سیتوکینین

هورمون گیاهی سیتوکینین

سیتوکینین نوعی هورمون رشد است که در تحریک تقسیم سلولی گیاه موثر است .

نقش هورمون سیتوکینین در گیاهان :

  • باعث بزرگ و طویل شدن سلول های گیاهی که به دنبال آن باعث افزایش سایز اندام های گیاه می شود. ( تاثیر آن به میزان غلظت این هورمون و نوع اندام گیاه متفاوت است )
  • شکستن دوره خواب بذر ( به همراه هورمون جیبرلین و نور قرمز باعث از بین بردن خفتگی بذر می شود )
  • مصرف هورمون سیتوکینین در اندازه ی خیلی کم باعث ریشه زایی گیاهان می شود و بر عکس با استفاده از دوز های بالا باعث متوقف شدن رشد ریشه در گیاهان می شود.
  • باعث متوقف شدن ریزش برگها ، گل ها و میوه ها شدن و به دنبال آن پیری دیر رس را فراهم می کند . ( مورد نیاز برای گل فروشی ها – شاخه گل های بریده شده میزان بیشتری دوام می آورند و دیر تر پژمرده می شوند.)
  • گلدهی گیاهان را به شدت افزایش می دهد که این مکانیسم بر روی گیاهان دارویی مشاهده شده است.
  • باعث افزایش مقاومت گیاه در برابر اکثر باکتری ها می شود.
  • این هورمون باعث افزایش جوانه زنی در بذر ها می شود .
  • بیشترین کاربرد این هورمون در افزایش شاخه های جانبی گیاهان زینتی و گیاهان آپارتمانی است.

طریقه مصرف هورمون سیتوکینین :

سیتوکینین از دو روش آبیاری و محلول پاشی کاربرد دارد.

در روش آبیاری از طریق ریشه جذب شده و جذب آن توسط گیاه دیر تر صورت می گیرد و به دنبال آن تاثیر این هورمون دیر تر ظاهر می شود ( نکته مثبت این روش : ماندگاری بیشتر این هورمون در خاک )

در روش محلول پاشی جذب توسط برگ ها صورت میگیرد و سریعتر جذب گیاه می شود و به دنبال آن تاثیر این هورمون سریع تر ظاهر می شود ( نکته این روش : ماندگاری کمتر تاثیر این هورمون است )

با تشکر از توجه شما آل کود

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره کود دهی، فروش ریز مغذی

09120807366