هرس طالبی و خربزه

رضایتمندی شما از این مقاله!
5/5

در ایران هرس طالبی مرسوم نیست فقط پس از آنکه بوته گل کرد سعی می کنند روی هر بوته نسبت به قدرت آن بیش از ۲ تا 4 میوه باقی نماند یعنی ۲ تا 4 ميوه سالم را نگاه داشته بقيه را قبل از اینکه درشت تر از یک بادام شود حذف می کنند ولی بوته خربوزه را بطرق مختلف هرس می کنند که ما در اینجا بشرح هریک می پرداریم

هرس خربزه درایران

پس از آنکه بوته خربزه دارای سه یا چهار برگ شد انتهای ساقه بوته را بعد از برگ دوم قطع می کنند . در نتیجه این هرس از کنار دو برگ باقیمانده دوساقه یا شاخه فرعی ظاهر می شود . با این دو شاخه را که اولین شاخه های فرعی می باشند شاخه فرعی شماره ۱ می نامیم. بیشتر اوقات و مخصوصا اگر بوته نسبتا ضعیف باشد شاخه های فرعی شماره ۲ را که از بغل برگ های شاخه شما رة  خارج می شوند قطع می کنند و روی همان شاخه فرعی شماره یک گل های نر و ماده ظاهر شده تشکیل میوه می دهند و روی هرشاخه شماره یک، یک دانه میوه گاه داشته و بقیه را قبل از اینکه نمو کرده و درشت شوند حذف می کنند بدین ترتیب از هر بوته خربزه دو دانه میوه بدست می آید. اگر بوته قوی باشد پس از آنکه ميوه اول باندازه کافی درشت شد یعنی تقریبا به دو سوم رشد طبیعی خود رسید روی هر شاخه شماره یکی یکی دانه میوه دیگر نیز باقی می گذارند دراینصورت بوته قوی خربوزه در زمین حاصلخيز و توی می تواند چهاردانه خربوزه بدهد. پاره ای از اوقات پس از آنکه میوه رشد کافی کرد و درشت شد انتهای ساقه ای را که حامل میوه است بالاتر از یک برگ بعد از ميوه قطع می کنند.

هرس طالبی و خربزه

بیشتر بخوانید: هرس بوته هندوانه

هرس خربزه وطالبی در کشورهای خارجی

در ممالک خارجی هرس اول خربزه بهمان ترتیب که درایران عمل می شود انجام می گیرد یعنی هرس اول بعد از برگ دوم روی شاخه اصلی انجام می گیرد که تولید دوشاخه فرعی شماره ۱ می کند . هرس دوم را روی این شاخه فرعی باین ترتیب انجام می دهند که بعد از بر کت چهارم و يا هشتم انتهای شاخه فرعی شماره ۱ را قطع می کنند. در اثر این هرس دوم از بغل هشت یا چهار برگ باقیمانده شاخه های فرعی شماره ۲ ظاهر می شوند که حامل میوه خواهند بود. تعداد شاخه های فرعی شماره ۲ به اندازه برگ ها یعنی چهار یا هشت می باشد ولی تمام این شاخه ها حامل میوه نخواهند بود بلکه روی یک یا دوشاخه فرعی روی هر کدام یک میوه باقی گذارده و میوه هائی که روی شاخه های دیگر ظاهر می شوند حذف می کنند به نحوی که هر بوته حداکثر دارای چهار میوه می شود . پس از آنکه میوه بحد رشد کافی رسید روی یک برگ بعد از میوه شاخه حامل میوه را هرس می کنند. این هرس سوم یا هرس روی میوه به زود رسیدن میوه تا اندازه ای کمک می کند .

در قدیم به صورت جوی و پشته بوده و محل قرار گیری بذر در داغ آب بوده است. امروزه به دلیل جلوگیری از هدر رفتن آب کشت توسط نوار های تیپ انجام می گیرد. کشاورزان پس از تسطیح زمین نوار های طولی آبیاری را کشیده و بذور در کنار نوار ها قرار می گیرند. فواصل کشت (فاصله نوار ها) بین ردیف ها ۱ متر (۱۰۰ سانتی متر) و بین بوته ها ۸۰-۱۰۰ سانتی متر می باشد. البته کشت یک ردیفه، دو ردیفه و یا زیکراک در فواصل کشت تاثیر دارد. استفاده از پلاستیک دو لا کفی در کشت خربزه و هندوانه بسیار رایج است که در مطلب دو هندوانه توضیحات به صورت کامل داده شده است. قرار دادن یک عدد بذر هیبرید در گود های مخصوص بذر انجام می گیرد و در صورت سبز نشدن هر کدام، بذر جدید به عنوان واکار قرار می گیرد.

داشت خربزه

داشت خربزه نیز مانند سایر گیاهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. داشت خربزه به کلیه فعالیت هایی از قبیل:

  • حذف شاخه های جانبی
  • هرس کردن
  • کور کردن شاخه اصلی
  • عملیات کود دهی
  • سم پاشی

و سایر فعالیت هایی که پس از کاشت و جوانه زدن بذر تا زمان برداشت محصول صورت می گیرد، گفته می شود.

هرس خربزه

هرس خربزه در انواع مختلف متفاوت است که در زیر به آن ها اشاره می شود.

هرس خربزه های گالیا

در خربزه های گالیا به دلیل اینکه گیاه، نهایتاً قادر به تولید میوه هایی به وزن ۳-۳٫۵ کیلو گرم است کور کردن بوته مرسوم نیست. گیاه از زمانی که وارد فاز زایشی می شود تا زمانی که پوست میوه های تولید شده صابونی نشود، گلدهی، بسته شدن و رشد میوه را دارد. تعداد برداشت این نوع از خربزه ۸-۹ چین می باشد.

هرس طالبی و خربزه

  هرس خربزه های آناناسی

خربزه های آناناسی نیز مانند خربزه های گالیا نیاز به هرس و کور کردن ندارد. منتها به دلیل تولید میوه هایی با وزن ۳٫۵-۴٫۵ کیلویی اعداد چین ممکن است کمتر باشد.

بیشتر بخوانید: کاشت درخت فندق

هرس خربزه های خاتونی و مشهدی

نگهداری ۲-۴ میوه در این نوع خربزه ها رایج است. پس از نگهداری این تعداد از میوه و حذف سایر گل ها و کور کردن بوته را داریم.

آنچه در کشت خربزه های گالیا و آناناس حائز اهمیت است زمان رسیدن میوه و سایز میوه می باشد. اصولاً هر چه رقم زودرس تر باشد وزن کمتری دارد و تغذیه مازاد بر نیاز جهت افزایش وزن میوه باعث ترک خوردن و از بین رفتن میوه می شود. این موضوع نه تنها در خربزه بلکه در سایر ارقام گیاهی مانند هندوانه، کلم، گوجه و … نیز صدق می کند.

صیفی کاران جهت کشت خربزه گالیا از ارقام زودرس، دیررس در کشت خود استفاده می کنند تا پس از ورود به مرحله برداشت طی چندین مرحله بار قابل برداشت داشته باشند. ارقام زودرس به دلیل اینکه زودتر به بازار می رسند قیمت بهتری برای فروش دارند و ارقام دیررس با وزن بیشتر میوه می تواند کاهش قیمت هر کیلو میوه را که بر اثر عرضه میوه به بازار شده است جبران کند.

مواردی که برای انتخاب بذر خربزه اهمیت دارند به شرح ذیل می باشد::

هر چه حفره میوه کوچک تر باشد و فضایی که بذر در آن قرار می گیرد محدود تر باشد قابلیت ماندگاری میوه بیشتر است. برای اینکار نیاز است میوه به صورت عرضی برش خورده شود.

  گوشت میوه

سفتی گوشت میوه خربزه جهت حمل و نقل یکی دیگر از موارد مهم در انتخاب بذر خوب می باشد

  • میزان قند یا بریکس میوه
  • زمان رسیدگی

تحمل به بیماری های ویروسی

بیماری های ویروسی به دلیل اینکه غیر قابل کنترل هستند حذف بوته آلوده بهترین راه حل برای کنترل بیماری هستند. عوامل ویروسی توسط حشرات مکنده انتقال پیدا می کنند و کنترل حشرات نیز برای جلوگیری از گسترس بیماری موثر می باشد.

آفات خربزه

از مهم ترین آفات خربزه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

برای کنترل این آفات در زمان هرس، کشاورزان میوه های آلوده را حذف می کنند و میوه های سالم را با گِل می پوشانند که به اینکار گِل گیری گفته می شود. البته گاها به جای گِل از برگ خود گیاه نیز استفاده می شود و دور میوه پیچانده می شود.

هرس طالبی و خربزه

استفاده از کود و سموم کشاورزی

اگر چه تمامی کشاورزان و صیفی کارانی که اقدام به کشت خربزه می کنند دارای تجارب فراوان و با ارزشی هستند اما توصیه می شود استفاده از کود شیمیایی و سموم با نظر کارشناسان فنی صورت گیرد. استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی علاوه بر تولید محصول ناسالم باعث ایجاد آلودگی های زیست محیطی از قبیل شوری آب زیر زمینی و خاک می شود. متاسفانه به دلیل اینکه بسیاری از کشاورزان در زمین های اجاره ای اقدام به کشت می کنند به شوری آب و خاک اهمیت چندانی نمی دهند و این موضوع در چند سال آینده خسارات جبران ناپذیری را به همراه دارد.

از دیگر آفات کشاورزی که بسیار آموزنده مهم است، رعایت نکردن روش های مبارزه با حشرات است که بسیار به محصولات و گیاهان آسیب می‌زنند.

کشاورزان باید با پاسبانی و نگهداری مناسب از زمین و زراعت خود از ورود این آفات جلوگیری کنند.

هرس طالبی و خربزه
فهرست مطالب
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.
آخرین مقالات آل‌کود

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *