کود مایع برای رشد یونجه

رضایتمندی شما از این مقاله!
5/5

استفاده از کود مناسب برای تولید یونجه و همینطور حاصلخیزی خاک آن به شدت مهم بوده و در اکثر موارد انتخاب کود مناسب به عهده کارشناس ماهر است. کود های شیمیایی میتواند اثرات جبران ناپذیری بر محصولات ما بگذارند؛ از این رو استفاده مناسب از کودهایی که آسیب کمتری وارد می‌کنند در دستور کار کشاورزان قرار دارد. دراین مقاله میخواهیم شمارا با کود مایع برای رشد یونجه اشنا کنیم.

کود مایع برای رشد یونجه از اهمیت زیادی برخوردار است  و ارزش غذایی علف یونجه به قدری می باشد که سبب شده به ملکه نباتات علف ها مشهور شود . زادگاه و محل به وجود آمدن یونجه به اسم علمی مدیکاگو ستیوال کشور ما ایران می باشد. یونجه یکی از با اهمیت ترین گیاهان در زمره علف ها برای حیوانات اهلی می باشد .

به این علت که  دارای اندازه بسیار زیادی پروتئین ، ویتامین های متنوع ، انرژی و قابلیت هضم پذیری زیادی می باشد .هم چنین در مخلوط علوفه یونجه برای حاصلخیزی خاک ، اصلاح کردن ظرفیت نگهداری آب و خاک به شکل مالچ و خارج کردن مواد معدنی و نیتروژن در لایه پایینی استفاده خواهد شود.

در تمام نوع خاک ها اعم از شنی ، لومی و رسی می شود یونجه را کاشت. با این حال می بایست زمین به خوبی زهکشی شود تا از آغاز به بیماری های ریشه و پیشگیری و هم چنین اجازه جریان اکسیژن که برای ثابت نگه داشتن.

نیتروژن با استفاده از باکتری Rhizobiam مورد نیاز است ، داده شود . خاک های دارای PH نزدیک خنثی به علت در دسترس گذاشتن مواد غذایی و فعالیت باکتری برای تولید مورد قبول یونجه مناسب می باشند.

گیاه شناسی :

بذر: بذر یونجه داخل غلاف ، نیام یا پیله که مارپیچی یا حلزونی شکل می باشد و دارای دو تا چهار پیچش است تشکیل خواهد شد . در طول مدت زمان به عمل آمدن نیام یونجه ، بذر های درون آن به هم نزدیک خواهند شد و به دلیل نمو خارجی سه گوش مانند می شوند .

طول و عرض بذر های رسیده شده، به ترتیب 5/2 و 5/1 میلی متر و ضخامت آن ها حدودا یک میلی متر می باشد . نیام در گونه های متفاوت یونجه به صورت های متفاوت خواهد بود.بذررسیده یونجه زرد روشن یا سبز زیتونی تا قهوه ای می باشد . به صورت کلی بذر یونجه کوچک و بسیار ریز می باشد و وزن هزار دانه آن از دو و نیم تا سه ونیم گرم قابل تغییر است .

کود مایع برای رشد یونجه

در هر گرم وزن یونجه سیصد تا چهارصد بذر موجود می باشد.
بذر یونجه دارای دو لپه (Cotylidon) یک ریشه چه ، یک اپی کوتیل ، آندوسپرم و پوسته رنگی یا تستا و ناف می باشد . در نحوه انتخاب کردن بذرمرغوب و خوب به علت کشت ،وزن زیاد داشتن و خوش فرمی آن از فاکتورهای قابل اهمیت به شمار می رود .

هر چه میزان پوسته:بذر سفت ، سخت و سالم بود قدرت انباری بالاتری خواهد داشت .طول زمان انبارداری: به نحوی است که خصوصیات بذر برای کاشته شدن کود مخصوص رشد یونجه حفظ شود 1-2 سال می باشد . به شکل کلی هر چه بذر نامناسب و زمان نگهداری در انبار بالا باشد درصد جوانه زدن بذر یونجه پایین می آید.

آزمایش ها مشخص کرده که بذر های سالم ومرغوبی که در شرایط مناسب و خوب انبارشده اند پس از چهارسال درصد جوانه زدن آن ها ده درصد پایین آمده است .از ای جهت زمان کاشتن بذرهای یونجه اللخصوص در صورت عدم مطمئن بودن از زمان عمر بذر و شرایط انبار داری می بایست تست جوانه زنی انجام شود .

برای معین کردن درصد جوانه زندن بذر های یونجه را روی کاغذ صافی دارای رطوبت در دمای بیست درجه سانتی گراد قرار دهیم و اولین شمارش بعد ازچهار روزصورت گیرد و آخرین شمارش بعد از هفت روز صورت گیرد .

گیاهچه یونجه:

با گذاشتن بذر های یونجه در زمین و جذب شدن رطوبت ریشه راست و مستقیم وبدون هیچ انشعاب ازریشه چه به عمل خواهد آمد. به موازات پیدا شدن ریشه اولیه ، محور زیر لپه (هیپوکوتیل )طولانی شده و سبب خروج از زمین خواهد شد .

در طول این مدت گیاه به زیاد و کم بودن رطوبت ، شوری زمین وسله بستن خیلی حساس می باشد . هنگامی که هیپوکوتیل از زمین خارج می شود فقط دارای دو لپه به شکل برگ های متورم می باشد .

کود مایع برای رشد یونجه

پس از طی شدن زمانی این لپه ها از بین می روند و از مرکز آن نخستین برگ با دمبرگ بلند خارج خواهد شد. برگ اولیه ساده و قلبی شکل می باشد و شبیه به برگچه های اصلی یونجه نمی باشد . با طی شدن زمان اولین برگ مرکب یونجه با سه برگچه به عمل می آیند و با ادامه پیدا کردن رشد ونمو به مرور زمان سایر برگ های مرکب ظاهر خواهند شد.

ریشه: یونجه اضافه بر ریشه اصلی که راست ومستقیم می باشد ریشه های جانبی هم دارد که سیستم ریشه ای قوی برای یونجه به وجود آورده اند و خود علت مهمی برای مقاومت گیاه در مقابل عامل های نامساعد و هم چنین جذب شدن مواد غذایی از لایه های پایینی خاک به حساب می آیند.

هم چنین ریشه گیاه مجوزجذب آب از اعماق خاک را داده ( تاعمق تقریبا پنج متر یا زیادتر) که سبب مقاومت گیاه در مقابل خشکی های که زمان بسیار طولانی ادامه دارند .می شود هم چنین این به علت همزیستی ریشه یونجه با نژادهای باکتری در گرۀ ثابت ماندن نیتروژن در حاصلخیزی زیمن هم بسیارتاثیر گذاراست . به شکلی که بعد از زمانی نیازی به کار بردن نیتروژن در مزرعه های یونجه نخواهیم داشت . در مزرعه های یونجه با طی شدن زمان کم کم ساقه های خزنده روی زمین (استولون ) و هم چنین ساقه های خزنده زیر زمین ( ریزوم ) به عمل می آید.
ساقه: ساقه اصلی یونجه تو پر و از سلول پارانشیمی تقریبا بلند و فشرده ای پرشده و تقریباً چهار گوش دارد . ساقه اصلی یونجه انشعابات متعددی و حدودا ظریفی دارا می باشد . ساقه یونجه در کنار سطح خاک. انشعابات متعددی تولید خواهد کرد که با گذشت زمان ضخامت آن بیشتر و چوبی شکل شده و طوقه را ایجاد می کنند . با سپری شدن زمان از طوقه ساقه های کوتاه و منشعب و ضخیم به عمل خواهد آمد. که ساقه های اصلی و بلند یونجه را ایجاد می کنند . بعد از چیده شدن یا به عمل آمدن کود مخصوص رشد  یونجه  ساقه  های دیگری از ساقه قبلی از نقطه طوقهبه بیرون می اید . تعداد ساقه های یونجه از پنج تا چهل عدد تغییر خواهد کرد. ارتفاع ساقه یونجه در رقم های متفاوت در هر کدام از این چین ها ، نقاط مختلف و خاک های مختلف تفاوت دارد و از شصت تا صد سانتی متر قابل تغییر می باشد . ساقه هایی که به طور مداوم تولید می شوند راست ، نرم و کرک دار می باشند و در محل خروج برگ ها انشعابات کوتاهی پیدا خواهد شد.

 

خرید اسید هیومیک

 

برگ کود مخصوص رشد یونجه:

برگ های یونجه مرکب خواهد بود و در منطقه انشعابات باریک ساقه به عمل خواهند آمد. برگچه ها کشیده ،طویل و در یک سوم منتهای آن دندانه دار خواهند بود. برگچه ها دارای یک رگبرگ اصلی نیز هستند که تا اخر برگچه کشیده خواهد شد و از این رگبرگ اصلی برگچه ( رگبرگچه ) رگبرگچه های فرعی انشعاب می گیرند .

کود مایع برای رشد یونجه

برگ مرکب با استفاده از دمبرگ به ساقه اتصال پیدا کرده و درمنقطه اتصال دمبرگ به ساقه دو گوشوارک (stipule ) باریک وجود دارد که به دمبرگ متصل می شوند . هر یک از گوشوارک ها ، زائده باریک و بلند در آخر و دندانه های ظریف و کوچک در قاعده دارا می باشند. برگچه های یونجه:تخم مرغی شکل هستند و در سطح زیری از کرک های فراوانی پوشش پیدا کرده اند . متراکم بودن کرک ها دردر سطح رویی برگ کم می باشد. برگچه ها سبز تیره هستند . برگچه میانی دارای دمبرگ کوتاهی می باشد در صورتی که برگچه های کناری دمبرگچه ندارند و مستقیم به دمبرگ اتصال پیدا کرده اند.

کود مایع برای رشد یونجه
فهرست مطالب
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.
آخرین مقالات آل‌کود

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *