داود بیدار 5 ماه قبل

برای درخت گردوی قدیمی ،چه کودی را توصیه می کنید.
قیمت هر کیلو چنده و بسته بندی هاش چند کیلویی هست؟

مشاوره کود دهی، فروش ریز مغذی

09120807366