سلام خوبین شما عرضی داشتم ایا کود پتاس سنگی را اسیاب کنیم تواب حل میشود

صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: سوالات کشاورزیسلام خوبین شما عرضی داشتم ایا کود پتاس سنگی را اسیاب کنیم تواب حل میشود

مشاوره کود دهی، فروش ریز مغذی

09120807366