خرید کود فسفیت پتاسیم

فسفیت پتاسیم در پسته

کود فسفیت پتاسیم چیست؟

کود فسفیت پتاسیم یک ماده کاربردی خاک است که اخیراً به عنوان روشی برای بهبود قدرت گیاه مورد توجه قرار گرفته است .فسفیتکتین حاوی یک اکسیژن کمترنسبت به فسفات است و باعث می شود شیمی و رفتار آن متفاوت باشد. فسفیت پتاسیم محلول تر از فسفات است و باعث می شود که برگ و ریشه آن کارآمد تر شود ، بنابراین غلظت های بالا می تواند برای گیاهان سمی باشد.

خرید فسفیت پتاسیم

تاثیر کود فسفیت پتاسیم

فسفیتالسو اثرات بی نظیری در متابولیسم گیاه دارد. فسفیت تأمین شده از طریق گیاهان زراعی خاک به آرامی به فسفات تبدیل می شود. کاربردهای خاک و شاخ و برگ برای جلوگیری از مشکلات تغذیه ای بطور نسبی با نرخ کم انجام می شوند.برای برخی از گونه‌های گیاهی ، فسفیتمی برخی مزایای منحصر به فرد را که با کاربردهای فسفات مشاهده نشده است ارائه می دهد. نیمه عمر تخمین زده شده برای اکسیداسیون فسفیت در فسفات موجود در خاک معمولاً 3 تا 4 ماه است.با این حال ، به دلیل خاصیت انعطاف پذیری بیشتر ، هنگامی که فسفیت پتاسیم برای کود دهی خاک استفاده می شود ، از این فسفات به راحتی می توان این میکروارگانیسم ها و گیاهان را در اختیار داشت. اکسیداسیون غیر بیولوژیکی فسفیت همچنین ممکن است متفقاً اتفاق بیفتد ، اما با سرعت کمتری انجام شود.شواهدی وجود دارد که حاوی فسفیت جدا شده و به مواد معدنی خاک متصل شده و از مقادیر کمتری نسبت به فسفات برخوردار است. این پروانه احتمالاً می تواند برای افزایش قدرت تحریک پذیری پتاسیم حاصل از کود در اثر انتشار دهنده قطره در خاک مورد استفاده قرار گیرد.

اگرچه این مزیت احتمالی در جزییات مورد بررسی قرار نگرفته است ، اما حلالیت بیشتری در فرمولاسیون کودهای مبتنی بر فسفیت که شامل کلسیم (Ca) ، mag-nesium (Mg) و پتاسیم (K) هستند ، به کار گرفته شده است.در اوایل کار با این مواد متمرکز بر سموم فسفیت و اسید فسفر انواع محصولات زراعی هنگام استفاده به عنوان منبع اصلی مایع فسفروقتی فسفیت در مقادیر همسان معادل نرخ لقاح فسفات تأمین می شود ، بیشتر گزارش ها نشان می دهد که در ابتدا منبع فقیر ماده مغذی گیاه برای محصولات چرخه خاکستر محصولات زراعی میزان بالایی از فسفیت پتاسیم را به طور مداوم در هر فرم فقیرتر از آنهایی که با فسفات لقاح یافته برای هفته های اول یا ماه ها پس از افزودن مواد مغذی بارور می شوند.

فرآیند اکسیداسیون بیولوژیکی کلسیم می تواند بسیار کند (در انتظار شرایط خاک ، دما و حضور میکروب های متابولیزه کننده فسفیت پتاسیم ) باشد تا از نظر کشاورزی برای برخی محصولات زراعی سالانه اهمیت داشته باشد.

کود فسفیت پتاسیم چیست
با این حال ، وقتی که گندم ها در خاک قبلاً فسفیت کود شده بارور می شوند ، عملکرد آنها نسبت به محصولات زراعی که در خاک با کود فسفات رشد یافته اند ، کاشته می شوند. این اثرات سمی و هزینه های اضافی مرتبط با مواد فسفیت مادی محدود سالهای تحقیق بیشتر است. کار اخیر با فسفیت در نرخهای مناسبی وجود ندارد .می تواند از گیاهانی که با فسفات در آن غافل هستند ، استفاده کند. با این حال ، هنگامی که از نرخهای توصیه شده استفاده می شود ، فسفیت پتاسیم به میزان 2 لیتر در هر بار کاربرد خاک ، که ممکن است بسیار پایین تر از میزان حذف محصول باشد .می توان گفت: در مورد پاسخ محصولات زراعی پنهانی به فسفیت های کاربردی خاک شناخته شده است. بیش از حد.تغییر در فسفیت وقتی محصول تجاری (نمک آلومینیوم فسفونات ، بنام فستیل آل) نامیده شد ، برای انتقال از برگها به سمت ریشه ، کلم به شکل کنترل فسفیت و پروپوزید برای برخی از بیماریهای ریشه استفاده شده است.

قارچهای را به طور مستقیم مهار کنید و مکانیسمهای دفاعی پاتوژن را در گیاهان تخریب کنید. در حالی که فسفیت می تواند گونه های خاص آنومایزا را به طور مؤثر کنترل کند ، اما تأثیر کمی بر تعداد قارچ های خاک دارد.اثر نسبتاً محدود قارچی همراه با توانایی آن برای تحریک گیاهان برای ایجاد طیف وسیعی از مواد سوخت و ساز بیولوژیکی فعال – باعث می شود که فسفیت پتاسیم نسبتاً خوش خیم محیط و استفاده از آن بی خطر باشد. با این حال ، به عنوان یک درمان برای پاتوژنها غیر از فیتوفتورا ، فسفیت ممکن است شدت سستی را کاهش دهد .

اما می تواند از قارچ کش های معمولی کمتری داشته باشد. سایر مواد مغذی شاخ و برگ دارای اثرات مؤثر در کاهش بروز ارگانیسم های ایجاد کننده بیماری هستند. استفاده از فسفیت پتاسیم از بعضی جهات ممکن است با سایر مواد مغذی گیاهی که دارای این بنفیت هستند ، مقایسه شود ، اگرچه با روشهای مختلف آکسیون وجود دارد.برای سالهای متمادی ، کاربردهای شاخ و برگ از روی ، منگنز ، مس و گوگرد به عنوان موثری برای سرکوب پاتوژن های برخی از گیاهان استفاده می شود. به طور مشابه ، اسپری های تک فسفات می توانند در برخی محصولات زراعی سالانه و چند ساله از پاتوژن های محافظت کننده سیستماتیک مانند پودر میل پودر القا کنند.تحقیقات نشان می دهد که کاربردهای شاخ و برگ فسفیت پتاسیم می توانند جایگزین فسفات در محصولات سیتروس و آووکادو باشند که از استفاده می کنند.

کود فسفیت پتاسیم چه کاربردی دارد؟

کود فسفیت پتاسیم به افزایش مقاومت در برابر انواع پاتوژن های گیاهی و همچنین افزایش آن مربوط می شود. تحمل بسیاری از عوامل استرس محیطی از جمله تنش خشکی. محصولات متنوعی حاوی پتاسیم.
1.فسفیت به عنوان کود به فروش می رسد
2.کمبود پتاسیم یا به عنوان محصولات قارچ کش
3.موضوعات خاص بیماری را مدیریت کنید.
4.خاصیت منحصر به فرد افزایش مقاومت دارد
5.در برابر چندین بیماری و مشکلات استرس محیطی
6.با افزایش هم میزان و هم شدت موجود
7.سیستم های دفاعی گیاه
نمک های فسفیت را می توان به عنوان یک قارچ کش تخریب پذیر برای محافظت از گیاهان در برابر ابتلا به فیتوفتورا استفاده کرد.

کود فسفیت پتاسیم
معمولاً به عنوان فسفیت پتاسیم استفاده می شود که از اسید فسفر خنثی شده با هیدروکسید پتاسیم خنثی می شود . کلسیم و منیزیم فسفیت نیز ممکن است مورد استفاده قرار گیرد. فسفیت پتاسیم با تقویت دفاع طبیعی خود گیاه و در نتیجه اجازه می دهد گیاهان مستعد برای زنده ماندن در محل های آلوده به گربه فیتوفتورا کار کنند. توجه به این نکته حائز اهمیت است که هیچ درمانی که باعث از بین بردن ریزش فیتوفتورا ، از جمله فسفیت شود ، وجود ندارد.
با این حال ، یک رویکرد یکپارچه می تواند با موفقیت شیوع و تأثیر بیماری را کنترل کند. یک رویکرد یکپارچه ممکن است ترکیب استراتژیک فسفیت ، بخاری ، کنترل دسترسی ، تصحیح مشکلات زهکشی ، حذف گیاهان میزبان و اجرای پروتکلهای بهداشتی عالی.فسفیت پتاسیم بسیاری از گونه های فسفیت برای افراد یا حیوانات سمی نیست و میزان سمیت آن با نمک سفره مقایسه شده است. خطر آلودگی بسیار کم با فسفیت وجود دارد. هنگامی که فسفیت روی شاخ و برگ گیاهان پاشیده می شود ، با سرعت بسیار کمی اعمال می شود ، بنابراین هر فسفیتی که به خاک برسد ، به خاک وصل می شود و به سفره آب نمی رسد.

فسفیت پتاسیم برای تأثیر آن باید وارد سیستم انتقال آب گیاه شود. این کار با تزریق فسفیت پتاسیم به درختان و یا پاشیدن برگ گیاهان ناسازگار قابل انجام است. فسفیت نه تنها یک گیاه را از عفونت مایع فیتوفتورا محافظت می کند ، بلکه می تواند به گیاه نیز کمک کند در صورت آلوده شدن ، به بهبودی گیاه نیز کمک کند.

کود فسفیت پتاسیم برای درمان همزمان بیماری خونی توتون و تنباکو

این اختراع مربوط به یک کود ترکیبی فسفیت پتاسیم برای کنترل بیماری های ناشی از خاک توباکو است که شامل اجزای زیر بر اساس درصد وزن است: 1-70٪ از هیپوفسفیت پتاسیم و فسفیت آمونیوم ، 1-30٪ از کود بوریک. بقیه ازت سریع و سریع کود نیتروژن و فسفر هستند و با حلالیت مشخص می شوند.فسفیت پتاسیم اثرات آشکاری در کشتن یا مهار کننده پاتوژنهای ناشی از بیماری خاک از محصولات زراعی مانندفیتوفتورا توباکوها و دارد و تأثیرات آشکاری در جلوگیری و کنترل بیماریهای ناشی از خاک توباکوهایی مانند پژمردگی باکتریایی تنباکو ، شاخه سیاه تنباکو و نماتودیازیس گره توتون.استفاده از کود فسفیت و ترکیبات بور در توتون ها نه تنها می تواند از بیماری های ناشی از خاک توباکو جلوگیری و کنترل کند بلکه کودهای بوریک و عناصر مغذی ان پی کا مورد نیاز گیاهان را نیز تکمیل می کند. در عین حال ، کود ترکیبی فسفیت پتاسیم از مزایای جلوگیری و کنترل بیماریهای مختلف و ترویج رشد توباکوها است.

فسفیت پتاسسیم در پسته
یک نوع تنباکو از شر کودهای فسفیت ناشی از بیماریهای ناشی از خاک خلاص می شود.بیماریهای ناشی از خاک نوعی بیماریهای جدی گیاهی است. بسیاری از بیماری های ناشی از بیماری های پاتوژن از جمله قارچ ها ، باکتری ها ، نماتد ها ، ویروس ها ، آنها معمولاً ریشه گیاهان را آلوده می کنند و حتی کل ریشه گیاه ناشی از این بیماری است که منجر به خسارات اقتصادی چشمگیری می شود.عفونت زراعی ناشی از بیماری های ناشی از خاک ، به دلیل کاهش ایمنی یا زخم های ناشی از عوامل بیماری زا ، مستعد ابتلا به سایر بیماری ها ، چندین بیماری را به یکدیگر آسیب می رساند.قارچ کش ها که معمولاً به دلیل هزینه کم یا زیاد اثر کنترل شیمیایی ایجاد می شوند. سموم دفع آفات موجود برای کنترل بیماری های ناشی از خاک ، به طور عمده برای یک یا یک دسته از بیماری ها ، اشیاء را نسبتاً باریک کنترل می کنند.

به عنوان مثال: کنترل میل باکتری توتون و تنباکو با استفاده از استرپتومایسین ، کنترل ساقه سیاه توتون و تنباکو با استفاده از پیشگیری از متالاکسیل MZ و درمان نماتد گره ریشه تنباکو عدم وجود سموم دفع آفات موثر با سمیت پایین. عدم تولید کم هزینه ، سهولت در مصرف و کنترل مواد شیمیایی این سه بیماری.

فسفیت (نام انگلیسی فسفونات ؛ فسفیت) با واکنش اسید فسفر (اسید فسفر) با یک پایه سنتز شد. فرمول فسفیت برای. به عنوان یک ماده کاهش دهنده و واسطه های آفت کش ها استفاده می شود. برای ساخت دستگاه های براق کننده نایلون تثبیت کننده پلاستیک ، الیاف مصنوعی ، فسفات سرب دی بیزیک ، گلیفوزات ، دستگاه تصفیه آب فسفیت ها دو نوع فسفیت آمونیوم و فسفیت پتاسیم هستند.مقاومت اسید فسفر و اسید سولفوریک معادل 5 برابر قوی تر از اسید فسفریک. بنابراین ، فسفیت نسبت به فسفات به راحتی توسط گیاهان و حمل و نقل جذب می شود. فسفیت پتاسیم را نمی توان مستقیماً به عنوان کودهای گیاهی استفاده کرد .

قیمت کود فسفیت پتاسیم
تحت عمل میکروبهای خاک فسفیت موجود در گیاه اکسید فسفات قابل استفاده است ، بنابراین ، غلظت بالایی از فسفیت به تنهایی تجویز شده ممکن است رشد گیاه را عقب بیاندازد. پس از تجویز ابتدا فسفیت پتاسیم زایلم جذب و سپس به گلاب منتقل شد.گیاه بورن عنصر کمیاب است که گیاه ضروری در رشد و نمو گیاهان نقش اساسی دارد. بورون عمدتاً در کشیدگی سلول دخیل است ، تقسیم سلولی و متابولیسم اسید نوکلئیک ارتباط نزدیکی با سنتز کربوهیدرات ها و پروتئین تمایز بافت سیتوکینین مصنوعی و نیکوتین دارد می تواند محتوای کلروفیل توتون و تنباکو طولانی مدت رونق راندمان فتوسنتزی و راندمان تعرق را بهبود بخشد. جنوب چین منطقه بزرگی از کمبود بور دارد.خاک ، مقدار بور مؤثر در خاک کمتر از 0.5 میلی گرم در کیلوگرم ، می تواند به عنوان کمبود بور در نظر گرفته شود. منطقه خاک سرخ ، از جمله قرمز لاتاری ، خاکستری قرمز آجری ، خاک قرمز و خاک زرد ، به طور موثر غلظت بور کم است.

سریعترین پاسخ به کمبود بور تنباکو در رشد ریشه های اولیه و جانبی به دلیل اختلال در رشد ریشه مهار شده یا متوقف می شود ، محتوای نیکوتین نیز تحت تأثیر قرار می گیرد. کمبود بور که مسدود شدن نشاسته و قند کلم منجر به دخانیات و قند نشاسته می شود.دخانیات کمبود بور شدید نکروز نقطه در حال رشد ضعیف ، از بین رفتن رنگ برگ سبز محو می شود. کمبود بور تنباکو می تواند منجر به توسعه ضعیف عروق و باکتریایی شود که مستعد آسیب هستند.

کلزا ، بادام زمینی و سایر محصولات زراعی و در نتیجه کمبود بور افت محصول “گل در کیفیت بو” و سایر موارد باعث کاهش بازده می شوند. میزان بور در خاک ، بور در محصولهایی که دارای عملکرد قابل توجهی افزایش یافته اند اعمال می شود. Boron یکی از بزرگترین میزان کاربرد عناصر کمیاب در چین است.گزارش عمومی در مورد استفاده از مواد مغذی فسفیت پتاسیم ، بور و نیتروژن ، فسفر و پتاسیم برای کود مرکب تأثیر هم افزایی در پیشگیری از بیماری های ناشی از خاک از افزایش محصول و افزایش عملکرد محصول دارد.

هدف از اختراع کود فسفیت پتاسیم

هدف از این اختراع تهیه یك تنباكو از شر کود فسفیت پتاسیم ناشی از بیماریهای خاك است.مواد مغذی بور ، نیتروژن ، فسفر و پتاسیم. اثر کنترل مهم بیماریهای ناشی از خاک. آلوده به محیط زیست نیست هیچ گونه باقیمانده ای برای محصولات کشاورزی وجود ندارد. کم هزینه ایمن و مناسب برای استفاده.

زمان مصرف فسفیت پتاسیم
کود ترکیبی این اختراع عمدتا توسط درصد زیر وزن اجزای تشکیل شده از این ماده تهیه می شود: نمک پتاسیم اسید فسفر و سدیم فسفات آمونیوم بورون تعادل کود نیتروژن موجود بسته به حلالیت تعیین می شود.و مقدار کل عناصر فوق 100٪ است که در آن: نمک پتاسیم و اسید فسفر آمونیوم با نسبت اتیلن 100 به 100 ، فسفیت پتاسیم آلکیلن دی پتاسیم هیدروژن فسفات یا دی هیدروژن فسفات اتیلن یک یا مخلوط از این دو؛ یا یک آلکیلن آمونیم فسفات آمونیوم ، فسفیت دی هیدروژن آمونیوم یا مخلوطی از این دو می باشد.با توجه به نیاز این اختراع فرم فیزیکی کود را از دو روش تولید کود مایع یا جامد فراهم می کند: برای تهیه جزء درصد وزن نمک پتاسیم اسید فسفر و فسفیت آمونیوم فسفر موجود و بور به عنوان نسبت ماده مغذی مورد نیاز مخلوط خشک با هم در مخلوط کن.

فسفیت ، فسفر موجود و بور حل شده در زیر دسته آب ، کنترل را علاوه بر این از محلول آبی بین pH 7.5 5.0 5.0 مطابق با عناصر غذایی مورد نیاز نسبت به دست آمده توسط حل در اتوکلاو کنترل می کنند.کود ترکیبی از اختراع حاضر استفاده از فسفیت پتاسیم ، فسفیت آمونیوم یک ماده اولیه شیمیایی شایع است یک ماده واسطه ای است که معمولاً در سموم دفع آفات برای محصول خاک استفاده می شود. اثرات كنترل بيماري را به همراه داشته است در حالي كه محصولات مكمل ازت و پتاسيم این مشکل را ندارند.

فسفات دی هیدروژن پتاسیم مورد استفاده آمونیوم فسفات و نیترات پتاسیم یک کود مشترک مکمل فسفات محصول نیتروژن و پتاسیم است. اسید بوریک ، تتراهیدرات اکتبرات دی سدیم بوراکس یک بور معمولی است برای اسپری شاخ و برگ یا آبیاری گیاه ریشه ، مکمل تغذیه ای بور مواد اولیه ما بیشتر تولید انبوه صنعتی است و می توان آن را در متر خریداری کرد.یکی از ویژگی های مهم این اختراع عبارت است از کود فسفیت و بور ، کود نیتروژن و فسفر با درصد معینی سه ترکیب پیچیده دارای اثر هم افزایی بر عملکرد محصول و جلوگیری از بیماری های ناشی از خاک می تواند از بیماری های ناشی از خاک گیاه جلوگیری کند.

کود فسفیت پتاسیم
محتوای کودهای چند منظوره ان پی کا از اختراع حاضر باید معیارهای فوق را برآورده کند. مطابق این استاندارد ، رابطه بین نسبت فسفیت کود ان پی کا بورنی بور به اختراع حاضر بسته به نیاز کود گیاهان مختلف و بیماریهای حاصل از خاک گونه های اصلی متفاوت است.

فسفیت پتاسیم در گیاهان

پتاسیم تقریباً در کلیه فرآیندهای مورد نیاز برای حفظ رشد و تولید مثل گیاه ضروری است. گیاهان کمبود پتاسیم نسبت به خشکسالی ، آب اضافی و درجه حرارت بالا و پایین از مقاومت کمتری برخوردار هستند.همچنین در برابر آفات ، بیماری ها و حملات نماتد نیز مقاومت کمتری دارند. از آنجا که پتاسیم سلامت کلی گیاهان در حال رشد را بهبود می بخشد و به آنها در مبارزه با بیماری کمک می کند ، به عنوان ماده مغذی “با کیفیت” شناخته می شود. پتاسیم بر روی کیفیتی از قبیل اندازه ، شکل ، رنگ و قدرت بذر یا دانه تأثیر می گذارد و باعث بهبود کیفیت فیبر پنبه می شود.

فسفیت پتاسیم باعث افزایش محصول می شود زیرا:

1.رشد ریشه را افزایش داده و تحمل به خشکی را بهبود می بخشد
2.سلولز ساخته و مسکن را کاهش می دهد
3.حداقل 60 آنزیم درگیر در رشد را فعال می کند
4.کمک به فتوسنتز و تشکیل مواد غذایی
5.به انتقال قندها و نشاسته ها کمک می کند
6.غلات غنی از نشاسته تولید می کند
7.پروتئین گیاهان را افزایش می دهد
8.به عقب ماندگی در گسترش بیماری های زراعی و نماتد کمک می کند

کودهای پتاسیم متداول کاملاً محلول در آب هستند و در بعضی موارد دارای شاخص نمکی بالایی هستند. در نتیجه ، وقتی خیلی نزدیک بذر یا پیوند قرار بگیرید ، می توانند جوانه زنی بذر و بقای گیاه را کاهش دهند.این آسیب کود در خاکهای شنی و در شرایط خشک و با سرعت زیاد کود – بخصوص ازت و پتاسیم – شدید است. بعضی از محصولات زراعی مانند سویا ، پنبه و بادام زمینی نسبت به ذرت نسبت به آسیب کود بسیار حساس هستند. قرار دادن کود در باند تقریباً 3 اینچ به پهلو و 2 اینچ زیر بذر یک روش مؤثر برای جلوگیری از آسیب کود است.قرار دادن باند کود پتاسیم در شرایطی که میزان کاربرد آن کم باشد یا سطح خاک پتاسیم پایین باشد ، به طور کلی از برنامه پخش موثرتر است.

کاربرد پتاسیم تحت حداقل خاکورزی باعث می شود بیشتر پتاسیم مورد استفاده در 1 تا 2 اینچ برتر خاک باقی بماند. در حالی که ، با خاکورزی معمولی ، در سراسر لایه شخم توزیع می شود. ذرت به دلیل داشتن سیستم ریشه گسترده در لایه سطحی خاک ، معمولاً پتاسیم کافی را در زیر بدون پنبه جذب می کند.

قیمت کود فسفیت پتاسیم
تجزیه برگ ذرت مقدار کم پتاسیم را تحت حداقل خاکورزی نسبت به خاکورزی معمولی به دلیل قرار گرفتن در محل پتاسیم کاربردی یا هوادهی فقیر نشان می دهد. پتاسیم کافی با استفاده از میزان بیشتری از لقاح پتاسیم با سیستم های بدون پنجه قابل تهیه است.

عملکرد فسفیت پتاسیم

فسفیتها مولکولهای بسیار پرتحرکی هستند که به راحتی توسط برگها و ریشه ها قابل جذب هستند و در کل گیاه انتقال می یابند واکنشهای مولکولی موجود در سلولهای گیاهی را موجب می شود تا با فعال سازی گیاهان سیستم ایمنی بدن و مکانیسمهای دفاعی اثر قارچ کش خود را اعمال کنند.فسفوناتها دیواره قارچی را تغییر داده و با سرکوب تشکیل اسپور ، تکثیر بیشتر آن را مهار می کند. به این ترتیب بیماری و شیوع بیشتر آن را کنترل می کند. بنابراین ، مولکول فسفیت پتاسیم مکانیسم عملکرد دوگانه دارد.فسفیت ناشی از تجمع فیتالاکسین در گیاه به عنوان نتیجه واکنش هایی که در سطح مولکولی روی عفونت قارچی رخ می دهد. فسفیت پتاسیم همچنین با از بین بردن سلولهای گیاهی اطراف به نام واکنش حساس تا حدودی مانند خط آتش در اطراف آتش جنگل ، از پاتوژن جدا می شود.

خرید فسفیت پتاسیم
این معمولاً به عنوان زردی و توسعه بافت نکروز مرده در اطراف یک منطقه بیمار مشاهده می شود. اما گیاه بیشتر پاسخ می دهد ، فیتواکسین ها را آزاد می کند که بقیه گیاه را هشدار می دهد تا تولید سایر ترکیبات را افزایش دهند که مقاومت گیاه را در برابر عفونت یا حمله سایر عوامل بیماری زا روی گیاه افزایش می دهد.این پاسخ ها مقاومت اکتسابی سیستمیک و مقاومت القایی نامیده می شوند. پتاسیم کاربردی موجود در همچنین با نگه داشتن سلول های گیاهی سفت و محرک رشد ، سطح مشخصی از محافظت از بیماری را فراهم می کند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره کود دهی، فروش ریز مغذی

09120807366