محصولات

کود 30 درصد پتاسیم

کود 30 درصد پتاسیم

یکی از ضروریات کشاورزی امروزی استفاده از کود پتاسیم برای درختان است. زیرا باعث ترویج و بهبود محصولات نهایی می‌شود. ... ادامه مطلب

مشاوره کود دهی، فروش ریز مغذی

09120807366