سلام ترکیب سم دیازنون + روغن ولک + کود مایع 20-20-20 برای درخت نارنج لازمهو چند بار باید سمپاشی بشه ؟اگر سمدیگری لازمه ممنون میشم بگید ؟و سوال آخر درخت نارنج به آب زیاد نیاز داره ؟ ممنون

صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: سوالاتسلام ترکیب سم دیازنون + روغن ولک + کود مایع 20-20-20 برای درخت نارنج لازمهو چند بار باید سمپاشی بشه ؟اگر سمدیگری لازمه ممنون میشم بگید ؟و سوال آخر درخت نارنج به آب زیاد نیاز داره ؟ ممنون
امیر 2 سال قبل
  1. سلام ترکیب سم دیازنون + روغن ولک + کود مایع 20-20-20 برای درخت نارنج لازمهو چند بار باید سمپاشی بشه ؟اگر سم دیگری لازمه ممنون میشم بگید ؟و سوال آخر درخت نارنج به آب زیاد نیاز داره ؟ ممنون

مشاوره کود دهی، فروش ریز مغذی

09120807366