سلام. بهترین کود برای تقویت گیاه ماری‌جوانا در زمان رشد گلدهی چیست؟

صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: سوالاتسلام. بهترین کود برای تقویت گیاه ماری‌جوانا در زمان رشد گلدهی چیست؟
امیدعلی باقری 2 سال قبل

مشاوره کود دهی، فروش ریز مغذی

09120807366