بهمن ۱۳, ۱۳۹۹

کشاورزی پایدار

کود آلی

کود آلی این گونه کودها بدون منبع شیمیایی بوده و از بقایای گیاهی، فضولات دامی و حیوانات، مدفوع انسان و ... ادامه مطلب

مشاوره کود دهی، فروش ریز مغذی

09120807366