خرداد ۲۵, ۱۴۰۰

جیبرلین

تاثیر هورمون جیبرلین بر روی گیاهان جیبرلین نوعی هورمون گیاهی است که اولین بار در برنج پیدا شد. بیشترین مکان ... ادامه مطلب

مشاوره کود دهی، فروش ریز مغذی

09120807366