بهترین کود برای پنبه| فروش| نحوه استفاده|طرز تهیه | کیفیت

خرید کود مایع برای پنبه

بهترین کود برای پنبه


کود پنبه

 

 

 

جهت دریافت بهترین کود و برنامه غذایی برای پنبه و همچنین مشاوره رایگان در خصوص کود دهی پنبه از بالای همین صفحه با کارشناسان آل کود در ارتباط باشید یا برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

خاک – آب و هوا:

بهترین کود برای پنبه گیاهی بسیار سازگار است و می توان آن را در انواع زیادی از خاک کشت کرد. بازده بالا در خاکهای عمیق و حاصلخیز از ترکیب مکانیکی متوسط ، با زهکشی کافی و ظرفیت رطوبت مناسب حاصل می شود.
در خاکهای شنی نیاز به افزایش باروری دارد. خاکهای سنگین آب را حفظ می کنند که خفگی می کند و باعث بیماری در سیستم ریشه می شود و بنابراین برای کشت نامناسب است.

کود پنبه ارزان
پنبه نسبت به شوری خاک کاملاً تحمل است. با توجه به اسیدیته ، در طیف وسیعی از pH از 5 تا 8،0 ، به طور ایده آل در 6،8-7،3 رشد می کند.
این گیاه آب و هوای گرم است و در طول رشد و باردهی نیاز به درجه حرارت بالا دارد. در طول کاشت ، دمای ایده آل خاک برای جوانه زدن مناسب در مزرعه 13 درجه سانتیگراد است ، در حالی که دمای جوی ایده آل برای رشد سریع و بازده بالا 32 درجه سانتیگراد -34 درجه سانتیگراد است.

مورد نیاز تغذیه ای:

علیرغم اینکه پنبه نوعی محصول است که به ویژه خاک را تخلیه نمی کند ، اما برای رشد موفقیت آمیز و تولید بازده بالا ، مواد مغذی زیادی را در مواد مغذی دارد. اگرچه بخشی از مواد مغذی اضافه شده از طریق ادغام ساقه ها و باقیمانده به خاک برگردد ، اما الزامات پنبه برای رشد زودرس و سریع رویشی و چرخه کشت محدود آن در شرایط آب و هوایی یونان ، بهترین کود برای پنبه مناسب و هدفمند را به عنوان یک عامل اصلی در نظر می گیرد. بازده و ویژگی های کیفیت تولید.

مراحل اصلی تغذیه ای برای رشد:

دمای مناسب و رطوبت کافی در خاک از شرایط لازم برای رشد یکنواخت بذرها است.
از ظهور تا گره 5 ، عمدتا ریشه هایی در حال رشد هستند که رشد رویشی محدود است. پس از گره 5 ، با افزایش دما ، رشد گیاهی تسریع می شود ، با ظهور شاخه های رویشی و بعد از باردهی که مربع ها ، گلها و غده ها روی آنها شکل می گیرد.

بهترین کود برای پنبه
در این مرحله ضروری است که موارد زیر حاصل شود:

استقرار شدید محصولات زراعی در خاک ، توسعه – اعم از عمق و حجم – سیستم ریشه و تشکیل گیاهان با سطح برگ غنی ، همه که باید به افزایش گلدهی تنظیم میوه قوی و رشد شکوفه در مراحل بعدی کمک کند.
کوددهی اساسی برای عملکرد محصول بسیار مهم است ، زیرا مقادیر لازم نیتروژن ، فسفر و پتاسیم را برای رشد زودرس گیاه تضمین می کند.

لقاح اساسی بهترین کود برای پنبه:

بدون لقاح اساسی ، محصولات کشاورزی نواقصی را نشان می دهند و بدون دستیابی به رشد رویشی لازم ، وارد مرحله تولید مثل می شوند. این منجر به از دست رفتن محصول می شود که با کوددهی بعدی یا سایر روش های کشت قابل تعادل نیست.
نیتروژن (Ν) رشد گیاهی را تحریک می کند ، فتوسنتز را تقویت می کند و باعث افزایش قد گیاهان و تعداد شاخه ها ، برگ ها و میادین می شود.

فسفر (P) رشد سیستم ریشه و استقرار قوی گیاه در خاک را تقویت می کند و به رشد مریستمی هایی که شاخه ها ، برگها و میادین روی آنها رشد می کند ، کمک می کند.
پتاسیم (Κ) رشد ریشه و برگ را تقویت می کند ، فتوسنتز را تقویت می کند ، جذب آب را بهبود می بخشد و محصول را از بیماری ها و شرایط نامساعد آب و هوا محافظت می کند. همچنین باعث افزایش استقامت گیاه در برابر آدرومایکوزیس می شود. منیزیم باعث افزایش تعداد برگ ها و فعالیت فتوسنتزی گیاهان می شود.

کود مناسب پنیه
از ظهور میادین تا شروع گلدهی:

مرحله تولید مثل با ظهور اولین جوانه های گل (مربع) در اواسط ژوئن آغاز می شود و یکی از مهمترین مراحل است ، زیرا محصول هر دو وارد مرحله تولید مثل می شوند و همزمان با رشد رویشی ادامه می یابد. گیاهان شاخه های جدیدی تولید می کنند و ریشه های آنها را با حداکثر سرعت رشد می کنند و محصول کل مزرعه ، چه بر فراز و چه در زیر سطح خاک را می پوشاند.
هدف این است که به بهترین وجه امکان رشد رویشی را در ترازو با میوه دهی داشته باشید تا آنها با یکدیگر به رقابت نرسند و در نتیجه سایه زدن بیش از حد برگهای تحتانی ، تاخیر در گلدهی ، ریختن مربع / گل و ریختن گلوله های بعدی.در این دوره گیاهان به دلیل کمبود آب ، دمای شدید ، کمبود نور و مواد مغذی کافی به ویژه ازت ، پتاسیم ، بور و روی حساس هستند.

نیازهای موجود در پتاسیم در این مدت باید توسط لقاح اساسی پوشانده شود ، در حالی که نیازهای موجود در نیتروژن توسط لقاح بالا پانسمان قبل از گل دادن.
عناصر کمیاب ، بورون و روی ، که برای محصولات زراعی ضروری هستند ، یا با کوددهی اساسی ، یا با کوددهی ازت با کودهای ازت حاوی آنها یا از طریق کاربردهای بین برگها در هنگام تشکیل میادین ، باید تأمین شوند.نیتروژن باعث افزایش تولید شاخه های گل و گل می شود و رشد قطعات گل را تقویت می کند.فسفرمنجر به ورود گیاه به مرحله تولید مثل به موقع و تشکیل اندام های گل می شود.
پتاسیم (Κ) باعث افزایش تولید میادین و گلها و فعالیت فتوسنتزی برگها می شود. باعث کاهش برش اندامهای تولید مثل می شود ، عوارض جانبی هر گونه مازاد نیتروژن را متعادل می کند ، و تعادل آب گیاه را تنظیم می کند.
بورون روی باعث افزایش تولید و باروری گرده ، بهبود گلدهی و تنظیم میوه ، مشارکت در توسعه زودرس قوزه ها می شوند و ریختن دومی را کاهش می دهند.

از تنظیم میوه گرفته تا بلوغ گاو:

گلدهی مولد سه هفته پس از ظهور میادین (اوایل تیر) شروع می شود و شش هفته ادامه می یابد (اواسط اوت). در مراحل اولیه گل دهی ، میوه زیاد است. به تدریج بعد از 4هفته کاهش می یابد.کوزه ها به سرعت رشد می کنند و سه هفته پس از تنظیم میوه به اندازه نهایی خود می آیند ، در حالی که بالغ شدن و باز شدن آنها حدود چهار هفته دیگر طول می کشد.الیاف بلافاصله پس از تنظیم میوه ظاهر می شوند. در مرحله اول (15-25 روز) طول آنها رشد می کند ، در حالی که در طول بلوغ شکم به عرض افزایش می یابد.

خرید کود مایع برای پنبه
در این مدت نیازهای گیاهان در مواد مغذی ، آب و کربوهیدرات به منظور تأمین نیازهای افزایش قوز ، تشکیل بذر و رشد فیبر به حداکثر می رسد.
هرگونه نقص نیتروژن و پتاسیم ، همراه با شرایط نامساعد هوا و بیماری ها ، منجر به ریختن مربع و قوزه ، دانه ها و غوزه ها با وزن کمتر و الیاف با کیفیت پایین می شود.
نیتروژن تعداد و وزن غوزه هایی که در گیاه باقی مانده است ، وزن دانه ها و نسبت و طول الیاف را افزایش می دهد.فسفر منجر به بلوغ زودرس و افزایش وزن غوزه ها و دانه ها و همچنین قطر و مقاومت آن الیاف می شود.پتاسیم طول و عرض الیاف و همچنین وزن و محتوای روغن دانه ها را افزایش می دهد.

بهترین کود برای پنبه :

کوددهی اساسی هنگام کاشت:

غذای لازم برای استقرار قوی آن ، تشکیل سیستم ریشه ای غنی و رشد زودرس و قوی رویشی است.بدون لقاح اساسی ، جذب مواد مغذی در مراحل اولیه به دلیل دمای پایین و رشد محدود ریشه کافی نیست. گیاهان دارای کمبودهایی هستند و نتیجه آن از بین رفتن محصول است که با کوددهی بعدی یا سایر روشهای کشت قابل تعادل نیست.کاربرد خطی هنگام کاشت باعث جذب مواد مغذی بویژه فسفر و پتاسیم می شود که به تدریج در خاک موجود است.
مقدار مصرف
1/2 نیتروژن (N)
مقدار کامل فسفر (P)
مقدار کامل پتاسیم (Κ)
نیتروژن عرضه از طریق لقاح اساسی باید در فرم آمونیوم باشد به طوری که آن را از جوانه به گل باقی مانده است به آسانی به این گیاهان در سراسر دوره در دسترس است.
استفاده از کودهای چند ماده مغذی یا ترکیبات تثبیت شده (NutrActive) توصیه می شود. این کودها که با عناصر کمیاب بور و روی غنی شده اند ، با موفقیت تغذیه ای را برای محصولات زراعی فراهم می کنند ، تلفات را به حداقل می رسانند و از رشد محکم سیستم ریشه و پوشش گیاهی اطمینان می کنند.

لقاح بالا پانسمان بهترین کود برای پنبه:

لقاح تاپ (قبل از ظهور میادین):

هدف تأمین نیاز گیاه در مواد مغذی است که برای رشد رویشی گیاهان در فصل تابستان ، گلدهی و میوه و همچنین رشد غده ها ضروری است. کاربرد اولیه ، قبل از ظهور میادین ، باعث ورود به موقع گیاهان در مرحله تولید مثل می شود.
مقدار مصرف:
1/2 نیتروژن (N)
نیتروژن آمونیوم باعث افزایش گلدهی و کاهش مربع ، گل و ریختن میوه می شود که در صورت رشد رویشی و میوه دهی با یکدیگر رقابت می کنند.
توصیه می شود از کودهای نیتروژن با محتوای زیاد موجود در نیتروژن آمونیوم ( فرتامون ) یا نیتروژن آمونیوم تثبیت شده ( NutrActive ) استفاده شود که باعث کاهش تلفات نیتروژن از خاک و تأمین سالم و کافی محصولات زراعی تا مراحل پایانی پر شدن قوز می شود بهترین کود برای پنبه. یا اینکه نیتروژن از طریق سیستم های باروری به صورت آمونیوم نیترات محلول به صورت اقساط تأمین می شود ، که نسبتاً متعادل آمونیوم و نیترات نیتروژن را برای محصولات زراعی فراهم می کند.

کود مناسب پنیه

عامل اصلی تأثیر بر کیفیت پنبه :

در دسترس بودن غذای مناسب و متعادل است. مواد مغذی خاک به تناسب مستقیم با رشد و دما با پنبه جذب می شوند ، و جذب کل مواد مغذی ازت ، فسفر و پتاسیم واحدهای گرمای تجمعی را ردیابی می کنند.
نیتروژن برای شاخه های رشد ، جوانه ها ، برگ ها ، ریشه ها و غوزه ها ضروری است. پنبه برای هر لیوان چهارصد و هشتاد لیتری تولید شده حدود شصت پوند نیتروژن طول می کشد ، اگرچه لازم به ذکر است که میزان جذب نیتروژن می تواند به میزان قابل توجهی متفاوت باشد.
جذب زودهنگام در اوایل فصل قبل از مزارع ، محدود است و بیشتر نیتروژن پس از شکوفه اول گرفته شده است. یک طرح مدیریت خوب نیتروژن از سه بخش اساسی تشکیل شده است:
1.تهیه حدود 10 تا 20٪ از کل بهترین کود برای پنبه فصلی نیتروژن قبل از شکوفا ، 2.تأمین بقیه مورد نیاز نیتروژن در طول دوره توسعه بول 60 تا 75 روز
3. کاهش خاک نیتروژن برای کمبود ناگهانی نیتروژن به منظور بالغ شدن محصول برای برداشت محصول از آنجا که پنبه چند ساله نامشخص است ، بیش از حد نیتروژن در اواخر فصل ممکن است باعث رشد بیش از حد رویشی شود و باید از آن جلوگیری کرد.
هنگام برنامه ریزی برای لقاح نیتروژن ، باید منابع دیگر نیتروژن مانند خاک باقیمانده نیتروژن و نیتروژن در آب آبیاری در نظر گرفته شود.
فسفر:
در رشد اولیه ریشه ، فتوسنتز ، تقسیم سلولی ، انتقال انرژی ، رشد زودرس قند خون و تسریع در بلوغ اهمیت دارد. حدود 25 تا 30 لیتر P2O5 در هر بشکه پنبه تولید شده گرفته می شود.
قرار دادن بهترین کود برای پنبه فسفر به همان اندازه در تولید برخی دیگر از محصولات مهم نیست. با این حال ، باندینگ فسفر در برخی شرایط مانند تولید کاهش یافته یا بدون خنک شدن یا در شرایط خاک فشرده شده می تواند سودمند باشد. فسفر كافي منجر به گياهان كوچك ، تأخير در باروري و بلوغ و كاهش عملكرد مي شود.
فسفر یک ماده مغذی به ویژه مهم در تولید پنبه است. این بیماری بروز و شدت بیماری های پژمردگی را کاهش می دهد ، راندمان مصرف آب را افزایش می دهد و بر خواص فیبر مانند میکرونایر ، طول و قدرت آن تأثیر می گذارد.

فروش کود پنبه
برای حفظ فشار کافی آب در غرفه برای کشیدگی فیبر از اهمیت برخوردار است و به همین دلیل گاومیش یک سینک اصلی برای فسفر. پنبه است که حدود 60 پوند K2O در هر گله را به خود اختصاص می دهد. نیاز به پتاسیم طی مجموعه اولیه بول افزایش چشمگیری می یابد و حدود 70 درصد جذب بعد از شکوفه اول رخ می دهد.کمبود پتاسیم ممکن است به عنوان کمبود کامل فصل بیان شود ، یا ممکن است تا اواخر فصل ظاهر نشود زیرا این دوره Gr است.
تقاضای خوراکی کمبود پتاسیم باعث به خطر افتادن کیفیت فیبر می شود و منجر به گیاهانی می شود که بیشتر در معرض استرس و بیماری های خشکسالی قرار دارند. کاربردهای کاشت کود پتاسیم و در بعضی موارد کاربردهای شاخساره در اواسط فصل در اصلاح نواقص مؤثر است.
کارهای اخیر در مناطق مرکزی و خلیج فارس در تگزاس ، اهمیت رژیم غذایی پنبه پتاسیم را نشان داده است .
باند پیوندی (4 اینچ به سمت ردیف و 6 اینچ عمیق) و پخش برنامه های کاربردی پتاسیم با هم مقایسه می شوند. كاربرد پتاسيم در اين مطالعه تاثير قابل توجهي بر عملكرد پرز و كيفيت آن داشته است.
به عنوان مثال ، پس از در نظر گرفتن بازده و قیمت وام (کیفیت) از فصل 2013 ، میانگین (دو سایت) بازده سرمایه گذاری از پهنای باند 40 K2O / A بانکی 148 دلار آمریکا بود.
عناصر ثانویه و عناصر ریز مغذی نیز ممکن است برای تولید پنبه مناسب باشد. به عنوان مثال ، پنبه به عناصر کمیاب مانند روی و بور در جایی که این مواد مغذی کمبود هستند پاسخ می دهد.
مدیریت مناسب مواد مغذی می تواند باعث افزایش بازده پنبه ، بهبود کیفیت فیبر ، راندمان بیشتر مصرف آب و مواد مغذی و سود بیشتر شود. تجزیه و تحلیل خاک و گیاه ، تاریخچه مزرعه و تجربه باید همگی در برنامه ریزی برنامه های باروری در نظر گرفته شود.

شاید راه حل های سنتی بهترین کود برای تولید پنبه نباشد؟

علاوه بر این ، بخش بزرگی از این باروری به دلیل فرار از اموال شما به سادگی فرار می کند. چه می شود اگر ما می توانستیم از محصول غلیظ تر که باعث باروری در خاک می شود استفاده کنیم؟ برداشت نپتونتعداد واقعاً کم است.
با این حال ، در این حالت اعداد فقط نیمی از داستان را بیان می کنند. کودهای طبیعی به میزان درصد بسیار قابل دسترسی هستند. علاوه بر این ، هنگامی که از یک برنامه اسپری شاخ و برگ استفاده می کنیم ، راندمان تا 20 برابر افزایش می یابد.

فروش کود پنبه
در واقع ، ما می توانیم به عنوان کمی از 3.25 گالن کود مخلوط شده با 100 گالن آب برای درمان جریب استفاده کنیم. در ادامه بخوانید تا ببینید که چرا کودهای آلی مایع یک کود برتر برای تولید پنبه در جنوب است.

میزان کاربرد شاخ و برگ توصیه شده :

یک گالن بهترین کود برای پنبه طبیعی مانند زعفران، دو گالن از گیاه طبیعی کوارت طبیعی صد گالن آب ترکیب کنید. در ارتفاع 10متر، از این مخلوط به عنوان غبار غلیظ استفاده کنید.
برای پوشاندن کامل برگها باید از محلول کافی استفاده کنید. در صورت نیاز به نیتروژن بیشتر در مرحله قبل از شکوفه ، یک عدد کود طبیعی گالن ، 2 گالن مایع بونمیل ، 1 کوارت کلپ و سولفات پتاس و 100 گالن آب استفاده کنید.
در صورت نیاز به نیتروژن کمتر در زمان پیش از شکوفه ، می توانید 2-3 گالن کوارت کلپ و سولفات پتاس و 75 گالن آب استفاده کنید. اگر آبیاری در دسترس باشد ، از طریق سیستم آبیاری می توان از برنامه های جوانه زنی استفاده کرد.
فرقی نمی کند از چه سیستمی استفاده می کنید. محوری مرکزی ، چرخدار ، اسلحه یا سیستم قطره ای همه به خوبی کار می کنند.
گیج شده که چرا ما خاص تر نیستیم؟ این یک توصیه کلی است که فرض کنید کیفیت خاک متوسط است. ما می خواهیم به شما در مشخص تر شدن کمک کنیم. به همین دلیل من به شدت توصیه می کنم با ما همکاری کنیم تا بتوانیم تجزیه و تحلیل خاک را برای نیازهای خاص انجام دهیم.
ممکن است به دلیل سالها یا ده ها سال استفاده از کود شیمیایی به چیزی بیش از این نیاز داشته باشید. به دلیل از بین رفتن عمر خاک ، چنین شرایطی به کود بیشتری احتیاج دارد. تخمین زده می شود که یک هکتار از کرم های خاکی سالم می تواند هفتصد پوند ایجاد کند.
از بازیگران کرم هر روز! وقتی به کود طبیعی تغییر می دهید ، زندگی را به خاک می رسانید. سرانجام ، کرم های خاکی و سایر حیوانات مفید را جذب می کنید که باکتری های موجود در خاک را تغذیه می کنند.

کود مناسب پنیه

آیا می توانم کودهای شاخ و برگ را به روش محوری برای بهترین کود پنبه استفاده نمود؟

نه به طور مؤثر مقدار آب مورد استفاده توسط محوری اساساً بهترین کود برای پنبه را از روی برگها شسته و باعث می شود این کود به صورت کود خاکی مورد استفاده قرار گیرد. و اگر خاک اشباع شده باشد ، پنبه باید تا حدودی بهبود یابد تا بتواند بطور مؤثر کاربردهای شاخ و برگ را بگیرد.

برای تعیین اینکه آیا محصول من تحت تأثیر مواد مغذی است ، چه کاری می توانم انجام دهم؟

آزمایش پیازول و آزمایش بافت برگ روشهای خوبی برای ردیابی وضعیت مغذی پنبه است. با این وجود ، آزمایش دمبرگ و بافت باید در فواصل فصول سال انجام شود تا بتوانید نحوه عملکرد محصول را پیگیری کنید. یک آزمایش بافتی یک و یک به شما کمک نمی کند که سطح مواد مغذی را با گذشت زمان ردیابی کنید .
و می توانید یک عکس از این زمینه را تهیه کنید ، اما بدون مراجعه به آزمایش های قبلی ، اینها می توانند از مقدار محدودی برخوردار باشند ، زیرا تنوع گسترده ای در سطح مواد مغذی در بین وجود دارد ارقام علاوه بر این ، به یاد داشته باشید که پتاسیم را می توان ” مصرف لوکس نامید ، که می تواند تفسیر نتایج بافت را اشتباه بگیرد .
پتاسیم:
اگر در این زمان از سال ، زیر این مقادیر هستید ، ممکن است یک برنامه افزودنی شاخ و برگ مناسب باشد. پس از شکوفه ، آزمایش گلبرگ شاخص بهتری از وضعیت مواد مغذی موجود در پنبه است زیرا مواد مغذی تیغه در بافت تولید مثلی قرار گرفته و برگها اغلب به دلیل بیماری آسیب می بینند.
شاخه های رویشی همان شاخه هایی هستند که قبل از شاخه های تولید مثل ، جایی که گره اول روی شاخه مربع نیست. برگهای موجود در این شاخه ها می توانند برای آزمایش بافت قبل از مجموعه شکوفه مفید باشند اگرچه آزمایش دوره ای دمبرگ در طول فصل برای ردیابی وضعیت مواد مغذی در پنبه بهتر است.
برگهای شاخه های رویشی از شاخه های تولید مثل بهتر است زیرا تعداد گل ها قطعات تولید مثل کمتر است که به عنوان غوطه وری از مواد مغذی استفاده می شود.

آیا می توانم به میزان کافی مواد مغذی را برای کود پنبه با استفاده از کودهای شاخ و برگ در طول تقاضای اوج مصرف کنم؟

لقاح شاخ و برگ باید به عنوان بخشی از برنامه مدیریت باروری سالم ، لقاح مکمل در نظر گرفته شود. اگر در کاشت ، 1/4 تا 1/3 نیتروژن و پتاسیم را به همراه تمام فسفر مورد نیاز به کار برده اید ، این احتمال وجود دارد که شما را نگه دارد تا بتوانید دوباره به این قسمت برگردید. در این حالت ، شما ممکن است قادر به تغذیه شاخ و برگ تا زمانی که با دستگاه پخش کننده های زمینی وارد شوید.

خرید کود ارزان پنبه
با این حال ، اگر هیچ نوع نیتروژن پتاسیم را در کاشت به کار نگرفتید
زیاد در زمان تولید اوج با استفاده از کاربردهای شاخ و برگ ، تقاضا را برآورده نخواهید کرد. (به یاد داشته باشید ، اوج تقاضای پتاسیم در پنبه حداکثر سه کیلو گرم در روز در روز است.) به همین دلیل است که به همین دلیل توصیه می کنیم از 1/4 تا 1/3 نیتروژن و پتاسیم در کاشت استفاده کنید به عنوان یک روش کاهش برای کاربردهای دیررس به دلیل آب و هوا.
من اغلب از من سؤال می شود که آیا برنامه های تقسیم شده منجر به افزایش عملکرد می شوند. جواب نه ، نه همیشه. دلیل استفاده از برنامه های تقسیم در مواردی از جمله مواردی که نمی توانید به موقع در زمینه حمله به اینترنت قرار بگیرید ، در بخش عمده ای است.
اما اگر بخشی از باروری خود را زود استفاده کرده اید ، باید مواد مغذی کافی برای نگه داشتن شما داشته باشید تا زمانی که بتوانید کاربردهای را اعمال کنید. اگر به نیاز دارید ، نیترات پتاسیم (KNO 3) قابل استفاده به تنهایی یا همراه با اوره است. (استفاده از به دلیل شاخص نمک زیاد توصیه نمی شود.)
مشکل اصلی در اینجا میزان و میزان کاربرد آن است. مقادیر زیاد می تواند برگها را سوزاند ، خصوصاً با اوره ، و حجم کم به احتمال زیاد از مواد مغذی کافی برای ایجاد تغییر استفاده نمی کند.

در مورد لقاح برگهای ریز مغذی برای کود پنبه؟

ریز مغذی های تغذیه ای شاخ و برگ مؤثر هستند ، اما باید قبل از شکوفه نواقص آن را برطرف کرد. در واقع ، کاربردهای مایع (از جمله محوری) میکروبها به دلیل مقادیر اندک استفاده شده نسبت به کاربردهای گرانول مؤثرتر هستند.
فرض کنید که شما باید دانه دانه B را با سرعت یک لیتر در ثانیه پخش کنید ، لک لک ها ده ها پا از هم فاصله دارند ، که این گیاهان را بین هیچ چیز خوبی انجام نمی دهد. کاربردهای مایع از مواد مغذی خرد از توزیع یکنواخت در این زمینه اطمینان حاصل می کنند. شناسایی کمبودهای ریز مغذی با آزمایش بافت (دوباره قبل از شکوفا) به بهترین وجه انجام می شود.

آیا کمکی ها کمک می کنند؟
احتمالا نه. تحقیقات نشان داده است که افزایش جذب با ترکیبات جانبی ، به ویژه با کاربردهای پتاسیم نشان داده شده است ، اما معمولاً این بهترین کود برای پنبه عملکرد را افزایش نمی دهد.

فروش کود پنبه

اگر برنامه مدیریت باروری صوتی دارید ، برنامه های اضافی کودهای شاخ و برگ بعید است که کمک کنند. اگر به میکروب درمانی نیاز به درمان نجات دارید ، لقاح شاخ و برگ ایده خوبی است.

اگر به درمان نجات ماکرو احتیاج دارید ، من شک می کنم که کاربردهای شاخ و برگ کمک می کند.
اگر شما در حال مدیریت سه عدد پنبه از پوست گوزن / گاو هستید ، توجه بیشتر به باروری و بیماری بسیار مهم خواهد بود. اگر شما یک پنبه لکه دار را مدیریت می کنید ، هزینه اضافی لقاح شاخ و برگ ارزش آن را ندارد.

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره کود دهی، فروش ریز مغذی

09120807366