بهترین کود برای خرما

رضایتمندی شما از این مقاله!
5/5

بهترین کود برای نخل خرما

جهت دریافت برنامه غذایی و بهترین کود برای نخل خرما از بالای همین صفحه با ما در ارتباط باشید.

قابل توجه باغداران محترم:

در مورد کود دهی درختان میوه به دنبال یک عدد کود خاص نباشید و فکر نکنید با استفاده از کود های دامی می توانید گلدهی و باردهی درختان خود را به حداکثر برسانید.

آل کود برای شما یک پیشنهاد مفید و کاربردی دارد.

اگر سه الی چهار سال برنامه غذایی مرتب و علمی داشته باشید که مستلزم زمان و هزینه است می توانید ضمن بالاترین میزان برداشت منطقه خود با کیفیت ترین میوه های آن سال را داشته باشید که هم از نظر بازار پسندی و هم از نظر طعم و اندازه بالاترین کیفیت را دارا باشند.

دقیقآ راهکاری که کشاورزان نمونه هر استان آن را انجام می دهند.

درختان بر خلاف دیگر گیاهان بخصوص صیفی جات نمی توانند سریعآ به یک عنصر خاص واکنش سریع نشان دهند و نیازمند زمان بیشتری هستند.

تنها راهکاری که باعث افزایش عملکرد و باردهی بیشتر یک درخت طی همان سال می شود استفاده ازکود کامل 10X شوک است.

که فقط همان سال می تواند حداقل افزایش عملکرد درختان میوه را 30 الی 40 درصد افزایش دهد.

این تنها کودی است که به دلیل فرمول خاص آن فوری جواب می هد.

ولی همانطور که گفته شد برای رساندن درختان به حداکثر باردهی خود نیاز به برنامه غذایی ممتد ، منظم و علمی داریم که در این راستا کارشناسان آل کود می توانند شما را از این نظر به بهترین نحو پشتیبانی کنند.

فروش ویژه اسید هیومیک شوک مخصوص نخل خرما 

عکس العمل  درختان خرما به استفاده از کودهای شیمیایی، به خاطر موجود بودن عنصرهای غذایی در تنه آن بسیار زیاد کند می باشد .  وجود چنین ویژگی، باعث شده  بی تفاوتی بیش از حد نخل کاران به تغذیه درختان خرما شده است.درصورتی که ، استفاده توازن در عناصر غذایی باعث بهبود کود برای نخل خرما شده و باعث رشد و رویش می شود.

نکته ۲: جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص صادرات کود به عراق به پست مذکور مراجعه کنید.

این تحقیق با هدف مورد بررسی قرار دادن تأثیر استفاده از کود های دامی(حیوانی)، شیمیایی و گوگرد آلی بر خصوصیت های رویشی پا جوشهای نخل ها در شکل طرح آماری بلوک های کاملا تصادفی با نه تیمار و سه تکرار به مدت زمان دو سال انجام خواهد شد .

بهترین کود برای نخل خرما

تیمارها تشکیل شده از؛( شاهد بدون مصرف بهترین کودبرای نخل خرما) کود گاوی پوسیده کامل در دوسطح مختلف بیست و دو و دوازده کیلوگرم ؛ مخلوط کودهای شیمیایی در سه سطح؛ صد و پنجاه و دو ،دویست و بیست و دو ،دویست و بیست و دو، بیست و پنج و صد و بیست و دو ،دویست و پنجاه و دو ،دویست و پنجاه دو گرم نیتروژن از منبع سولفات آمونیم، فسفر از منابع سوپر فسفات تریپل، پتاسیم از منبع کلرور پتاسیم و گوگرد آلی در سه سطح پنصد و بیست و دو ،پنصد و بیست ، هزار دویست بیست و دو  گرم به ازای هراصله پا جوش در هر سال می باشد. از نتایج بدست آمده.

از تجزیه واریانس : نشان داده شد که استفاده از گوگرد آلی تأثیر مثبت ومعنی داری در سطح  یک درصد در افزایش رشد رویشی خواهد داشت. بالاترین اندازه افزایش در قطر ارتفاع تنه و نهال به ترتیب معادل 0/16 ،1/21 و 0/61 سانتی متر، بالاترین افزایش در شمارش برگ ها  معادل 0/11 برگ، بالاترین میزان افزایش در عرض و طول برگ به ترتیب معادل 0/15 و 2/16 سانتی متر در تیمار تغذیه با بالاترین میزان سطح گوگرد آلی نمایش داده می شود.

بهترین کود برای نخل خرما

بهترین کود برای نخل خرما

با توجه به نبود تفاوت معنی دار درسطوح متفاوتی از گوگرد، برای بهتر شدن رشد و نمو رویشی توصیه خواهد شد اندازه پانصد و بیست و دو گرم گوگرد آلی همراه با بیست و دو کیلو گرم کود برای نخل خرما  دامی (حیوانی) در ترکیب های مختلف بستر کاشت پا جوش ها به کار برده شده است.

نخلستان‌ها را به شیوه های مختلفی آب یاری می‌ کنند: به نحوی کلی می توان گفت دور و مدت آبی اری در نخلستان های خرما در منطقه های متفاوت که رشد خرما در آن نقاط کشور ما  بر حسب مقدار آب قابل دسترس ، شیوه های نوین آب یاری ، شرایط مختلف آب و هوایی ، فصل های مختلف سال ، سن درخت ها، شیوه کاشت ، جنس و بافت خاک ، کیفیت خاک و آب آب یاری فرق می کند.

به عنوان نمونه در استان خوزستان و در شهرستان های خرم شهر و آبادان با استفاده از جذر و مد آب دریا، آب یاری به شیوه جوی و پشته ‌ای امکان پذیر می باشد. به این گونه که درختان خرما را کنار جوی پرورش می دهند و موقع مد رود خانه اروند رود، آب به جوب هایی که به رودخانه متصل می شوند داخل می‌شود، سپس آب جوب ها به درون  نخلستان‌ ها می ریزد.

در مواقع  جذر و فروکش کردن سطح آب رودخانه ، آب نخلستان‌ ها به رودخانه باز خواهد گشت و به این گونه است که  نخلستان ‌ها آب یاری خواهند شد. در منطقه شادگان خوزستان با انشعاب از رود خانه جراحی با استفاده از نهرهایی که اندازه برخی از آن ها به بیست کیلومتر نیز می‌ رسد، نخلستان ‌ها را مانند جوی و پشته‌ ای و کرتی مورد آب یاری قرار می دهند.

نهرهای اصلی به نهرهایی فرعی وصل  می‌ شوند. در بسیاری از مناطق یا نخل را درون کرت می کارند و آن را به شیوه غرقابی آب یاری خواهند کرد و یا مانند جوی و پشته ‌ای. در بسیساری از ناحیه های  کم آب مثل شهرستان  بلوچستان خرما را روی مرز کرت‌های بسیار بزرگ می کارند و درون کرت گندم یا برنج می‌ کارند. با آب یاری این محصولات کاشته شده  درخت های خرما هم آب یاری خواهند شد.بهترین کود برای نخل خرما

درمنطقه ای به اسم برازجان اطراف ‌نخلستان‌ ها دیواره‌ های زمینی بسیار بزرگی می سازند و در مواقع  پرآبی رودخانه‌ ها (فصل زمستان) کرت‌ها را پر از آب خواهند کرد و درفصل تابستان و فصل کم‌آبی سه  تا چهار بار آب یاری می ‌کنند. درشهرهای میناب وحاجی‌آباد از توابع شهرستان بندرعباس درطول مدت فصل تابستان درختان خرما را دو تا سه بارآب یاری خواهند کرد. اکنون چند سالی می شود که آب یاری به شیوه قطره‌ ای نیز به شیوه‌های قبلی و قدیمی آب یاری اضافه شده است.

آبیاری باغ های جدید احداث شده برای نخل خرما:

بهترین کود برای نخل خرما شیوه آب یاری نخلستان های تازه ساخته شده و درشیوه های آبیاری سطحی آبیاری تشتکی می باشد در این شیوه با در نظر گرفتن اندازه نهال ، تشتکی در دور بر آن احداث می کنند و آن را با ساختن جوی های فرعی به جوی اصلی مورد اتصال قرار می دهند. دربسیاری از مناطق دور آب یاری در نخلستان های تازه ساخته شده در ماه نخست  یک روز در میان و در ماه بعدی دو روز در میان و در ماه سوم سه روز در میان و سپس بعد از این مدت هفته ای یک بار آبیاری می کنند. آب یاری درفصل زمستان هر ده تا پانزده روز یک بار انجام می شود.

آب یاری نخل های ثمردهنده:

درشیوه آب یاری سطحی در شرایط آب و هوایی ایران به صورت کلی نخلستان هایی که دارای خاک سبک می باشند در فصل تابستان چهار تا هفت روز و در فصل زمستان بیست تا سی روز یک بار آب یاری خواهند شد و نخلستان هایی که دارای خاک سنگین می باشند در فصل تابستان هفت الی دوازده روز یک بار ودر زمستان سی الی چهل و پنج روز یک بار آب یاری می شوند.

بهترین کود برای نخل خرما

فصل گرده افشانی: گرده افشانی درخت خرما یکی از حساس ترین مرحله کارهای نخل داری می باشد که نقش بسیار مهمی در بالا بردن کمیت و کیفیت محصولات دارند. در شرایط آب و هوایی ایران زمان گرده افشانی از وسط ماه بهمن تا وسط ماه اردیبهشت به درازا خواهد کشید. گرده افشانی در درخت خرما به دو روش طبیعی و مصنوعی انجام می ‌شود.

گرده افشانی طبیعی:

 • این شیوه گرده افشانی با استفاده از باد و حشرات انجام می شود از نظر اقتصادی قابل توصیه نمی شود زیرا:
 • به تعداد  زیادی نخل نر نیاز خواهد بود.
 • وزیدن باد و فعالیت حشرات به شرایط جوی بستگی دارد.

گرده افشانی مصنوعی:

بهترین کود برای نخل خرما

توسط انسان انجام می پذیرد و به دو شیوه سنتی و مکانیکی انجام می شود.

گرده افشانی سنتی:

 • گذاشتن خوشکهای گل نر داخل خوشکهای گل ماده: یکی از متداولترین شیوه های گرده افشانی در غالب منقطه های خرما خیز ایران می باشد.
 • گذاشتن دانه گرده داخل پارچه و تکانیدن بر روی خوشه های ماده
 • گذاشتن قطعه های پنبه آغشته شده به دانه گرده داخل گل آذین ماده: این شیوه در کالیفرنیا مورد استفاده قرار می گیرد.

گرده افشانی مکانیکی و بهترین کود برای نخل خرما:

 • جهت گرده افشانی مکانیکی دستگاه گرده افشان مورد استفاده قرار می گیرد.

مزیت های گرده افشانی مکانیکی:

 • لازم نبودن به صعود از درختان برای نخل خرما و آسانی عملیات گرده افشانی.
 • کم شدن هزینه گرده افشانی.
 • عدم استفاده به کارگر ماهر.
 • کم شدن مقدار گرده مصرف شده.
 • از بین رفتن خطر جانی جهت فرد گرده افشان.
 • راندمان کار بسیار بیشتر می شود.

زمان گرده افشانی و بهترین کود برای نخل خرما:

در اکثریت رقم های خرما بیشترین میزان محصول با گرده افشانی سه یا چهار روز بعد از باز شدن اسپات(گریبانه) ماده حاصل خواهد شد. شیوه جدا کردن و نگهداری از گرده: اسپات نر رسیده را می بایست صبح اول وقت و بدون فاصله پس از باز شدن گریبانه چید تا باد یا زنبورها باعث هدر رفتن گرده نشوند.

رطوبت گیری: بعد از قطع گل آذین نر از پایه مادری کار رطوبت گیری باید انجام شود عدم انجام دادن این کار باعث سیاه شدن (کپکی شدن) و از بین رفتن گل آذین می شود. شیوه خشک کردن و رطوبت گیری گل آذین در منطقه های  مختلف بسته به سلیقه افراد و امکاناتی که در اختیار نخل دار هست متفاوت  می باشد یکی از عمومی ترین شیوه ها به شرح زیر می باشد:

 • خارج کردن خوشه گل نر از داخل گریبانه
 • گذاشتن خوشه گل روی طناب یا داخل سینی ، روی کاغذ روزنامه یا تکه پارچه تمیز به مدت دو الی سه ساعت در مکانی مناسب مقابل خورشید.
 • تکاندن خوشه گل به منظور جمع کردن گرده گل های رسیده و باز شده به وسیله دست یا ضربه وارد کردن با یک میله آهنی باریک به میان دم خوشه.
 • تکه تکه کردن خوشه گل های نر به نحوی که هر تکه در کم ترین حالت دارای دو تا سه رشته باشد.
 • گذاشتن خوشه ها روی نخ سیمی یا طناب های نازک و در محل خشک و نیمه سایه و به دور از نور خورشید شدید و مستقیم.
 • گذاشتن سینی یا کاغذ روزنامه زیر طناب ها و جمع کردن گرده دو تا سه بار در شبانه روز و خشک نمودن و نگهداری از آن در ظرف های مناسب.

شیوه نگهداری گرده خشک بهترین کود برای نخل : بهترین شیوه نگهداری کردن از گرده خشک گذاشتن آن داخل ظرف های شیشه ای در بسته غیر قابل نفوذ به هوا در کنار کلرید کلسیم که جذب کننده الرطوب است ( برای هر کیلو گرم دانه گرده مقدار دویست گرم کلرید کلسیم احتیاج است). و در شرایط یخچال با درجه حرارت چهار الی پنج درجه سانتی گراد می باشد.

 • نکته های کلیدی در مورد گرده افشانی و بهترین کود برای نخل خرما:
 • گرده افشانی در ساعت ده صبح تا سه  بعداظهر انجام می پذیرد.
 • اگر که بارش دو تا سه روز بعد از گرده افشانی شروع شد نیاز است گرده افشانی تکرار شود.
 • در شیوه مکانیکی گرده افشانی باید در کم ترین حالت دوبار و به فاصله دو تا سه روز انجام گردد.
 • گرده افشانی مکانیکی به علت مزیت های بالا بر گرده افشانی سنتی ترجیح داده می شود. به این علت توصیه می شود از این شیوه استفاده شود.
 • در مناطقی که درجه حرارت در زمان گرده افشانی کم است از کیسه های کاغذ کرافت روی گل آذین های گرده افشانی شده استفاده خواهد شد و هشت تا ده روز بعد برداشته خواهد شد.
 • تنک نخست میوه خرما را می شود با حذف کردن یک سوم اندازه خوشه در رقم ها با خوشک های بلند در هنگام گرده افشانی انجام دهیم.
 • در گرده افشانی سنتی حتماً باید از کارگران دارای تبهر استفاده کنیم.
 • در گرده افشانی به شیوه مکانیکی استفاده از گرده خشک تازه (گرده خشک امسال) بر گرده خشک سال قبل ترجیح داده می شود.
 • شکاف خوردن گریبانه ماده نشانه رسیدن آن و آماده شدن به منظور گرده افشانی می باشد.
 • هم زمان شدن رسیدن گل های بهترین کود نخل خرمای نر و ماده به ویژه در زمانی که شیوه گرده افشانی سنتی می باشد، از اهمیت بالایی برخوردار است.
 • گرده افشانی در بیشتر رقم ها  دو تا چهار روز بعد از باز شدن اسپات انجام خواهد شد:
 • استفاده کردن از گرده خشک در مورد هایی مانند سطح کاشت بالا و وجود رقم های متفاوت با تاریخ گل دهی مختلف ضروری می باشد.
 • بهترین شیوه نگهداری کردن از گرده خشک گذاشتن آن داخل ظرف های سر بسته بدون هوا در کنار کلرید کلسیم و درون یخچال با درجه حرارت چهار الی پنج درجه سانتی گراد می باشد.
 • مناسب ترین و بهترین کود برای نخل خرما نسبت مختلط شدن دانه گرده با آرد سبوس گندم و یا پودر تالک اندازه بیست درصد دانه گرده و هشتاد درصد مواد همراه آن می باشد.
 • اندازه گرده مصرف شده برای هر خوشه یک گرم از مخلوط دانه گرده و مواد همراه با ترکیب بیست درصد دانه گرده و هشتاد درصد مواد همراه با آن می باشد. به بیان  دیگر اندازه استفاده دانه گرده حدود ۲/۰گرم به ازاء هر خوشه می باشد. اما در شیوه سنتی اندازه گرده مصرفی در کم ترین حالت یک گرم می باشد.
 • استفاده از دانه گرده خشک تازه بسیار تاثیر گذار می باشد.

بهترین کود برای نخل خرما

 • مختلط کردن دانه گرده سال پیش با دانه گرده امسال در مورد هایی که مجبور به استفاده از دانه گرده سال پیش هستیم توصیه می شود.
 • تنک میوه خرما
 • به بیان کلی دلیل های اصلی تنک کردن میوه خرما عبارت است از:
 • بالا بردن مرغوبیت و بازار پسندی محصولات.
 • بالا بردن اندازه میوه.
 • جلوگیری کردن از سال آوری و تنظیم کردن میوه دهی مناسب هر سال.
 • کم کردن ریزش محصولات.
 • پایین آوردن پدیده ترشیدگی میوه به ویژه درمنطقه هایی که رطوبت بالاست ، با بالا بردن امکان تهویه بیشتر داخل خوشه ها.
 • کم کردن فشردگی میوه ها در خوشه ها و در نتیجه کم کردن اندازه ساییدگی و بد شکلی آن ها.
 • بالا بردن سرعت رسیدگی به میوه ها و بهترکردن رنگ گیری از آن ها.
 • کم کردن میزان خسارت عارضه پژمردگی و خشکیدگی خوشه های درخت خرما.
 • شیوه های های تنک کردن خرما.
 • پایین آوردن تعداد خوشه ها (Bunch removal)
 • تنک کردن خوشه ها.
 • تنک کردن به وسیله مواد شیمیایی.

عوامل طبیعی و محیطی در کشت درخت نخل و بهترین کود برای نخل خرما

در کاشت درختان نخل بعضی از علت های طبیعی و محیطی بسیار تاثیر گذار می باشند که در این جا می خواهیم  به عواملی از قبیل طول و عرض جغرافیایی، سطح زمین، خاک و آب ، بهترین کود برای نخل خرما اشاره کوتاه و مفیدی داشته باشیم.

طول و عرض جغرافیایی درختان خرما: منطقه های بیست و نه تا سی و چهار  درجه عرض جغرافیایی بهترین و مناسب ترین منطقه برای کشت درخت نخل می باشد و خط عرضی سی وچهار٫سه درجه شمالی حدودا حد نهایی شمالی خط استوا برای کشت درختان نخل و به ثمر رسیدن  آن به طور طبیعی بسیار مناسب و قابل قبول است. از این حد به بالا در کره زمین نخل هایی را برای تزئین می کارند.

خاک درخت خرما و بهترین کود برای نخل خرما:

خاک درختان خرما نسبت به شوری زمین در قیاس با درختان دیگر مقاومت و ایستادگی بالاتری دارد و اگر آب باشد ، نخل حدودا در هر زمین رشد و نمو می کند. زمین های صاف و مسطح که آب به آن ها به خوبی برسد و حدود پانصد متر از سطح دریا ارتفاع داشته باشند، بهترین نوع زمین می باشند. ولی در زمین های شنی و بیابانی هم اگر آب به درخت نخل بتوان رساند رشد و نمو می کنند. و هم چنین وزیدن باد برای درخت خرما بسیارمناسبخواهد بود.

آب درخت خرما:

بهترین کود برای نخل خرما

درختان خرما از آن دسته درختان بسیار مقاوم به حساب می آیند. آب رسانی به درختان خرما هر چه زیادتر باشد، زیادتر و بهتر محصول خواهند داد. ولی با وجود این دلیل ، تحمل نخل در مقابل بی آبی زیادتر از درختان دیگر می باشد.

عوامل بشری در کشت درختان خرما

وجود انواع کود برای نخل خرما های حیوانی (کود گاوی، کود گوسفندی و ..) و کود های زباله ای (کمپوست) که از زباله های شهری به وجود می آیند و هم چنین کود شیمیایی برای درختان خرما مناسب می باشند و بهترین زمان کود دهی درختان خرما در فصل پائیز می باشد.

درختان نخل در فاصله های کود دهی دو سری چهار ساله و پنج ساله انجام می شود. شیوه کود دادن به این شکل می باشد که در کنار درختان خرما را گودالی به قطر سه تا چهار متر، به نحوی حفر می کنند که هر چه از درخت دور تر باشد عمیق تر می شود. به شکلی که در نزدیک محیط دایره نیم متر گود می کنند. کود را در این زمین گودی می ریزند و شخم می زنند و آب می دهند.

بهترین کود برای نخل خرما
فهرست مطالب
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.
آخرین مقالات آل‌کود

2 دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *