محمود حسنی 2 سال قبل

سلام ، حدود 300 درخت گیلاس در دامنه کم شیب منطقه طالقان که مقداری آهکی هست با روش آبیاری قطره ای کاشتم ولی با گذشت 3 -4 سال هنوز رشد چندانی نداشته. ازچه کودی و به چه مقدار و چه زمانی باید استفاده کنم ؟ 

مشاوره کود دهی، فروش ریز مغذی

09120807366