سلام بهترین کود برای تقویت و ثمر دهی انگور چیست و روش استفاده ان را توضیح دهید با تشکر

صفحه ی اصلی سوالاتسلام بهترین کود برای تقویت و ثمر دهی انگور چیست و روش استفاده ان را توضیح دهید با تشکر
احمد 4 ماه قبل

مشاوره کود دهی، فروش ریز مغذی

09120807366