سلام ، باغ انگور من و باغ 50% مردم امسال خیلی ضعیف باز شده درحد یک بند انگشت .راه چاره

صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: سوالات کشاورزیسلام ، باغ انگور من و باغ 50% مردم امسال خیلی ضعیف باز شده درحد یک بند انگشت .راه چاره
رسول قاسمی 3 هفته قبل

مشاوره کود دهی، فروش ریز مغذی

09120807366