویا و نخل قرار دارد کلزا روغنی در چرخش زراعی از ارزش بالایی برخوردار است و تأثیر مثبتی در عملکرد غلات بعدی مانند گندم و جو دارد.

با این حال ، تولید کلزا در مقایسه با سایر محصولات زراعی ، به ویژه ورودی های N ، به ورودی های بالایی احتیاج دارد .

در واقع ، علی رغم ظرفیت جذب N در خاک در طول پاییز ، که امکان استفاده از آن را به عنوان یک محصول صید آور فراهم می کند ، کلزا اغلب به عنوان یک محصول با راندمان ضعیف و تولید دانه کم در واحد N استفاده می شود بنابراین بهبود کلزا برای اطمینان از رقابت این محصول در سطوح زراعی ، زیست محیطی و اقتصادی بسیار مهم است.

کود با کیفیت کلزا

کود مورد نیاز کلزا و زمان مناسب برای کود دادن

کلزا نیاز فراوانی به ازت دارد و استفاده از کود ازت  برای افزایش عملکرد آن ضروری است بهترین زمان برای دادن کود ازت در پایان زمستان است کاربرد ازت در زمان کشت و مراحل اولیه به ویژه در کشت‌های زودهنگام موجب افزایش رشد رویشی می‌شود که اثر کمی در عملکرد دارد.

کاربرد کود نیتراته در مرحله گلدهی مشکل است، زیرا در این زمان خاک شروع به خشک شدن می‌کند و قابلیت دسترسی کود به بارندگی یا آبیاری بستگی دارد.

ازت وقتی به شکل نیترات استفاده می‌شود، خیلی سریع‌تر برای گیاه قابل دسترسی است، اما کلزا می‌تواند فرم آمونیاکی را نیز استفاده کند.

زمانی که شرایط برای شستشو مساعد است (خاک‌های سبک، بارندگی‌های سنگین) تقسیط کود ارجحیت دارد، اما هزینه این کار معمولا از سود حاصل بیشتر است.

مصرف زیاد ازت، باعث کاهش درصد روغن و افزایش پروتئین دانه کلزا می‌شود

بنا بر این مصرف کود ازت باید به صورت پخش سطحی و یا به صورت نواری در کنار بذر باشد.

کودهای مخصوص کلزا

میزان نیاز کلزا به فسفر

میزان کل فسفر در گیاه کلزا چندان نیست و هر هکتار از کلزای پاییزه حدود ۶۰ کیلوگرم در هکتار و هر تن دانه حدود ۱۲ کیلوگرم فسفر نیاز دارد.

علائم کمبود فسفر در کلزا

برگ ها و ساقه های گیاهان دارای کمبود فسفر به رنگ سبز متمایل به آبی تیره در می آیند و سپس ارغوانی می شوند. رشد ریشه ها متوقف می شود و گیاهان حالت کوتولگی به خود می گیرند.

بهترین کود کلزا

بازده مصرف نیتروژن در کودهای مخصوص کلزا :

کوددهی نیتروژن معدنی باعث بهبود عملکرد محصول در طی یک قرن گذشته  شده اما همچنین باعث آلودگی هوا و آب نیز شده است. بنابراین ، کاهش ورودی های نیتروژن و حفظ بازده بالا برای اطمینان از کشاورزی پایدار ضروری است. از این رو بهبود راندمان مصرف نیتروژن  NUE محصولات زراعی مورد نیاز است. کلزا ، ، به دلیل کمبود NUE به کود ، از نظر کود نیتروژن بستگی دارد ، با نسبت محتوای نیتروژن گیاه به نیتروژن که اغلب از 60 درصد تجاوز نمی کند.

به منظور بررسی تأثیر نیتروژن N ، فسفر P، پتاسیم  Kبور  B بر عملکرد و سود کلزا : کودهای مخصوص کلزا

به ترتیب از ورودی کودهای N ، P و K سود قابل توجهی نشان دادند. بنابراین ، ترکیب کودهای N ، P ، K و B باعث افزایش معنی دار عملکرد و کلزا شد.

با NUE  با تأکید ویژه بر تجاوز به گیاه روغنی زمستانی. ما در مورد تنوع ژنتیکی استراتژی های پرورش بالقوه موجود و بالقوه بحث می کنیم. نکات عمده این موارد زیر است: (1) توضیح عملکرد دانه کلزا پیچیده است ، با مراحل همپوشانی جذب نیتروژن و انتقال مجدد در طی چرخه زراعی. (2) صفات مرتبط با جذب نیتروژن ، مانند طول ریشه و مقدار نیتروژن جذب شده پس از گلدهی و صفات مرتبط با انتقال مجدد ازت مانند فنوتیپ “ماندن سبز” به عنوان اهرمهای ممکن برای بهبود NUE در کلزا شناخته شده است. ؛ (3) بخش قابل توجهی از مطالعات که به بررسی کنترل ژنتیکی صفات NUE رسیده است و ژنهای کاندید بالقوه را شناسایی کرده اند. و (4) تنوع ژنتیکی کلزا ممکن است با بهره گیری از تنوع ژنتیکی درون یابی و استخرهای ژنی که از نزدیک با هم رابطه دارند

در قرن گذشته ، اختراع و به روزرسانی فرایند هابر-بوش برای تولید کودهای ازت معدنی  Nو کاربرد این کودها در کشاورزی مدرن در دستیابی به سطح بالای بازده که در تولید کشاورزی امروزی امکان پذیر است بسیار مهم است. . با این حال ، تأثیر کودهای ازت بر محیط زیست همیشه مثبت نبوده است  اگرچه پیشرفتی در بهینه سازی لقاح N حاصل شده است ، در حال حاضر بیش از نیمی از N در سراسر جهان که روی محصولات زراعی اعمال می شود در محیط زیست از بین رفته است نکته قابل توجه ، مقادیر N در هنگام برداشت و فرار از سیستم تولید محصولات کشاورزی از طریق رواناب ، شستشوی نیترات یا به عنوان اکسید نیتروژن بی ثبات یا آمونیاک از مزارع خارج نمی شوند و باعث ایجاد آسیب محیطی می شوند علاوه بر این ، تولید کود معدنی به خودی خود به انرژی فسیلی وابسته است و منجر به انتشار گازهای گلخانه ای اضافی و افزایش هزینه کود می شود. علاوه بر این ، در 2 دهه اخیر ، به ویژه در کشورهای غربی اروپای جنوبی ، افزایش کلی عملکرد محصول از قسمت ورودی کود N به طور جزئی جدا شده است  و افزایش در لقاح N به نسبتاً کم شده است.

افزایش سطح جمعیت و مصرف سرانه برای دستیابی به تقاضای مواد غذایی و غیرغذایی نیاز به افزایش قابل توجهی در تولید دارد ، اما چنین سودهایی نیز بر محیط زیست تأثیر می گذارد بنابراین ، کاهش ورودی N در حالی که سطح بالای عملکرد دانه را حفظ می کند ، برای اطمینان از کشاورزی پایدار در آینده ضروری است. این چالش باید نه تنها در مقیاس کشاورزی و با بهینه سازی چرخش محصولات زراعی ، استفاده از تنظیمات مبتنی بر سنسور برای کاربرد کود ، و یکپارچه سازی مناسب و مناسب از محصولات زراعی و دامی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین از طریق بهبود راندمان ذاتی مصرف نیتروژن (NUE) از خود محصولات زراعی

تعریف اساسی NUE توسط مول و همکاران ارائه شد. (1982) UENUE عملکرد دانه ای است که به ازای هر واحد از N. موجود در دسترس تولید می شود. کل NUE ممکن است به دو جزء تقسیم شود: (1) راندمان جذب نیتروژن (NUpE) ، که توانایی گیاه در جذب N از خاک را توصیف می کند. ، و (2) راندمان استفاده از نیتروژن (NUtE) ، توانایی استفاده از N جذب شده برای تولید دانه در سطح گیاه ، راندمان جذب نیتروژن اثرات صفتی از قبیل مورفولوژی ریشه و فعالیت حمل و نقل را در بر می گیرد ، در حالی که راندمان استفاده ازت نتیجه تمام فرایندهایی است که به ظرفیت گیاه برای جذب و انتقال مجدد N در دانه ها کمک می کند همچنین به آن گفته می شود بازده انتقال مجدد نیتروژن

اگرچه تعریف NUE به خوبی تثبیت شده است ، تخمین آن پیچیده تر است ، زیرا این متغیر در سطوح مختلف قابل دستیابی است. راندمان مصرف نیتروژن زراعی می تواند به عنوان افزایش مستقیم عملکرد بذر در واحد اضافی کود N در نظر گرفته شود از طرف دیگر ، راندمان مصرف نیتروژن فیزیولوژیکی به عنوان تعادل نیتروژن / کربن در شاخساره ها هنگام برداشت محاسبه می شود که با اندازه گیری رابطه بین زیست توده و محتوای N شاخه ها تعیین می شود سرانجام ، برای تعیین تخصیص N درون گیاه ، اندازه گیری شار N بر اساس تکنیک های برچسب گذاری ایزوتوپ  Nامکان ارزیابی دقیق دینامیک N را در ارگان های یک گیاه فراهم می کند. در حالی که چندین نشریه به طور کلی به کارآیی استفاده از نیتروژن پرداخته است یا روی موضوعات خاص مانند رویکردهای مبتنی بر ریشه تمرکز کرده ایم

باروري با کودهای مخصوص کلزا

نیتروژن

اعتبارات N سال دوم

فسفر و پتاسیم

گوگرد

ریز مغذی ها و کودهای مخصوص کلزا

کلزا یک محصول مهم در داکوتای شمالی است. این گیاه به دلیل داشتن روغن برای مقاصد غذایی و سوخت مورد استفاده قرار می گیرد.

نیازهای نیتروژن N، فسفر P و پتاسیم کلسیم کلزا شبیه به دانه های کوچک هستند. نیاز گوگردS  برای کلزا بیشتر از بیشتر محصولات زراعی است.

نتایج آزمایش خاک میزان کود مستقیم برای هسته های N ، P و K. را باید از 0 تا 24 اینچ در عمق گرفته و به نمونه های 0 تا 6 اینچی و 6- تا 24 اینچی تقسیم کرد. P و K باید بر روی نمونه 0 تا 6 اینچی تجزیه و تحلیل شوند ، در حالی که N باید روی هر عمق آزمایش شود.

نیتروژن

مطالعاتی برای این منظور توسط محققان انجام شده است که  توصیه ها ارائه می دهند.

داده ها نشان داده شده اند ، نشان داده که نرخ بهینه N برای انواع کم تولید در مقایسه با انواع تولیدی و کارآمد N بسیار مشابه است. همچنین نشان می دهد که نرخ N بهینه در سایت های با بهره وری کمتر در نوع مختلف ، مشابه نرخ بهینه N در سایت های با بازده بالاتر است.

مقدار N برای سال دوم

نیمی از اعتبار N برای سال اول برای شبدر شیرین و یونجه توصیه می شود ، اما هیچ اعتبار N بعد از سال دوم برای سایر محصولات زراعی توصیه نمی شود.

قبل از 1 اکتبر هیچ کود N توصیه نمی شود ، با استفاده از آمونیاک تاخیر تا دمای خاک ، که در عمق 4 اینچ بین 6 تا 8 صبح اندازه گیری می شود ، به 50 F فرو می رود. اوره باند شده باید یک هفته بعد از آمونیاک به تاخیر بیفتد. تاریخ درخواست و اوره پخش باید دو هفته بعد از تاریخ درخواست آمونیاک به تعویق بیفتد.

یک مهار کننده نیتراپیرین یا DCD ، که با سرعت مناسب اعمال می شود ، به کند شدن روند نیترات کمک می کند ، اما این مواد برای استفاده زودتر از برنامه توصیه شده مورد استفاده قرار نمی گیرند ، بلکه برای محافظت از آمونیوم-N در فصول پاییز با خاک تاخیر به نیترات تبدیل می شوند.

. کلزا نسبت به نمک کود بسیار حساس است. بیش از 5 پوند در هکتار را نباید با دانه در فاصله ردیف 12 اینچی برای خاکهای با بافت متوسط ​​قرار داد ، اما با فاصله ردیف باریک یا افزایش در گسترش بذر می توان نرخ را به طور متناسب افزایش داد.

فسفر و پتاسیم

توصیه‌های P و K نشان داده. كلزا و خردل ، اسكاوانگرهای خوب P هستند و برای شروع ردیف متمرکز نیاز بسیار بالایی دارند. میزان کود شروع ردیف برای دستیابی به بازده بالاتر در سطوح تست خاک متوسط ​​کافی است مگر اینکه برنامه ریزی بیشتری برای افزایش میزان P داشته باشید.

در خاکهای درشت بدون بافت ، که در آن هیچ گونه نیتروژن توصیه نمی شود ، انتخاب فسفات مناسب بذر است زیرا ماده نیتروژن آن به احتمال زیاد آسیبی به بذر ندارد. در صورت لزوم ممکن است پتاسیم در صورتی کمتر باشد ، با استفاده از دستگاه بازکن دیسک دوبل با فاصله ردیف 12 اینچی به استارت ردیف اضافه کنید.

پخش P و K قابل قبول است. با این حال ، برخی از P به عنوان شروع کننده ردیف بسیار مهم است.

گوگرد

کلزا برای گوگرد نیازهای ویژه ای دارد ، در حالی که خردل آن را ندارد. یک محصول کلزا 2000 کیلو گرم در سال حاوی حدود 12 عدد وزن S / A در نی و 15 دانه S / A در دانه است. از طرف دیگر یک محصول گندم 2،400 پیمانه در هکتار ، فقط 5 عدد وزن در لیتر بذر در دانه و 7 پیمانه در گیاه را در نی دارد.

عواقب سطح S پایین خاک در تولید کلزا بسیار جدی است. گوگرد کم می تواند تفاوت بین داشتن محصول و نداشتن محصول را ایجاد کند

هیچ روش آزمایش خاک در دنیا تشخیصی نیست. آزمایش فعلی خاک S تمایل به بیش از حد سولفات-S موجود دارد و تغییر شکل میدان بسیار زیاد است ، ، بنابراین ، صرف نظر از تجزیه و تحلیل آزمایش خاک ، فصل خشک یا مرطوب ، بافت درشت یا بالاتر خاک ، 20 تا 30 پوند بر لیتر از S به عنوان یک فرم سولفات یا تیوسولفات توصیه می شود.

کلزا سولفات- S را به خود اختصاص می دهد. شکل کود گوگرد ممکن است سولفات آمونیوم 21-0-0-24S یا کود سولفات موجود دیگری مانند تیوسولفات آمونیوم ، تیوسولفات پتاسیم و منابع دیگر باشد. ما گوگرد ابتدایی را توصیه نمی کنیم زیرا به آرامی به سولفات-S تجزیه می شود.

کود دهی کلزا

نمونه ای از اثربخشی سولفات آمونیوم ، در مقایسه با گوگرد عنصری در کودهای مخصوص کلزا

به همین دلیل ، که توسط تحقیقات اضافی در داکوتای شمالی و کانادا پشتیبانی می شود ، گوگرد ابتدایی را به تنهایی یا مخلوط توصیه نکردند ، مگر اینکه مخلوط حاوی مقادیر کافی باشد. سولفات موجود برای تهیه محصول به خودی خود.

گچ (سولفات کلسیم) به طور کلی توصیه نشده زیرا در مقایسه با سولفات آمونیوم دارای حلالیت نسبتاً کم است و به دلیل اینکه بیشتر گچ به صورت تجاری در دسترس است به اشکال است که به راحتی سولفات آمونیوم یا گوگرد عنصر قابل اداره و پخش نیست. اگر گلوله های گچی با کیفیت پخش قابل قبولی در دسترس بودند و میزان جبران آن برای حلالیت کمتر محلول ، تا حدی افزایش می یابد ، کاربرد گچ قابل قبول خواهد بود.

کود کلزا

انواع علائم کمبود گوگرد. کمبودها اغلب در مناظر بالاتر (تپه ها و دامنه ها) مشاهده می شود که خاک درشت تر یا فرسایش یافته و سطح مواد آلی پایین تر است.

علائم اوایل فصل در حال زرد شدن بین رگهای برگ ، برگهای حجیم و لکه دار شدن است. بعداً در فصل ، برگها به صورت فنجان ، باریک و بنفش مخصوصاً در لبه ها و روی براکت ها قرار می گیرند. گل به تاخیر می افتد و ممکن است هنگام ظهور ، گلها به رنگ زرد یا سفید کم رنگ باشند.

مناطق کمبود ممکن است از فاصله دور ظاهر برنزی داشته باشند. بذر غالباً تنظیم نمی شود و غلافها بی ثمر یا ضعیف هستند. تولیدکنندگان باید در یک برنامه باروری کلزا ، تغذیه گوگرد را جدی بررسی کنند.

تهیه گوگرد کافی قبل یا هنگام کاشت بهترین گزینه است. با این حال ، اگر کمبودها در اوایل فصل قبل از گل دهی قابل توجه مشخص شوند ، با استفاده از یک روش درمان نجات تیوسولفات آمونیوم (12-0-0-26S) یا سولفات آمونیوم (پاسخ شبرگها گوگرد کمی جذب می کنند. یک عملیات نجات برای انتقال سولفات محلول به ریشه به بارش نیاز دارد. یک درمان با پوشش بالا نیز ممکن است بهترین جایگزین برای کاربرد گوگرد بر روی کلزا بذر خفته باشد. کاربرد پاییز ، گوگرد موجود را در معرض خطر آبشویی بهار قرار می دهد. در چشمه خشک ، این ممکن است مشکلی نداشته باشد ، اما در چشمه های مرطوب ، آبشویی می تواند گوگرد را در زیر ناحیه ریشه زایی قرار دهد.

کودهای مخصوص کلزا

پوشش بالا وقتی كلزا كوچك است ، خطر از بین رفتن بهار را كاهش می دهد. مواد سولفات خشک جارو نمی کنند و در دسترس می مانند ، با ارائه بارندگی برنامه را شامل می شود. پوشش بالا با مایعات باید منتظر بماند تا بعد از پیدایش برگ پنجم و برگها به اندازه کافی موم شوند تا پتانسیل سوختگی برگها به حداقل برسد.

در صورت برداشتن کلزا ، ساقه های کلزا بریده شده در صورت کمبود گوگرد ممکن است جوانه زده و در گیاهان کوچک رشد کنند. گیاهانی که در طول فصل رشد گوگرد کافی دریافت می کنند از این طریق شاخه و مجدداً شاخه نخواهند گشت بلکه به دنبال برداشت محصول از بین می روند.

تولیدکننده تاسف ممکن است از این پیری که به تاخیر افتاده ناشی از کمبود گوگرد است به عنوان نقشه مناطق کمبود در سال های آینده استفاده کند. این نوع رشد مجدد را با جوانه زدن بذر داوطلبانه پس از برداشت اشتباه نکنید.

ریز مغذی ها کود کلزا

اگرچه برخی از گزارش های منتشر شده حاکی از کمبود ریز مغذی ها هستند ، اما نشان داده نمی شود که کلزا و خردل دارای کمبود ریز مغذی از جمله روی ، بور یا مس در باشند.

اسید هیومیک مخصوص کلزا

کود دهی کلزا
فهرست مطالب
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.
آخرین مقالات آل‌کود

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *